Hoppa till innehåll

1901

Filmvisningar före 1901 finns i bloggen Göteborgs biografer.

10/4
Lorensbergs Varieté
varieté med film
Wargraph, Alfred Gee
Anfall på en missionsstation
(UNO)

17/4 – 20/4
Tabernaklet
Storg 39
A Blom
Jorden runt
illustrerade föreläsningar
kinematograf
läktare 50 öre, 1:a plats 35, 2:a 25
(UNO)

20/4
Lorensbergs Varieté
Kung Oscar på Stockholmsutställningen
Kriget i Marseille
Tvist mellan barn
Jernväg i Honk Kong
(UNO)

19/9
Lorensberg
Djäfvulen i knipa – Méliès

22/10
Realläroverkets stora sal
Den Odödliga Teatern, “Phono-Ciné-Théâtre”
M:me Marguerite Reginault, Mesguich
Mme Sarah Bernhardt i Hamlet
Coquelin aïne i Cyrano de Bergerac
Tenoren Cassira i Roméo et Juliette
La Poupée
L’enfant prodigue med M:lle Cléo de Mérode
Automobil-kappåkningen mellan Paris och Berlin
salens mitt: 2 kr, sidor: 1,50, läktaren, 1a bänk, fond: 1 kr, övriga 50 öre
(UNO IM)

23/10
UNO: Notis: Den odödliga teatern

26/10 – 27/10
Realläroverkets stora sal
8, sön 6.15, 8.15
Den Odödliga Teatern, M:me Vrignaults Création
M:me Sarah Bernhardt i Hamlet
Coquelin aïne i Cyrano de Bergerac
Tenoren Cassira i Roméo et Juliette
La Poupée
L’enfant prodigue med M:lle Felicia Mallet
M:lle Cléo de Mérode
salens mitt: 2 kr, sidor: 1,50, läktaren, 1a bänk, fond: 1 kr, övriga 50 öre
(UNO IM0)

1902

Arkaden  27/7-

BD = Biodata (= Pärm #3)
IM = Industrimuseet (kopior i UNO Pärm #2)
NÄR: Idestam-Almquist: När filmen kom till Sverige
PGF = Boxar: Filmprogram
RWLB = Rune Waldekranz: Levande bilder
Sidén = Sidén: På bio i Göteborg
UNO = Pärm #3

/2?
Excercishuset
Göteborgs Nya Amatörsällskap med ett program av lustspel, sånger och kupletter och med Clément Maurice & Mesguich film & fonograf.
(NÄR 140)

28/2 – 1/5
Arkaden
tillstånd för franske ingenjören J Couprant att visa kinematografiska bilder
(?GSA Pk TD 1902, dnr 55 (272)

/3
Exercishuset
Wennersten, skioptikonbilder
(RWLB 21)

1/3    (annons)
“Från och med söndagen [lördagen (NÄR140)] den 2 mars förevisas DEN ODÖDLIGA TEATERN i Arkaden-Passagen
Förevisningar medelst kinematofonspiritisografen av bl.a. Opera Carmen, Oberammergau Passionsspel m.m.
Föreställningar kl 6 och kl 8. Entré 50 öre och 35 öre. Barn 25 öre. Gör ett besök! Se affischerna!”

2/3
Arkaden-Passagen, vid hörnet till S. Hamngatan
6, 8
Den odödliga teatern påbörjar visningar.
50 öre, 35, barn 25
(Sidén 16)  (UNO 1/3)

3/3
Arkaden
De 7 onda lasterna – Les 7 péchés capitaux (1900) Méliès, 60 m

10/3
Arkaden
Odödliga Teatern
hvarje dag två föreställningar kl 6 och 8
På samma ställe finnes nu genast till salu en komplett kinematograf med bilder.
(UNO) (Sidén 17)

12/3 – 14/3
Tabernaklet
tillstånd för A Blom

16/3
Torghallens stora sal
(tillstånd 15/3 för 10 dagar)
Kungstorget 7
Wargrafen
Mefistofeles i klostret – Le diable au couvent (1899) Méliès

18/3 – 20/3
KFUM:s hörsal
Skidlöpning vid Holmenkollen 1902
Vintersportlif vid Holmenkollen och Frognersäteren
Kälkåkning i idrottsparken i Stockholm
Lapplägren på Skansen i Stockholm
Svenska Lifgardets skidkörning
Biograf-bilder från Palace-Teatern i London
“Biografen” (American Biograph 70 mm), Mr Mills, engelsk ambulerande förevisare
“Biographen, som drifves med elektricitet, är ej att förväxla med den s. k. Wargraphen, som drifves med handkraft och är ett slags kinematograf. Biographen lämnar 2.500 bilder i minuten, den senare blott 1.000.” (annons)
numrerat 2 kr, 1:50, onumrerat 1 kr
(UNO: BDk annons 12/3)

20/3
Arkaden
6, 8    sista veckan
Odödliga Teatern
Kinematograf till salu
(UNO)

21/3
Odödliga teatern till salu. Komplett inredning till föreställning:
En prima Lumiereapparat, 50 Films, Passionsspelen, äfventyrskomedien Fridolin, operan Carmen. Många komiska bilder. 150 praktfulla ljusbilder med skioptikon. Fullständiga ljusapparater för gas och elektricitet; en konsertfonograf med 16 rullar m m; allt till salu nu genast billigt på grund af annan värksamhet. För spekulanter ett gynsamt tillfälle, då affären kan fortsättas i Arkaden.”
(UNO) (Sidén 17)

/sommar?
Lorensbergs sommarteater
varieté med filminslag
sista sommaren

/5
Couprant och Le Tort upphör med Amerikanska Teatern i Stockholm
(NÄR140)

/7
vaktmästare J Svensson inkommer med ansökan om kinematograf & fonograf

27/7 – 26/8
Arkaden öppnar
Annons: “Hafsfrun m.m. kommer att förevisas oafbrutet från och med Söndagen den 27 Juli kl. 1 e.m. och hvardagar från kl. 5 e.m. i den stora, elegant inrättade salen i Arkaden. Ingång till höger vid Hotell Arkadens port. Entré 25 öre, småbarn 10 öre.”
(UNO 26/7)
programblad och ljudackompanjemang används från början
(NÄR 69, 70)
Hafsfrun
m.m.
“Man märker Le Torts danska ursprung. “Havsfruen” – sjöjungfrun – blev för honom på svenska det mystiska Hafsfrun.”
(NÄR) (BILD på Le Tort NÄR mot sid 145)

Intervju med Anna Gunér i Ny Tid på 1950-talet: Anna Gunér och hennes man Karl var kassörska resp vaktmästare från början (efter fru Le Tort, antagligen kring 4/10), maskinisten Björklund stod på en ställning under ett skynke vid dörren. Föreställningen var en knapp timme lång med nytt program varje vecka. [20-minutersprogram – NÄR 145] Det var ibland svårt att få ihop nya filmer och man plockade från det gamla programmet. Man hade inget piano den första tiden, men ljudeffekter och ett slags grammofon. [Det var en fonograf – NÄR 145] Under en krigsfilm kunde en pojke stå och snurra på en harskramla medan en annan stod vid dörren och slog ihop kastrullock för att härma gevärsskott. Det kunde komma 600 personer under en söndag och Anna G fick ont i armen av att riva av alla biljetter. 1905 flyttade paret Gunér till Stjärnan.
Elanders tryckeri tryckte programmen, typografen Robert Aronsson kom med de nya programbladen varje måndag och fick som belöning se det nya programmet. Programmen trycktes på makulaturpapper och kunde vara upp till 40 cm långa. David Lind arbetade deltid på SJ:s verkstad och behövde extraknäck, fick jobb som hisskötare i Arkadhuset, Göteborgs enda hiss, och upptäckte på så sätt biografen där han ryckte in som extra vaktmästare när det behövdes.

Vaktmästaren stod på gatan utanför biografen, delade ut program och ropade ut vad som visades
Anna G. minns särskilt en film där någon blev avrättad med giljotinen och huvudet rullade iväg och lyftes upp av skarprättaren, filmen var antagligen Marie Antoinette (Pathé), en omtyckt film som även innehades av Carl Enequist.
(NÄR 143)

Bengt Idestam-Almquist kom till Göteborg i december 1954 för att skingra mystiken kring Sveriges första bio och fick med hjälp av Lars Krantz i Ny Tid kontakt med de ovan nämnda personerna.

Bild i NÄR 141. Den nakna kvinnan bakom lågorna är inte ifrån någon film, utan föreställer fru Le Tort som “flammedanserinde” i ett varieténummer från Amerikanska Teatern (NÄR 142, enl Waldekranz); samma program som visades där i mars och april
Enl Hending var Le Tort gift med en “zigenerska”, kanske Miss Hetty Moore. Hon beskrivs som mörk och skön. Hon mittbenade håret och klädde sig exaktsom parisoperans berömda prima ballerina Cléo de Mérode, vilken alla göteborga kände från vykort och Den odödliga teatern. Fru Le Tort kallades “falska Cléo de Mérode”
(NÄR 145)

i källaren med ingång bredvid huvudentrén till hotellrestaurangen, man gick ned några trappor och svängde åt vänster där biljetterna köptes. I början förekom inga biljetter, utan Le Tort stod i dörren och tog betalt. Plats för 160 personer med viss möda. “Den hade tillstampat jordgolv och sittplatserna var bräder, lagda på bockar.” Charles Magnusson efter besök: “Är det inte för djävligt att hysa folk i sån här lokal? Hör du Eduard [Sjöbäck], skall vi inte bygga en snygg biograf tillsammans? Jag skall gärna rita den.” troligen efter besök 1904
(NÄR 212)

fru Le Tort tog sedan över försäljningen och uppförde även varieténummer
(NÄR 145)

/?
Arkaden
Bilder från matchen Örgryte-LS på idrottsplatsen där Ullevi nu (1954) ligger, som slutade med 3-4.
(art Ny Tid)

6/8
Arkaden
Askungen – Cendrillon 1899 Méliès, med: Mlle Barral, 6 scen, 120 m, kolor
(NÄR 142)

9/8
Arkaden
I morgon är det sista dagen som det stora intressanta programmet pågår i Arkaden med rörliga bilder. På Måndag blir nytt program. Öppet hvardagar fr kl 5. Söndagar fr kl 1 till 10 e m. Entré 25 öre. Små barn 10 öre
(UNO)

11/8
Arkaden

16/8
Arkaden
Hafsfrun
Askungen – 4 akt
Kapplöpning
Trollkarlen i Palatset
Pojken i Grafven
Kineserlif
25 öre, små barn 10
(UNO)

23/8
Arkaden
annonsen med damen
(NÄR 142)

26/8
ny ansökan: “Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag utri Göteborgs Arkader från och med i dag till innevarande års slut ämnar förevisa bilder medelst kinematograf samt utföra sång och musik genom fonograf
(GSA Pk TD 1902 dnr 173)

30/8
Arkaden
Annonsen med damen och “Å mångas begäran kommer nuvarande inträssanta program att pågå äfven i morgon, men då bestämt sista söndagen i Arkaden med rörliga Bildur.”
(NÄR 142)
Damen fortsatte att användas medan filmerna skiftade.

6/9
Arkaden
“Representationen av den förskräckliga vulkanolyckan och boerkriget.”
Vulkanutbrottet – L’eruption du Mont Pelé 1902 Méliès, 30 m, actualités reconstitués, (RW:) 4/9 /Eruption volcanique à la Martinique
(både Méliès och Pathé iscensatte katastrofen i Martinique 1902 i sina ateljéer
Enligt uppgift ska man ha kommit överens med Alfred Lans, som arbetade i en verkstad intill, att när man knackade i vägen, så skulle han starta verkstadens smärgelskiva för att det skulle låta som vulkanutbrott
(boerkrigsfilmer, mer eller mindre iscensatta gjordes av flera bolag, främst i USA och England)
Sultanens dröm – Le rêve du Rajah ou La forêt echantée 1900 Méliès, 40 m
(UNO)

20/9
Arkaden
Nytt Program. i Arkaden af rörliga bilder. Det bästa som ännu har varit.
N:r 1 resa genom Newyork på elektrisk spårvagn.
N:r 2 Munkarne söka upp de förolyckade på Snöbergen i Schweiz.
N:r 3 Trollgrottan
N:r 4 Ett drama i 5 olika akter, speladt i Paris.
Dryckenskapens undergång
Till slut Parisertjufvarne.
Hvarje half och hel månad nytt program.
(UNO)

28/9
Exercishuset
Praktfull och Orienterande Förevisning medelst Projektions-Apparater från Luncière [?Lumière] i Paris
(UNO 27/9)

30/9 – 2/10
Realläroverkets Högtidssal    1 kr salen, 50 öre läktaren
Göteborgs Royal Biograph – olika program hvarje kväll
Djupets under – 30 nr
Den osedda världen
Niagarafallet
Napoleon Bonaparte – 2 avd
Robinson Crusoe – 24 avd
(SM fotokopia)

/10 – /11
Realläroverket
ansökan av Le Tort

4/10
Arkaden
får en ny maskin “Vår apparat är af mondernaste slag och skötes af utlärd operatör.”
Annons: “NYTT! NYTT: Nytt program! Ny maskin: Den ärade publiken inbjudes att bese vår storartade och omväxlande förevisning i Arkaden af RÖRLIGA BILDER. Obs! Ej att förväxla med de förr i tiden förevisade laterna magica-, sciopticon-, wargraphbilderna och allt hvad de kallas. Vår apparat är af modernaste och skötes av utlärd operatör. Bilderna äro större och klarare än förut samt darra icke.” (Enl NÄR 143)
Fram till detta datum förekom tydligen även varieténummer med fru Le Tort.

5/10
Realläroverkets Högtidssal
Oscar Wennersten – skioptikonbilder
*Ali Baba och de 40 röfvarne – Ali Baba 1902 George Albert Smith, Edison, 6 sc, 100 statister, sv. prem.
Little Tich
Tjurfäktning i Madrid
Tåget kommer
Originell konsert å Jättefonografen – “uppfördt med stor succès å Alhambra i London och Casino i Paris,
projektor: The Biograph, amerikansk “Obs! För belysandet af Biografens nummer, hvilka framställas i stor skala, är kraftig elektrisk ström införd i salongen.”
(UNO 4/10)

10/10
Realläroverkets högtidssal
Oscar Wennersten
Förevisning … hvarvid kommer att medels The Biograf (mest fulländade apparat till framställandet af s.k. rörliga bilder) återgifvas flera effektfulla serier.
Dessutom medels Projektions-Apparater 100 underbart naturtrogna scenerier från Sverige och Norge.
Till förmån för de nödlidande i Norrland
(IM0)

22/10 – 25/10
Torghallens stora sal
ansökan i Le Torts namn

23/10 – 24/10
Sarah Bernhardt gästspelar på Stora Teatern
(RWLB not 39 56)

29/10
Realläroverkets högtidssal
Imperial Bioscope (England) – N. Le Tort
Från Neros dagar – Quo vadis? 1901 F. Zecca, Pathé, 65 m
*Rövare stjäla Kleopatras mumie i templets gravkammare – Un  vol dans le tombe de Cléopatre 1899 Méliès, 40 m, sv. prem
*Resan till månen – La Voyage dans la lune 1902 Méliès, serie i 30 afdelningar, 260-285 m, 16 min – kolorerad, foto: Michaut – dekor: Claudel, med: Méliès samt Châtelet-teaterns balett och akrobater från Folies-Bergère, sv prem
1 kr för salen, 50 öre på läktaren.
“…(scener, dekorationer, maskineri och tillbehör af G. Melies i paris) har senast med glänsande framgång förevisats på Alhambrateatern och Kristallpalatset i London, där pressen beskrifvit det såsom det underbaraste som någonsin förevisats… Under föreställningens nummer utmärkt pianomusik.” (annon) 1:a gången regissörens namn anges i en annons
(RWLB 44)(IM0) (UNO)

31/10
Realläroverket
N le Tort
Resan till månen
sista föreställningen
(UNO: BD)

12/11 – 13/11
Realläroverkets stora sal
N Le Tort
*Lilla Rödhättan och Vargen /Rödhättan och vargen – Le petit chaperon rouge 1901 Méliès, 12 sc, 160 m, kolorerad, sv prem
Resan till månen
Bläckfisk
Världens underbaraste Luftbana
Veuvius
musik af Herr Gust F Söderlund
salen: 1 kr, läktaren: 50 öre
(UNO: BD 11/11 12/11 – kopia av IM1A)

(annons med bild av raketen i månen 11/11 avfotograferad  med Anders Karlsson,se Porträtt: Karlsson

Notis GT: “Kinematografföreställningar” (IM1A)

14/11
Arkaden
endast några dagar
Resan till månen
(UNO: BD)

15/11
Arkaden
Resan till månen
“Lördagen den 15 november hände något intressant med den stående bioannonsen i Ny Tid. Bilden med den nakna kvinnan i flammorna byttes ut mon en mångubbe, i vars öga en raket fastnat. Texten förkunnar att det blir ett nytt program. Resan till månen ska visas. Denna film gjordes 1902, alltså samma år som den visades i Göteborg. Ägaren till Sveriges första biograf tycks ha haft mycket goda förbindelser med utlandet.”
(Lars Krantz enl NÄR 143)

22/11
Arkaden
“Sista Söndag med program Resan till Månen”
(UNO: BD)
(annons avbildad med Anders Karlsson i A1).
Nya Vinter-Tivoliet
Scholz Menageribyggnad, 1:a Långg; Alfred Nordenstam
6-10 10 öre, lör-sön: 1-4, 6-10 20 öre
(UNO: BD)
(annons avbildad med Anders Karlsson i A1).

29/11
Arkaden
Rödhättan och Vargen
sista söndag
(UNO: BD)

3/12
Arkaden
Stort menageriprogram från zoologiska trädgården i London
(UNO: BD)
(annons avbildad med Anders Karlsson i A1)

8/12 – 31/3 1903
Tivolibyggnaden
Lilla Otterhällan, H Möller
tillstånd GSA Pk TID 1902 dnr 36 (10, 12)

27/12
“Sista dag i Arkaden med rörliga bilder i morgon Söndag den 28. Öppnar kl. 1. 25 öre, Barn 10 öre.”
(UNO: BD = PGF: Kopia av annons) (UNO)

28/12
Arkaden
stänger
(UNO 27/12 x2)

!!GP 7/6 1960

1903

Arkaden
Colosseum /Nya Vintertivoliet /Nya Tivoli  11/10-

BD = Biodata (= Pärm #3)
IM = Industrimuseet (kopior i UNO Pärm #2)
NÄR: Idestam-Almquist: När filmen kom till Sverige
PGF = Boxar: Filmprogram
RWLB = Rune Waldekranz: Levande bilder
Sidén = Sidén: På bio i Göteborg
UNO = Pärm #3
[beskr] = det finns en längre beskrivning på programbladet

/1
Arkaden
J Svensson ny ansökan för 1/2 – 31/5

28/2
Arkaden
öppnar

?/?
Arkaden
Napoleon Bonaparte

Arkaden
Royal Bioscope
5-10, sön: 1-5, 6-10.30 – ny föreställning hvarje halftimme
En At[l]anterresa med jätteångaren “Kronsprins Wilhelm” – Från Bremen till Newyork via Southampton [beskr]
Serenad till månen
Den djärfve inbrottstjuven
Portvaktens sorgliga slut
God musik under föreställningen
Nytt program hvar fjortonde dag
(UNO: BD ?Program /?Annons)

7/3
UNO: Notis: Lefvande bilder, naturscenerier, museitaflor m.m.

8/3 – 9/3
Realläroverkets högtidssal
Oscar Wennersten
The Biograph /The Biograf
Engelsk /(Ång)trawlare på fiske i Nordsjön
Millionär för en dag – dramatiska situationer med löjeväckande förvandlingar
Bäh! Bäh! – tusentals får hemföras från betesmarken
Se upp där nere! – roande episoder från kälkbacke
Vattenrutschbanan i Paris
Ett grymt folknöje – tjurfäktningsbana i Madrid
“Little Tich” [UNO: Chaplins föregångare (varietéartist)]
En lustresa genom Sveriges vackraste trakter

Stockholms Nationalmuseum
Den förlorade sonen
Vårt dagliga bröd
Efter snöstormen
Brinnande ångbåt
Pantlånekontoret’
Waldemar Atterdag brandskattar Visby
Slottsbranden 1697
Vokal- och Instrumental-Konsert å Edisons “Columbia”
(annons 7/3 & 8/3)
(UNO: BD)

21/3
Tivolibyggnaden
Lilla Otterhällan
Carl Kullberg, tillstånd i 16 dagar att visa film i biografen
(TD 1903 dnr 116 (20/3)

22/3
Realläroverket
Oscar Wennersten
*De indiska furstarna tåga till kejsarens Dunbar i Delhi nyårsdagen 1903 – The Dunbar of Delhi 1903 Robert William Paul, sv prem

/våren
Le Tort vid Blanchs teater i Stockholm

9/4
Kinematografen i Arkaden
5-10, sön 1-5, 6-10
*Prinsessan Törnros – Belle au bois dormant 1902 Pathé
25 öre, barn 15
(UNO: BD)

11/4
Kinematografen i Arkaden
Prinsessan Törnros
(UNO: BD)

Lorensberg
Wargraph
*Cake-walk – Cake-walk infernale 1903 Méliès, kolorerad, 160 m, sv prem

16/4
Kinematografen i Arkaden
Prinsessan Törnros
(UNO: BD)

23/4
Göteborgs Arkader
Prinsessan Törnros – 12 tablåer, 22 förvandlingar
endast några dagar
(UNO: BD)

6/5
Göteborgs Arkader
Lefvande bilder
Fullständigt nytt program
25 öre, barn 10
(UNO: BD)

29/5
Kinematograf i Göteb Arkader
Lefvande bilder
(UNO: BD)

16/6
Arkaden
ansökan förnyad till 19/6 – 31/12, 160 platser

26/6
Arkaden
5-10, sön 1-11
Royal Bioscope
Lifvet i Canada
(UNO: BD)

10/7
Arkaden
5-10, sön 1-5, 6-11
Mordet på Serbiska kungaparet
Resan genom Canada
Om Måndag börjas med nya bilder från “Canada” och “Mordet”
(UNO: BD)

13/7
Arkaden
Canada
Mordet
(UNO 10/7)

13/8
Arkaden
hvarje halftimma
Branden i London
(UNO: BD)

24/8 – 7/9
Arkaden
Cake-walk

6/9
Excercishuset
The Biograf, Oscar Wennersten
1:a pl: 1 kr; 2:a pl: 50 öre
*Robinson Crusoe – Robinson Crusoe 1902 Méliès, 25 sc, 280 m, kolorerad [beskr], sv. prem.
*Brandkåren i London /Lefve Brandkåren!
Sjökrig
“Föreställningen hade samlat en nästan alltför talrik publik. Hettan i salongen var nämligen rent af olidlig… Nyheterna Robinson Crusoe och Brandkåren i London mottogs med enstämmigt bifall.”
(GT 7/9 1903)
(UNO: BD)

30/9 – 2/10
Reallärovärkets Sal    “Olika program hvarje kväll”
Ass:n N le Tort, Biograph – Svensson, elektrisk intendent, förr vid Göteborgs Elektriska AB
*Djupets under – Le Royaume des fées 1903, 335 m kolorerad, sv prem
Robinson Crusoe – 24 afd
*Napoleon Bonapartes liv – L’epopée Napoléonienne 1903 Nonguet, Pathé, 2 afd, 15 sc, sv prem
Den osedda världen – Tyfoidbacillen + Protoplasmans cirkulation i vattenplantan + Blodomloppet i en grodfot
från lifvet bland landsmännen i Förenta staterna och Kanada
Niagarafallet
Biets naturalhistoria – 15 bilder visande biskötselns alla olika faser
(UNO: BD) (annons IM) (annons 30/9 & 1/10)

3/10
Realläroverket
Föreställning med Royal Biograf
(UNO: BD)

10/10
Notis GT: Passionsspelen i Kinematograf
(IM1A) (UNO: BD x2)

Realläroverkets högtidssal
Oscar Wennersten
*Passionsskådespelen i Ober-Ammergau – konstnärligt färglagda bilder
Första förevisningen
(UNO: BD x2)

11/10 – 30/4 1904
Colosseum/Nya Vintertivolit öppnar
1:a Långg
tivoliexperten A P Norden från Hälsingborg tillstånd dnr 250 (30.9)

12/10
Realläroverket
Oscar Wennersten
Passionsspelen i Oberammergau – kolorerad, 2000 fot+
tillstånd 10–13/10, 15–18/10, 1/11, 8/11, 15/11
stor publikframgång orsaken till (?)etablering
(UNO: 10/10-11/10 se ovan)

13/10
Realläroverkets högtidssal
Oscar Wennersten
*Passionsskådespelen i Ober-Ammergau – konstnärligt färglagda bilder
Fjerde förevisningen
(UNO: BD)

17/10 – 18/10
Realläroverkets högtidssal
Oscar Wennersten
Passionskådespelen i Ober-Ammergau – konsnärligt färglagda Lefvande bilder
8:e förevisningen
(UNO) (IM1A-B)

18/10
Realläroverkets högtidssal
5 & 8
Oscar Wennersten
Passionskådespelen i Ober-Ammergau – konsnärligt färglagda Lefvande bilder
sista förevisningen
(UNO: BD)

1/11
Reallärovärkets Högtidssal
Oscar Wennersten, Biograf
5
Passions-Skådespelen i Ober-Ammergau
8
Napoleon Bonaparte – hjältedikt i 4 tablåer [beskr]
“Lefve Brandkåren”
Kampen om Amerika-pokalen
En Julsaga
Robinson Crusoe
Ett festtåg i Indien
Millionär för en dag
Från franska kusten
“Sjökrig”
(UNO: BD)(annons 31/10)

2/11 – 16/11
Arkaden
Napoleon Bonapartes liv

8/11
Realläroverkets Högtidssal
5 & 8
Oscar Wennersten
Passionsskådespelen i Ober-Ammergau
(UNO: BD)

9/11 – 22/11
Arkaden
Robinson Crusoe

15/11
Realläroverkets högtidssal
5 & 8
Passionskådespelen i Ober-Ammergau
de sista två förevisningarna
(UNO: BD)

23/11
Arkaden
Natural history – Charles Urban 1903 Biets naturalhistoria

30/11
Arkaden
Cake-walk
Djupets under – 20/12 (3 veckor)

/12
Arkaden
Le Torst ansöker om tillstånd för hela 1904

5/12
Arkaden
5-10, sön 1-5, 6-10.30
Djupets under – 30 afd
Cake walk
(UNO: BD)

21/12 – 23/12, 26/12 – 27/12
Arkaden
En juldröm /Juldröm – Le rêve de Noel 1900 Méliès, 20 afd, 160 m kolorerad
Den urkomiska reparationen
(UNO: BD)

/före jul
Olympia
ansökan från Anders Skog om scioptikon-kinematograf 1/1 1904 – 4/1 1905, bifölls 9/1 1904
med anteckning om söndagsköerna ålades Skog att bekosta polisbevakning

26/12
Realläroverket
Niels Le Tort
*Kapten Kettles nordpolsresa – Voyage of the Arctic, or How Captain Kettle discovered the North Pole 1903 Robert W. Paul, 11 sc. 200 m, sv prem
*Vilhelm Tell –  Wilhelm Tell 1902 Robert W. Paul, sv prem

28/12
Arkaden
Vilhelm Tell

årsskiftet
Le Tort lämnar Göteborg (enl A Gunér i NÄR 146) Biografen utbjöds till salu för 500 kr. Bland spekulanterna fanns en skådespelare som arbetat vid Folkteatern, Victor Sjöström, som funderade på att bli biografägare, men hade inte tillräckligt med pengar.
Enl UNO hände detta 1904

1904

Alhambra  16/9-
Arkaden  -15/9    –> Alhambra
Biograph-Teatern  26/11-
Colosseum/Vintertivoliet  -hösten –> Colosseum/Nya Tivoli
Eldorado  6/2-
Grand Kinematograf  23/5-
Gårda Kinematograph  2/12-
Haga Kinematograf    26/11-
Ideal    19/12-
Nordstadens Kinematograf    26/11-
Nya Kinematografen  11/5-19/6 –> Stjernan/Stjärnan
Olympia    9/1-
Kinemtograf Oriental  16/1-
Stiernan/Stjärnan  20/6-

Om inget annat sägs gäller hänvisningarna annonser
BD = Biodata (= Pärm #3)
IM = Industrimuseet (kopior i UNO Pärm #2)
k = kopia
NÄR: Idestam-Almquist: När filmen kom till Sverige
PGF = Boxar: Filmprogram
RWLB = Rune Waldekranz: Levande bilder
Sidén = Sidén: På bio i Göteborg
UNO = Pärm #3

Adolf Berggren reste omkring med en “Svenska odödliga teatern” i Sverige 1904-05.
le Tort och Skog fortsatte att visa tillfällig film i Realläroverket

1/1
Realläroverkets Högtidssal
C Empken
Stor Kinematografföreställning med “Urban Perfect Bioscope” (Ny fullkomnad projektionsapparat) För första gången i Sverige, Anders Skog
*Faust i underjorden – Faust aux enfers 1903 Méliès, 15 sc, 150 m, kolorerad, eft Hector Berlioz opera La damnation de Faust, sv prem
*Mästerkatten i stövlar/”Stöflar” – Le chat botté 1903 L. Nonguet, Pathé, 180 m, kolorerad, sv prem
*Marie Antoinette – Marie Antoinette 1903 Zecca, Pathé, 9 sc, kolorerad, 32 bilder, sv prem
Arctics Nordpolsfärd – 10 bilder
Vilhelm Tells hjältesaga  – 5 bilder

Verklighetsbilder
Skandinaviska naturscenerier – 12 bilder, Midnattssolen sedd från Nordkap
Tjurfäktning i Barcelona – 6 hästar med ryttare af tjuren kastas öfver ände
Tragisk enlevering – komisk automobilscen, storartade gymnastik-, sport- och brandscener
Salen upplyses under pauserna med elektriska båglampor
(UNO: 1/1, 2/1, 3/1, 5/1, 9/1 BD) (UNO: BDk)

3/1
Arkaden
ny ägare: A.P. Nordenstam
tillstånd 3/1–31/3 GSA Pk TD 1904 dnr 374 24/12

6/1
Realläroverkets Högtidssal
C Emcken
Mästerkatten i stöflar
Marie Antoinette
De sex akrobatdrottningarne
Tjurfäktning i Barcelona 1903 – matadorerna Don Luiz, Mazzantini, Bombita
Giftermål å automobil – 3 komiska bilder
Cake Walk infernal – Méliès, färglagd, dans utförd af M Fout-Gers och M:lle Ober från l’Olympia, Paris
(UNO: 5/1 BD)

8/1
Arkaden
*Den vilde mannen från Borneo – The wild men of Borneo 1903 H. M. Lomas, Charles Urban, sv prem (RW: 4/1)
Looping the Loop
Brandkåren i Edinburg [sic]
Niagara vattenfall
Brottningskamp

Olympia
“Kinematograf Olympia Arkadens nya förevisning af lefvande bilder öppnas Fredagen den 8 Januari kl. 4. e.m. Nytt storartat program. Snygg lokal
(annons 5/1)(öppnandet blev tydligen försenat)

9/1
Olympia
öppnar – hvardagar 5-10, söndagar 1-5, 6-10.30
“Kinematograf Olympia Arkadens nya förevisning af lefvande bilder öppnas Lördagen den 9 Jan kl. 5. e.m. Ljus och proper lokal. Förstklassig musik.”
(UNO 8/1)
Arkaden
Urban Perfect Bioscope
Dagligen hvarje halvtimma. Nytt program hvarje vecka.
Faust i underjorden
Tjurfäktning i Barcelona 1903
(UNO: BD – original + uppförstorad kopia av annons (8/1) med annan text än ovan)
(UNO: BD) (UNO: Bdk)

“Att dessa kinematografförevisningar blifvit ett värkligt folknöje, därom vittnar den ständigt växande köbildningen i Arkaden om söndagsaftnarne.”
(GP 9/1)
“En ny kinematograflokal har inredts i Arkadens källarevåning med nedgång alldeles intill blomsterbutiken.
Vid en förberedande förevisning i går e.m. i den nya, enkelt och praktiskt inredda lokalen, som erhållit namnet “Olympia”, visades en del films såsom prof på, hvad de kommande förevisningsprogrammen ha att bjuda på.
Vi fäste oss särskilt vid de lifliga, färgrika bilderna som återgåfvo ett teatraliskt färgspel
Cake Walk infernal
samt framställningen af spanjorernas grymma nationalnöje, tjurfäktning. Dessa senare bilder voro särdeles lyckade.”
(UNO: BD – notis HT 9/1)

10/1
Realläroverkets Högtidssal
C Emcken
Faust i underjorden
Mästerkatten i stöflar
Marie Antoinette
Arctics Nordpolsfärd
Wilhelm Tells hjältesaga
Verklighetsbilder – Skandinaviska Natur-Scenerier, 12 bilder
Tjurfäktning i Barcelona
Tragisk enlevering
(UNO: 9/1 BD)

11/1
Olympia
Dagligen hvarje halftimma. Lefvande bilder med Urban Bioscope. Nytt program hvarje vecka. Ljus och proper lokal. Förstklassig musik.
Mästerkatten i stöflar
(möjligen är det samma program som tidigare, med en annan film framlyft)
(UNO: BD men annan text än ovan)

12/1
Arkaden
Elektriska Järnvägen vid Matterhorn
Mästerkatten i stöflar

Kinematograf Oriental öppnas Lördagen den 16 dennes i Torghallens stora sal
(UNO: BD)

14/1
Olympia
OBS! Nya lokalen
Faust i underjorden
Tjurfäktning i Barcelona 1903
(UNO: BD 13/1)

Kinematograf Oriental öppnar lördag 16/1 kl 1 e.m. i Torghallen (Stora Salen) Kungstorget 7. Entré 25 öre, Barn 10 öre
Koserter pågick innan detta datum och även i fortsättningen i Oriental på samma adress, om det är samma lokal eller någon annan i byggnaden är inte klarlagt.

15/1
Arkaden
Riddar Blåskägg – fantasiskådespel i 12 akt
“Detta skådespel gafs å Trokosteatern i Chicago den afton då teatern brann ned och 700 personer omkom.”
(UNO 15/1, 25/1, 30/1)

Nya Vintertivoliet
“vid Första Långgatan hålles öppet Fredagar, Lördagar och Söndagar från 6-10 e.m. Stor Kinematografförevisning med rikhaltigt program”

16/1
Arkaden
Mästerkatten i stövlar

Olympia
Mästerkatten i stövlar

Kinematograf Oriental
öppnar
Torghallens stora sal, Kungstorget 7
Marie Antoinette
Straffad quinnoröfvare
Lefvande Statyen
25 öre, barn 10
(UNO 12/1, 16/1)

18/1 – 1/2
I Arkaden
*Riddar Blåskägg – Barbe-Bleu 1901 Méliès, 12 sc, 210 m, kolorerad
(UNO: BD – annons 20/1 & 21/1)

18/1
Olympia
Faust i underjorden
Tjurfäktning i Barcelona 1903
(UNO)

20/1
Arkaden
Riddar Blåskägg
(UNO)

Olympia
Faust i underjorden
Tjurfäktning i Barcelona 1903
(UNO: BD)

21/1
Arkaden
Riddar Blåskägg

Nya Vintertivoliet
fre, lör, sön 6-10
Första Långgatan
Stor Kinematografförevisning
(UNO: BD)

Olympia
Hiawatha
(UNO: BD) (men se 22/1)

Oriental
Marie Antoinette
Trollgrufvan
Lefvande statyer

22/1
Olympia
*Hiawatha – Hiawatha 1903 Joseph Rosenthal, Charles Urban, 275 m, 20 min, sv prem (2 veckor)
“indisk legend. Spelad af verkliga indianer”
(UNO: BDk – annons 26/1)

23/1
Olympia
Arkaden. Nya förevisningslokalen
“Hiawatha”
“(Passionsspelen i Amerika) Dramatiserad framställning af Longfellow’s poem Hiawatha’s sångutförd af verkliga indianer af Ojibway Stammen vid floden Deoborator, Ontario”
(UNO 23/1, 25/1)

Oriental
Torghallen (Stora salen)
Dresserade elefanter, kameler och strutsar
(UNO: 23/1, 25/1)
Politisk brottning
Det heliga landet – en färd genom Palestina från Jaffa till Jerusalem, 875 ft [beskr]
“Familjeslafvinnan” Fia Jansson
O! Hvilken öfverraskning!
(UNO: BD – fotokopia på baksida)

25/1
Arkaden
Riddar Blåskägg – skådespel i 12 akt
(UNO 25/1, 26/1, 30/1)

Olympia
“Hiawatha”
(UNO)

Oriental
(annons)

26/1
Olympia
(annons)

30/1
Arkaden
(UNO: BD)

Nya Vintertivoliet
fre, lör sön 6-10
Stor Kinematografförevisning
(UNO: BD)

Olympia
“Hiawatha”
Kälkåkning
(UNO: BD)

31/1
Oriental
Laxfiske i Canada
(UNO 30/1)

1/2
Olympia
Ficktjufven jagas genom London
Poliskommisariens födelsedag
Det stora laxfisket i Amerika [senare annons] – (50 000 laxar på 2 timmar)
Tjurfäktningen
Elden är lös
(UNO: BDk)

3/2
ansökan från Ekelöf för 4/2–30/4 vid Majornas 5:e rote no 17, högst 56 personer

6/2
Arkaden
Den stora Laxfångsten i Amerika – 50 tusen lax fångas på 2 timmar
Idrottsfester

(UNO)
Eldorado
öppnar
Stigbergsliden Stigbergs trappor
The Perfect Projection Kinematograf
Stor eldsvåda i London, som visar brandkårens tapperhet.
Kortkonstnären.
Den lefvande statyn och fyllbulten.
Den tokroliga tafvelupphängningen.
Påklädningsscen.
(UNO = GP 2/2 -74)

Nya Vintertivoliet
fre, lör, sön 6-10
Stor Kinematografförevisning
(UNO: BD)

Olympia
Arkaden (Nya Lokalen)
Ficktjufven jagas genom London
Poliskommisariens födelsedag
Det stora Laxfisket i Amerika
Tjufäktningen
Elden är lös
(UNO: BD)

9/2
Arkaden
Indianer dansa Cake-Walk
Tiggarflickans julnatt
Bestigning af Vesuvius
En lustig broders hemkomst
(UNO: BD)

Olympia
Arkaden (Nya Lokalen)
Don Juan
Sömngångerskan
(UNO: BD)

11/2
Arkaden
Indianer dansar Cake-Walk
*Tiggarflickans julnatt – Ora pro nobis, or The poor orphan’s last prayer 1902 Robert W. Paul, kolorer – sv prem
Bestigning af Vesuvius
En lustig broders hemkomst

16/2
Olympia
Traftäfling i Sköfde DP3512
Göteborgsbilder med kälkåkning i Slottsskogen DP3214
Hiawatha
Ficktjufven
“I Olympia-kinematografen visas f n bilder från gatulifvet i Göteborg samt från traftäflingarne i Sköfde, och med det första komma de norska skidlöparnes hopptäflingar i Slottsskogen, af hvilka utmärkta films erhållits, att visas.
Af öfvriga nummer på programmet förtjäna omnämnas:
en hjortjakt i England,
vid hvars åsyn man förvånas öfver, huru det varit möjligt att upptaga så många faser af en parforce-jakt, samt
vyer från Port Arthur
med interiörer från ryska och japanska krigsfartyg.”
(UNO: BD

17/2
Arkaden
Jungfrun från Orléans/Jungfrun av Orléans – Jeanne d’Arc 1900 Méliès, 12 sc, 250 m, kolorerad, med: Jehanne d’Alcy
Den lurade Poliskonstapeln

22/2
Olympia
(annons)

Notis HT: I Olympia-kinematografen (UNO)

23/2
Arkaden
Från kriget
Panorama af Port Arthur och de stora ryska fästningsverken
“Grenabio”, ryskt första klassens slagskepp
Ryskt infanteriregemente på marsch med musikkår
Japanska amiralskeppet “Anama”, visande manskapet ombord, stridsberedt
Japanska matroser i envigeskamp, med svärd i båda händerna
Japanska kanonierer vid deras snabbskjutande kanoner
Jungfrun af Orleans
(UNO: BD)

Olympia
Arkaden (Nya Lokalen)
Kriget
Panorama öfver Port Arthur, Rysslands operationsbasis i Fjärran Östern
Panorama öfver ryska slagskeppet Grenobia
Panorama öfver japanska slagskeppet Asama, visande hela besättningen på däck och i pansartornen, affyrande snabbeldskanonen och sexpundare
Engelsk hjortjakt med parforcehundar
(UNO: BD)

27/2
Oriental
tillstånd för Otto Montgomery

1/3
Olympia
Arkaden (Nya Lokalen)
Skidtäflingarne i Slottsskogen  DP3215
Brott och samvetskval
(UNO 3/3)

2/3
Arkaden
Bilder från kriget
Trollkarlens underbara låda – La boite à malices 1903 Méliès, 50 m
Magikerns hämnd – Un prêté pour un rendu 1904 Méliès, 40 m
När Ander Pettersson skulle handla
(UNO: BD 3/3, 4/3)

4/3
Nya Vintertivoliet
fre, lör, sön 6-10
Stor Kinematografförevisning
(UNO: BD)

Oriental
5-10, sön 1-5, 6-10.30
Torghallens stora festsal; O Montgomery
Bilder för dagen från krigsskådeplatsen
(UNO: BD)

7/3
Olympia
Skidtäflingarne vid Hindås den 28 Febr  DP3229
Lifräddningsbragd, utförd af The Royal National Lifeboat Institution

10/3
Arkaden
Slaget vid Port Arthur
Teaterbranden i Chicago
Nervsvaga personer böra ej se denna realistiska, gripande bild
(UNO: BD)

Oriental
Torghallens stora festsal; O Montgomery
Ryskt infanteri och kosacker på väg till kriget m.m. m.m.
Kapellmusik af Fru Malmqvist, f Schönemann
(UNO: BD)

16/3
Olympia
Blodiga strider till lands i Korea
Hvad en fönsterputsare får uppleva
Branden i Chicago

Oriental
Nytt från kriget:
Ryska kryssaren “Varjan” skjuts i sansk utanför Chemulgo af japanska flottan
Stor sjöstrid, torpedbåtar skjutas i sank
OBS! Ej visad här förut

23/3
Olympia
Nya förpostfäktningar vid Yakufloden
En kanon eröfvras
Strid om afgudabild
Ryskt kavalleri, infanteri
Théhus i Japan
Dansande Geishor
Gata i Tokio
Aveny i Yokohama
En rysk befästning stormas af japanerna
3 spioner ertappas och arkebuseras

29/3
Olympia
Smugglarn
Port Arthur bombaderas
Välkommen hem [senare annons]
Kirgisisk Ridöfning

31/3
Nya Vintertivoliet
Bilder från kriget
(UNO: BDk)

3/4
Arkaden får ny ägare: F.W. Edholm, tillstånd ?1/4

5/4
Olympia
Arkaden (Nya Lokalen)
Desertören
När Fia Jansson skulle tända i spiseln
Hinderlöpning
Komisk järnvägsscen
(UNO: BD)

13/4
Arkaden
(gamla lokalen)
Kinematografföreställningar alla dagar
Nytt program hvarje måndag
(UNO: BD)

Olympia
Arkaden (Nya Lokalen)
Räckgymnaster
Spaderkung
Röfvarlif
Fia Jansson
Psst! Frun kommer
Modern Vals
Våra kära gossar hemma på påsklof
(UNO: BD)

Oriental
Nytt från kriget
Ryska kryssaren “Varjax” skjutes i sank utanför Chemulpo af japanska flottan
Förpostfäktningar mellan ryssar och japaner vid Koreas ostkust
(UNO: BD)

14/4
Nya Tivoli
fre, lör sön 6-10
Praktkarusellen “Svea”
Colosseum framställande de senaste världshändelserna
Kinematografföreställningar
Bilder från kriget
Teaterbranden i Chicago – komiska bilder
(UNO: BD)

18/4
Olympia
Our Navy – marinfilm om sjöstrid och landsättning av trupper och kanoner under

25/4
Arkaden
*Det underbara paraplyet – La parapluie fantastique 1903 Méliès, 40 m, sv prem

27/4
Olympia
Arkaden (Nya Lokalen)
*Det stora tågröfveriet i Amerika – The great train robbery 1903 Edwin S. Porter, Edison, 230 m, med: George Barnes, sv prem
täta repriser på flera biografer
(RWLB 44)
(UNO: BD 28/4)

30/4
Nya Vintertivoliet byter namn till Nya Tivoli (ev hösten)

3/5
Olympia
Arkaden (Nya Lokalen)
20 minuter i Japan [beskr]
Hästutställningen i Stockholm  DP 3235
“upptagna av Olympias egna utsända Bioscopist” (GP)
(UNO: BD – annons 3/5)

9/5
Olympia
*Petrovpavlovsks undergång – La catastrophe du “Petropavlovsk”, en rade de Port Arthur 1904 L Nonguet, Pathé, sv. prem

11/5
Arkaden
(gamla lokalen)
Kristoffer Kolumbus
Bilder från krigsskådeplatsen – Japansk proviantering
Som lokalen nu undergått en fullständig ombyggnad och förändring, nya och bekväma sittplatser, god ventilation m m så få vi härmed rekommendera densamma som första klass Kinematograflokal i Göteborg.
(UNO: BD)

Ny Kinematograflokal
öppnar
Östra Hamngatan 29, hörnet av Drottninggatan; tillstånd för John Jansson
En mycket vacker Rådjursjagt
Japaneser
En större eldsvåda
(UNO: BD = A1)

Oriental
Stora Salutorget 7
Turistfärd genom Schweiz – Rundtur på den natursköna Vierwaldstättersjön och Rigi-banan samt bestigning av bergskedjan die Jungfrau.
Villebrådstjufvarne – mycket roande
Tummeliten – i flera afdelningar
(UNO: BD = annons 11/5 i A1)

18/5
Arkaden
*Kvinnan och omnibussen – How the old woman caught the omnibus 1903 Cecil Hepworth, 23 m, sv prem

20/5
Nya Kinematografen
Östra Hamngatan 29, hörnet af Drottninggatan
Den ledsne pajazzons kärlekssaga
Månens fée
Månens milda öga
Pajazzons återkomst, bilder af ny art och stor effekt, hvars like här aldrig visats
Två japanska officierare arkebuseras
Två japanska akrobater
Från Zoologiska trädgården i London
Nyaste bilder från krigsskådeplatsen
Utmärkt musik!
(UNO: BD original & uppförstorad fotokopia, återgiven i GP 2/2 -74, kopia i A1)

Oriental
*Spökhotellet – L’auberge de Bon Repas ensorcelée 1903 Méliès, 100 m

23/5
Grand Kinematograf
öppnar
Östra Hamngatan 52
9 nummer
Kapten Bowsers färd genom Niagarafallet
Det öfverraskade paret – kolorerad bild
tillstånd för Signe Ljungqvist 23/5 – öppnar annandag pingst – “god musik”
(UNO 22/5) (GP 23/5)

25/5
Arkaden
*Riddaren av den sorgliga skepnaden – Don Quichotte 1902 Valle/Zecca, Pathé, 400 m, kolorerad, sv prem

29/5
Grand
“Centralen”
*Slaget vid Jalu – The battle of Jalu – Bitzer,American Biograph, 1904 rekonstruerad, sv prem
Vattenrutschbana
Jätteorm slukande sitt offer
Hvarje lördag nytt program
God musik
(UNO: BD = annons i A1)

/5 (slutet)
den första filmupptagningen i Göteborg (NÄR 208): pingstens stora kapplöpningar å Kviberg, ensamrätt för Olympia.

?/?
Skog anställer egna fotografer: Olsson och Johansson

Olympia
seglingar
skidtävlingar i Hindås – Skog
*Den otroliga resan – Voyage à travers l’Impossible 1904 Méliès. 27 min, sv prem?

13/6
Olympia
Hiawatha – r
*Soldatens återkomst – The soldier’s return 1902 James Williamson, 100 m, sv prem

20/6
Nya Kinematografen byter namn till Stjärnan (Stjernan).

21/6
Olympia
Fursteparets [Gustaf Adolf och Margareta av Connought] bröllop i Windsor [15/6]

?/?
Stjärnan
Attack mot en missionsstation i Kina – Williamson

25/6
tillstånd Carl J Johansson för 1 år vid Stampgatan 40 får tillstånd, osäkert om den öppnades.

29/6
Stjernan
Nyaste tagna krigsbilder från Rysk-japanska kriget
Scen från Engelsk jernvägsstation
Vesuvius
Rom
Brottande damer
(UNO: BD, orignal & förstorad fotokopia å baksida, återgiven GP 2/2 -74, kopia i A1)

27/7
Stjärnan
Elektriskt Bioscope
Stor Japansk procession i Nikko 1 och 2 Juni 1904
Rhenfallet vid Schaffhausen
Lillepytten hos fotografen
Lilleypytten på restauranten
1:a plats 50 öre, 2:a 25, barn 1:a 25, 2:a 10
(UNO: BD)

22/8
Olympia
Konungens ankomst till Marstrand  DP3254

/hösten
Nya Vintertivolit byter namn till Nya Tivoli.

6/9
Stjärna
Paris’ Ammor sträjka! – listning i 13 tablåer

12/9
Olympia
Spökhotellet – r  (2 veckor)

?/?
Arkaden
*Indianer och cowboys – The Western Stage Coach hold up 1904 Porter,Edison,     kolorerad, med: J. Barney Sherry, G. M. Anderson, sv. prem.

16/9
Arkaden byter namn till Alhambra.

17/9
Alhambra
Indianer och cowboys
“på mångas begäran”

1/10
Alhambra
(GP)

3/10
Olympia
Komisk badscen – Mixed bathing 1904 American Biograph
*Jupiter i underjorden – Le tonnerre de Jupiter 1903 Méliès, 70 m, kolorerad, sv  prem

Oriental
“OBS.! Detta så mycket omtyckta program visas endast t.o.m. onsdag! Nytt program på torsdag!”
(UNO: BD = A1)

5/10
Olympia
Bergsbana i Spanien
Jupiter i underjorden – färglagd
Ett Skeppsbrott
Kolingen och grilljanarne
Komisk badscen – Mixed bath

Stjärnan
En fiskare med otur
Nyaste krigsbilder från Rysk-Japanska kriget
Lille Pleh den berömde engelske komikern
Barnröfverskan eller det borttappade barnet
Verkliga scener från Londons sämre kvarter
Hvad den gamle herrn såg genom kikaren från balkongen –  komisk scen i 3 afd

10/10
Oriental
Nya Krigsbilder
Londons djärfvaste ficktjuf i arbete! “På mångas begäran”
“7 n:r denna vecka”
1:a plats: 50 öre, barn 25, 2:a 25, barn 10
(UNO: BD = annons i A1)

Stjärnan
En modern jungfrus äventyr i tjänsten – Mary Jane’s Mishap 1902 G. A. Smith

14/10
Alhambra
*Rövare som överfalla och plundra diligensen – Robbery of the mail coach 1903 Frank S. Mottershaw, 125 m, sv. prem.
*Josef och hans bröder – Joseph vendu par ses frères 1904 Nonguet, Pathé,  kolorerad, sv prem (2 veckor)

16/10
Alhambra
Konung Carl IX-statyns aftäckning  DP3252
Wild West Indianer och Cowboys
På mångas begäran
(UNO: BD fotokopia)

Grand
“Centralen”
En resa från Bremerhaven till New York
(UNO: BD fotokopia)

Olympia
På Frisérsalongen
Ett Cirkusdrama
Bilder från Karl IX Statyns aftäckning    DP3249
Sökhotellet – färglagd
(UNO: BD fotokopia)

17/10
Olympia
*Gullivers resa till jättarna och lillputtarna – Les voyages de Gulliver à Lilliput et chez les Géants 1902 Méliès, 80 m, kolor, sv prem

20/10
Stjärnan
Odenius

22/10
Stjärnan
En äkta mans äfventyr
Tidsfördrif ombord
En drunknads räddning och hans behandling
En teater-repetition
En ångbåtsfärd på floden Fal
Torgscen från Orienten
Som extranummer gifves på framställd begäran:
Den gäckade inbrottstjuven
(UNO: BD)

29/10
Stjärnan
Kinesiska boxare antända en missionsstation – Attack on a China Mission Station 1901 James Williamson. 70 m

31/10
Olympia
*Hur en fransk adelsman fick sig en hustru genom en annons i “New York Herald” – How a French nobleman got a wife through the New York Herald column 1904, Edison, 160 m, sv prem

4/11
Gårda Kinematograph
tillstånd för Karl Emil Pörschman, högst 35 personer

14/11
Alhambra
*En rundresa i världsrymden – Le voyage dans à travers l’impossible 1904 Méliès, 400 m, kolorerad

25/11
Alhambra
*Åsnehuden – Peau d’ane 1904 L. Heilbronn, Pathé, 7 sc. kolorerad, sv prem

26/11
Biograph-Teatern
öppnar
Sveag 25

Haga Kinematograf
öppnar
Södra Allégatan 5
tillstånd för Otto Montgomery 1/11 – 1/11 1907
(UNO: BD – fotokopia)

Nordstadens Kinematograf
öppnar
Torgg 19

Stjärnan
En enlevering med automobil eller En hastig vigsel – The runaway Match, or Marriage by Motor 1903 Alfred Collins, Gaumont British

2/12
Gårda Kinematograph öppnar.
Stampgatan 64

3/12
Grand
5-10, sön 1-5, 6-10.30
Hvarje Lördag nytt program
*Krigsbilder från Mandschuriet – Rekognosceringspatrull invecklad i strid med ryssarna
*Strid mellan lejon och tjur
*Tjurfäktning i Barcelona – kolorerad, sv prem
God musik
(UNO Bdk) (IM2)

5/12
Olympia
Ballonguppstigningen å Lorensberg  DP5236

10/12
Grand
Operan Faust – r – Faust aux enfers 1903 Méliès

12/12
Olympia
En rundresa i Världsrymden – r – i 40 scenerier – 400 m, förevisad på Alhambra i London 1:a gången 27/10 (RW: 24/10)
Zeus i underjorden
*Landstrykaren i badrummet – The tramp and the bathers 1903 American Biograph, RW: Göteborg i vinterskrud (panorama upptaget från elektriska spårvagnen) DP3265

13/12
Olympia
En rundresa i Världsrymden
Zeus i underjorden
Extranummer: Göteborg i vinterskrud (en spårvagnsresa med Ringlinjen)

14/12
Olympia
I afton helt nytt program däribland:
Drama i en kolgruva
Göteborg i vinterskrud
En tur med trawlångare i Kattegatt (enl annons 15/12)  DP3282
Landstrykaren i badrummet (enl annons 15/12)
Den kärlekskranke Rekryten (enl annons 15/12)

16/12
Ideal
öppnar. 2:a Långg 57
5-10, sön 1-5, 6-10.30
Kinesiska akrobater
Chicagobranden
Ett jaktsällskap – (komedi)
Gullivers resor
Alkoholens offer – (drama i fem bilder; “Denna bild bör ej ses av nervösa personer.”)

Olympia
Borneo och Ceylon – H.M. Loman, medl. i Brittiska fotografiska sällskapet, 410 m = 25 min
Sprätten i trångmål
(enl annons 20/12)

Stjärnan
OBS! Nytt program
Automobiltäflan
På Handfabriken
Den stora Trollkonstnären
De komiska reckakrobaterna
Mannen hos kannibalerna
Inbrott i sofrummet
Förstklassig musik!
(enl annons 17/12)

17/12  FELDATERAD
Alhambra
Bilder ur Jesu lif och passionshistoria – i 2 afd, 45 min [beskr]
(UNO: BD, baksidan av 1903)

Nya Tivoli
entré till tivoliet 10 öre, lör sön 20 öre
Colosseum med de nyaste världshändelserna
Uppträdande af den berömde illusionisten Ben-Ali-Bey med sina häppnadsväckande illusioner
Jätte Boa Constrictor-Ormar
Ormhunden samt världens minsta Dvergapa
Prakt-Karusellen “Svea”

Oriental
En färd med expresståg i Kanada
Den otrogne äkta mannen och hans svärmoder
En tur genom Barcelona
En månskensafton i Barcelona Park

21/12
Oriental
Obs. Endast anständiga bilder
(UNO)

24/12
Haga
Alkoholens offer

Ideal
Obs! Alla dagar
Skolpojkar på ferier
Det förhäxade trädet – (1100 fot = 25 min)
På hafvets botten –   (sagospel i 20 scenerier)
Den förtrollade omnibusen Hokus-pokus
En kyss i tunneln

Olympia
stängt

Stjärnan
stängt

26/12
Grand
5-10, sön 1-5, 6-10.30 (enl annons 24/12)
Operan Faust – r
Elefanter arbetande vid ett sågvärk i Indien
Grefvens misslyckade frieri

Stjärnan (enl annons 24/12)
I Badbassängen
En färd tur och retur till månen – Méliès, utstyrsel- och äfventyrsfilm i 30 tablåer efter Jules Verne [titlar]
Ombyte förnöjer
Kommendantens pipa

27/12
Olympia
Rekryterna härdas
*De amerikanska banktjuvarna eller “The Yeggs” – The capture of the Yegg Bank burglars 1903 Edwin S. Porter, Edison, 126 m, med: J. Barney Sherry, George Barnes, G. M. Anderson, sv prem  (RW: 26/12)
[titlar]
Konstapeln lurar sergeanten

30/12
Olympia
*Kapplöpning om en kyss – A race for a kiss ?1902 Lewin Fitzhamon, Cecil Hepworth, sv prem

31/12
Grand
Stor Eldsvåda i Toronto, Amerika

Ideal
Järnvägsstudier från Filadelfia
Lille bror är ledsen
De akrobatiska vagabonderna
Äppletjufvarne
Verklighetsbilder från kriget
Hetsjakt efter villebrådstjufvarne
Kampen om kålet

Stjärnan (enl annons 30/12)
Modern Idrott (vattenpolo)
Clown Cheggie och hans Cirkus (ej i annons 31/12)
En märkvärdig dröm (enl annons 31/12)
En resa med järnväg i Norra Wales
General Kuropatkin anländer till Mukden och inspekterar 1:a Sibiriska Skarpskytteregementet
Defilering af Mobiliseradt ryskt kavalleri och infanteri till förstärkning av trupperna i Ostasien
När herrn går ut på jakt
Giftermål per korrespondens (enl annons 31/12)
Striden om en prinsessa (enl annons 31/12)

1905

Alhambra
Biograph-Teatern
Biophonteatern  16/9-?
Eldorado  -?
Fågel Blå    23/2-?
Grand Kinematograf
Gårda Kinematograph
Göteborgs Kinematograf  14/9-
Haga Kinematograf

Kinemaograf Ideal  “Lefvande bilder med Elektriskt Bioskop” 5-10, sön 1-5, 6-10.30 Nytt program hvarje fredag. Förstklassig musik God ventilation 25 öre barn 10 öre “Biljetter aflämnas till biljettmottagaren vid ingången”

Majornas Kinematograf  5/1- “Förevisning af Lefvande Bilder framställda med “The Perfect”, 5-10, sön 1-5, 6-10.30 1:a 35 – 20, 2:a 25 – 10, Nytt program hvarje vecka. Förstklassig musik

Nordstadens Kinematograf

Olskrokens Kinematograf  21/1-tidigast 3/12 Borgareg. 20, samma hus som Folkbiblioteket, gifves dagligen hvarje halftimme förevisning af Lefvande Bilder med Urban Perfect Bioscope, 6-10, sön 1-5, 6-10, Nytt program hvarje vecka, 25 – 10 öre, Förstklassig musik

Olympia

Kinematograf Oriental  “Göteborgs största och trefligaste Biograf-Teater, 5-10, sön 1-5, 6-10, Förevisning af Lefvande Bilder Nytt program hvarje fredag. Medtag program och visa Edra vänner och bekanta. God musik utföres, 1:a 50-25, 2:a 25-10

Stjärnan
Stora Biografen  6/5-
Vinter-Tivoliet

Om inget annat sägs gäller hänvisningarna annonser
§ = en utförlig beskr finns i annonsen eller programmet
BD = Biodata (= Pärm #3)
IM = Industrimuseet (kopior i UNO Pärm #2)
k = kopia
NÄR: Idestam-Almquist: När filmen kom till Sverige
PGF = Boxar: Filmprogram
RWLB = Rune Waldekranz: Levande bilder
Sidén = Sidén: På bio i Göteborg
UNO = Pärm #3

HT – 10/9
GP 22/11-

Sveriges Televisions (SVT) arkiv har 3 reportage från 1905.
Vintertivolin i Slottsskogen och på Gårda (diorama)

Barnet som anklagade – Little Witness (Eng 1905) G. A. Smith

Charles Magnusson köper en kamera och börjar göra film.
protester börjar svepa fram över Göteborg mot den “usla och förråande repertoaren” (GP 2/2 -74)

okända datum
Ideal
Huru håret kan förvandla en människas utseende
Ett första försök med den i dagarna fullbordade flygmaskinen
När mammas gosse skulle fria – komisk
La Vendetta – 10 avd, historiskt skådespel §
Byrakstugan
Luffaren och skrifmaskinen – roligt §
(KB)

Ideal
De små tvillingarna – komisk
Unga nattsvärmare – komisk
Brefbärarens nyårsgåfva – komisk
Drifven från hemmet – 7 avd, drama
En modern äkta man – komisk
Spring pojkens misstag – komisk
(KB)

Ideal
I ungdomens vår – kol
Ett Kärleksäfventyr – roligt
The Dandys – akrobat
Hvem stal Velocipeden? – roligt
Automobilröfvaren – drama §
Ett resultat af att hafva för gifmilda föräldrar – drama
(KB)

Ideal
Den kärlekskranke skomakaren – komisk
En högtidsdag i Kina
Tyska Kronprinsen och Prinsessan Cecilia af Mecklenburgs bröllopståg §
Tvenne straffångars misslyckade rymnngsförsök §
Den okynnige springpojken – rolig
(KB)

Ideal
“taga en tid af 45 minuter”
“Nytt program 2 gånger i veckan hvarje fredag & måndag” = 2x
Bilder från Kennelklubbens utställning i London sommaren 1905
En färd med järnväg genom Skottland
Tjensteflickans dröm
Gamla Akershus i Kristiania
Sjösättning af Japanska slagskeppet “Katori” – 5 avd, det största flytande slagskepp §
Pratsam
Två förälskade krigare – 4 scen, komiskt §
(KB)

Ideal        2x
Skepp på Nilen
Kandidatens tal – komiskt
Jacks hemkomst – 6 avd §
Mannen med masken – rolig
Professorns obehagliga dröm – komisk §
En omöjlig resa – komisk
(KB)

Ideal        2x
Marcusplatsen i Venedig
Badning hemma
Sjömannens bröllop – 8 avd
Skurkstreck – komisk
Spiritisten – komisk
Det är icke alltid bra att använda manschetter vid anteckningar – komisk
(KB)

Ideal        2x
De heliga elefanterna
Ett rörande försvarstal – komisk
Den svarta diamanter – 13 avd, “öfver 12000 fotografier”, verklighetsbild§
Amor bakom kulisserna – komisk
Grannens lampa – komisk
Misslyckat knep
Hvar är min häst? – komisk
(KB)

Ideal        2x
Panorama af franska flottan i Portsmouths hamn
En tågsammanstötning i närheten av Newyork
Domarens dotter – 7 avd §
Från Norge – 4 avd
En störd bakning – rolig
Den förskräcklige Asnan – komisk
(KB)

Ideal
De båda farbrödernas äfventyr vid kaffebordet – komisk
Den nyfikne skoputsaren – komisk §
Kungliga Kortégen år Djurgården i Stockholm
Poliskonstapelns obehagliga dröm – roligt §
Charles och hans brodermed sina fästmör på äfventyr med den stulna Motorvagnen – 6 scen, roligt §
(KB)

Ideal        2 x
Djäfvulshålan – kol
När Karlsson hade semester – komisk
Kapten Bowsers våghalsiga färd utför Niagara i den af honom själf konstruerade båten
Kärleken är uppfinningsrik – komisk
Den besvärliga krinolinen
(KB)

Ideal        2x
På giftermålsbyrån – komisk
Onkel Toms stuga – eft Harriett Becker Stowe §
Nyckelhålet – komisk
Kärlek i månsken – komisk
(KB)

Ideal        2x
Lilla tågröfveriet §
En förslagen friare eller han fann en utväg
Ett budskap från hafvet
Amerikanskt frieri
(KB)

Ideal        2x
Den förlorade sonen
Den goda pipan – komisk
Lilla tågröfveriet §
En paschas dröm – rolig
(KB)

Ideal
Hvill du komma hem?
Barn eller jordbäfning §
Prisklättring
The Great Steeple Chease
Kolingens frieri – roligt
Patron Larssons hästköp – roande
(KB)

Oriental    A = annons på baksidan
Hvardagsbilder från ett stort Jernverk
Elefanten Balja
Amatörerna å Skådebanan §
Den lurade Äggförsäljerskan – skämt
Trollkonstnären
Den stulna Grisen – rolig
Tio flickor om en Brudgum
(KB)

Oriental    A
Kanintjufven på landet – komisk
En amerikansk undervattensbåt i sjö och verksamhet
Den komiska Lindanserskan
Tidsbilder från Paris
Äkta män på äfventyr – 7 avd
(KB)

Oriental    A
Svenska Foldanser – Skansen
Tur och otur i Kortspel
Sommarlif på Themsen nära London (England)
Indiskt Trolleri
Små orsaker, stora verkningar
Bakom Kulisserna – roligt
Huru nöden drifver en arbetslös i Amerika i frestelsen att stjäla – 7 avd, drama §
Frieri med efterspel
(KB)

Oriental    A
Mr. Giovanni med sina Dresserade papegojor
“Ett mördande Gift” – 12 avd, kärlekshistoria
Simmande hästar
Huru man reder sig utan armar
Till Nordkap med ångaren “Antarctic” – parodi
(KB)

Oriental    A
Det stulna Perlhalsbandet – 4 avd
Också en Solförmörkelse – parodi
Täflan mellan Motorbåtar på floden Seine, Frankrike
Badande Ynglingar (?= Badande gossar /Baignade en mer 1895 Lumière)
Söndagsjägarne – komiskt
En praktisk Trollkarl
Bestraffad nyfikenhet
Pastorn och Tanterna §
(KB)

Oriental    A
Tornering mellan en Indian och en hvit i kannot till sjöss
Lilleputten hos Fotografen – roligt
Professor Holmes äfventyrliga rekreationsresa jorden rundt – 14 avd §
Franska Akrobater
Familjeflyttning – rolig
(KB)

Oriental
Hur man biktar i Klostren
Prins Gustaf Adolfs o. Prinsessan Margaretas förmälning i Windsor §
Skolpojkstrek
Varning för unga flickor – drama
Den stora branden i Toronto, Canada
Den ifrige Romanläsaren – rolig
(KB: anteckningar på baksidan, mest siffror)

Stjärnan
Anna och Karl Gunér kommer från Alhambra som kassörska resp vaktmästare.

Stjärnan
Ära åt fanan – kol
Mispelkvisten eller Den lyckliga brudens försvinnande – 13 avd, eft balladen av E.P. Brayley
De berömda springbrunnarna i Versailles
Lilla Majas äfventyr i Chrysantemums land – en nyårspantomim
Löjtnantens öfverraskning
(SM)
jfr 13/1 & 18/1

2/1
Alhambra
Krigsbilder från Mukden och Yantai
Grosshandlare Lundströms jernvägsresa
*Bilder från Ludvig XIV:s (“Kung Sol”) tidehvarf– Le siècle de Louis XIV 1904 Lorant Heilbronn, Pathé, sv prem (2 v)
(KB: ett filmprogram, det äldsta från Göteborg)

Grand
annonsör i HT

Haga
Josef och hans bröder – 6 avd.

Nya Tivoli
varietéprogram, bl.a. Fakiren Ben-Ali-Bey

Olympia
Hur en fransk adelsman får sig en hustru genom annons i New York Herald
En storartad vattenpantomim – med följande berömda engelska artister: F. Mason, A. Morton, W.Coé, W. Smith, L. Athlick, T. Costello, Diamond, I. Harper, I. Morgan, T. Harding
Bakom kulisserna
största annonsör i HT

Oriental
annonsör i HT

Stjärnan
Port Arthur har fallit!
Strider kring Port Arthur
Japaneser storma befästningar
Sårade och sjuka förbindas
annonsör i HT, konkurrent till Olympia

5/1
Majornas  Kinematograf
öppnar Stigbergsgatan 9
Lefvande bilder
Komiskt tafvelgalleri
Serenad till månen
Intermezzo i barbersalongen
Baron Kockenhausens bröllopsresa
Kavalleriridt öfver ett vadställe
Kortspelare och öfverrumpling i järnvägsvagn
Lady Pemptons
Pojken i tunnan
Nytt intressant program hvarje vecka
Förstklassig musik

Olympia
De amerikanska banktjuvarna eller “The Yeggs”

?/?
Majornas Kinematograf        A = annons på baksidan
Féernas konungarike el. De underbara hafsdjupen – 3 akt, 35 avd, kol
Murarne o. Poliskonstaplarne
“Endast den kolorerade bilden kostar öfver 1200 kr”
(KB)

Majornas Kinematograf        A
Konungen af Spaniens besök i England och stor trupprevy
Humleskörd i England
Kortspelare och öfverrumpling i järnvägsvagn. Strid på lif och död i tunneln
De kristna förföljeserna i forntiden – 4 avd
Nyckelhålet
Fransk Trollkonst
(KB)

Majornas Kinematograf        A
Stort socialt drama från Amerika – 7 avd §
Bedrägeri i Kortspel
Sommarlif på Themsen
Indiskt trolleri
Små orsaker, stora verkningar
Bakom kulisserna
Frieri med efter efterspel – komisk
(KB)

Majornas Kinematograf        A
I hög sjö §
Hönstjufvarne – 5 avd §
Upproret i Odessa – 8 avd §
Den nyfikne skoputsaren – komisk
Hunden som bollspelare
Fransk rekryt undergår mönstring
(KB)

Majornas Kinematograf         A
Juvelstölden – 12 avd §
Den lurade Äggförsäljerskan
Elefantens balja
Trollkonstnären
Amatörerna å skådebanan §
Tio flickor om en brudgum
(KB)

Majornas Kinematograf        A
Lektion i brottning – 7 avd
Elefantafrättning
Gengångaren
Mr Beach och hans hund
Snöbollskrig med velocipedåkande
Månskens svärmeri
Intermezzo vid nybygge
(KB)

Majornas Kinematograf        A
En stor skandal
Kortspelare, Duell och en hustrus revansch
Kanintjufven på landet
Den komiska lindanserskan
Äkta män på äfventyr – 7 avd
(KB)

Majornas Kinematograf        A
En färd med en engelsk expedition till Nordpolen med ångaren “Arctic”
Lurad Svärfar – 12 avd. drama
Dresserade papegojor
Spökrummet
Den tankspridde skoputsaren
(KB)

Majornas Kinematograf        A
Det stulna Perlhalsbandet – 4 avd
Den sista solkförmörkelsen
Folkdans
Bestraffad nyfikenhet
Den praktiska trollkarlen
Wattenfantasi
Pastorn och kvinnorna – komisk §
(KB)

6/1
Barnum Show
Kyrkogatan 15
Texas i Sverige
Prärielif i Göteborg
Kapten Fowlers Cowboy-Karavan – M. Barnum.
Entré: 25 öre, barn 15 öre
(annons 5/1)

7/1
Grand
Storartade bilder från land- och sjöstrider om Port Arthur

9/1
Alhambra
Kapplöpning(en) om en kyss – r
(RW: Olympia)

Ideal
lör
Lefvande Bilder med Elektriskt Bioskop, bl.a.:
Amerikanska stråtrövare plundra ett posttåg – 840 ft

Olympia
Kapplöpningshästens lif
Glada ansikten
Giggdans i 80 cmtrs skor
Julängeln – kolorerad
Menageri
Resultatet av en fönsterkurtis
(enl annons 10/1)

Oriental
tis-
Nytt hvarje tisdag
Jordgubbsskörd i England
På Rak- och Frisörsalongen
Brudparets brådska
Te-plantage på Ceylon
De fyra hestarne på en Biograf-Teater
På sommarnöje, eller ett ofrivilligt bad

Stjärnan
-fre
Clown Chezzi och hans cirkus
Panorma af den heligaste Gyllensvärdspagoden i Burma
Infödingar som öfvergå floden “Ravi” i Norra delen af Lahore i Italien
Den förtrollade alpgossen
lör-
Ära åt fanan – kolorerad
Clown Chezzi och hans cirkus
Panorma af den heligaste Gyllensvärdspagoden i Burma
Infödingar som öfvergå floden “Ravi” i Norra delen af Lahore i Italien
Löjtnantens överraskning

16/1
Alhambra
Kung Salomos dom
Lurad av svärfar – stort drama
Kämpalek med oxblåsor
En resa i rymden
Avklädning på lins
Bröllopsresa 1:a, 2:a och 3:e klass

Olskrokens Kinematograf
sön öppnar
Lefvande bilder

Olympia
tis
Verklighetsbilder
Det moderna sjökriget

Oriental
tis
En modern enlevering
Kärlek och studier

Stjärnan
tis
Mispelkvisten eller Den lyckliga brudens försvinnande – 17 afdelningar, storartade scenerier

21/1
Ideal
Förevisning af Lefvande Bilder med Elektriskt Bioskop
Ära åt fanan – kolorerad
En missionärs öde bland människoätare
En misslyckad enlevering
En tandoperation eller en målares knep
Wilhelm Tell – 5 afd, historiskt skådespel
Löjtnantens öfverraskning
Förstklassig musik
(UNO: Bdk = IM3)

Olskrokens Kinematograf
5-10 sön 1-5, 6-10
Borgaregatan 20, samma hus som Café Fridhem
Nytt program hvarje vecka
Förstklassig musik
Lokalen tidsenligt uppvärmd
(UNO: Bdk = IM3)

Oriental
Vill Ni ha en munter stund på aftonen? Gå då till Kinematograf Oriental. Göteborgs största och trefligaste biografteater. Obs! Ständigt gladt program
(UNO: BD – kopia av annons IM:3)

?/?
Olskrokens Kinematograf
Engelska militäröfningar under boerkriget i Afrika
Stormning af Port Arthur
Slaget vid Helkaetal
Lindansning på ståltrådslina
Brottning med åsnan
Indiskt oxtåg
Åsneridt
Nytt intressant program hvarje vecka
Förstklassig musik
(KB)

Olskrokens Kinematograf        A = samma annons som Majornas
Boulevard des Italiens i Paris – baklänges
Bikt
Kortspelare, duell och en hustrus revansch
Skolpojkstreck – komisk
Sommarlif på Themsen
Bakom kulisserna
Frieri med efterspel – komisk
(KB)

Olskrokens Kinematograf        A
Lektion i brottning – 7 avd
Elefantafrättning
Gengångaren
Mr Beach och hans hund
Snöbollskrig med velocipedåkande
Månskens svärmeri
Intermezzo vid nybygge
(KB)

Olskrokens Kinematograf        A
Konungens af Spanien besök i England
Simuppvisning med lifräddningsförsök
Nyckelhålet
Järnvägsdrama
Likplundring
Skandal på trappan – komisk
(KB)

Olskrokens Kinematograf        A
Slädparti
Paddeltäflan med kanot
Automobilen och krymplingen
Den stora branden i Canada
Parkscen från Frankrike eller Duell mellan tvenne rivaler
Den tankspridde skoputsaren
(KB)

Olskrokens Kinematograf        A
Traftäfling
Bilder från kriget – 2 avd
En glad yngling
Kaptenen inspekterar
Takdans af franska Artister
Den bestraffade arbetsgifvaren
Inbrott i ungkarlsrummet
(KB)

Olskrokens Kinematograf        A
Uppror i Petersburg
Gossar som röfva fågelbo
Barnens Julfröjd
Första försöken att åka velociped – komisk
Målarens hämnd
Elektricitetens verkan
Kärlek o. list
Clown Augusts hämnd – komiskt

Olskrokens Kinematograf
Rullbryggan i Tunis
Märta i drömmarnes rike – 8 avd, beskr
I röfvarekulan – kriminalroman, 12 tabl, beskr
Då tyngdlagen upphäfves
Den underbara solfjädern – kol
Hvad pojkar göra för pängar
(KB: något längre program)

23/1
Alhambra
Den underbara bikupan – La rûche merveilleuse 1904 Velle, Pathé – kolorerad

24/1
Alhambra
Förbjuden badning
Överrumpling av polis

Majornas Kinematograf
Den förtrollade bondflickan, åsnehuden och den förälskade prinsen – 7 avd, sagospel
Från Vilda Västern: Röfvare plundra en diligens i skogen

25/1
Stjärnan
Upp med händerna eller Ett öfverfall af stråtröfvare
Bilder från kriget – Japanska soldater på språngmarsch
Mispelkvisten
Turister på utflykt
(UNO: Bdk = IM3)

26/1
Olympia
De amerikanska banktjuvarna – 14 avd.

27/1
Nya Tivoli
Den mysteriösa damen eller Prinsessan i Hexgungan.

28/1
Grand
Bestigning av Europas högsta berg Mont Blanc

Stjärnan
*Port Arthur öfverlemnas till Japanerna§
En resa i Egypten§
Ett storartadt fyrverkeri på stjärnor
Fönsterkurtis
Misstag på paraply
(UNO: Bdk = IM2)

29/1
Majornas
Den förtrollade bondflickan, Åsnehuden och den förälskade prinsen
Öfning på såpad stång
Stort socialt drama från Frankrike – 6 tabl
Från Amerika, vilda Vestern – Röfvare som plundra en diligens
(annons)

30/1
Olympia
En vansinnigs misslyckade rymning
Del 1: Den vansinnige inbillar sig vara Napoleon
Del 2: Striden mellan Den vansinnige och vaktarne
Del 3: Den vansinnige bryter sig ur cellen
Del 4: Den vansinnige flyr genom skogarna förföljd av sina vaktare
Del 5: Striden på bron
Del 6: Återkomsten till dårhuset
“Kolossalt komisk och skrattretande!”

3/2
Oriental
Kung Louis XIV
sex scenerier, skådespel

4/2
Olskrokens Kinematograf
Den förtrollade bondflickan, åsnehuden och den förälskade prinsen
Från Vilda Västern: Röfvare plundra en diligens i skogen

6/2
Alhambra
Stort socialdrama från Amerika – 7 afd
Wild West: Indianer och Cowboys – 6 afd.

7/2
Stjärnan
Revolutionen i Ryssland – Les évènements de Russie 1905 Nonguet, Pathé

8/2
Oriental
Internationell vintersport – 25 afd.

11/2
Olskrokens Kinematograf
Josepf i Egypten – 7 afd.

13/2
Alhambra
Napoleon den Stores lif och Kejsardömet – 3 afd.

15/2
Olympia
*Tummeliten – Le petit poucet 1904 L. Heilbronn, Pathé, 9 afd, sv prem (RW: 17/2)

17/2
Oriental
Tummeliten

18/2
Grand
Kineserna afrätta en spion – från verkligheten

Ideal
En stor djärv bankstöld i Amerika

Korsgatan 7
“Gå och se Lilleputtarna, världens minsta människor”

Stjärnan
*Onkel Toms stuga – Uncle Tom’s cabin 1903 Porter, Edison, 14 sc, 170 m, med: J. barney Sherry, George Barnes, Marie (Mae) Murray
Den första cigarren – Un premier cigare 1902 Zecca, Pathé

21/2
Alhambra
Juveltjufvarna (RW: Juveltjuvarnas inbrott) The stolen jewels 1904 Edison, 12 afd, sensationell föreställning

23/2
Fågel Blå
öppnar  Övre Husargatan 11 B

25/2
Biograph-Teatern
nytt program

Grand
Den vackra skolflickans bortröfande och lyckliga befrielse – verklig händelse i London

Stjärnan
En hetsjakt efter den förmente tjuven – mycket komisk
Den lurade konstapeln – komisk

Oriental
Jungfrun av Orleans

1/3
Alhambra
Lurad svärfar – 12 afd, stort drama

Olympia
Nordiska spelen

4/3
Oriental
Londons djärvaste ficktjuv i arbete
(?= En ficktjuv i järnvägskupén mellan Holborn och London – ?R. W. Paul – Nyköping 10/10 1900)
på mångas begäran
Vi visa denna vecka ett särdeles långt program – tager 45 min att gå igenom biografen

Stjärnan
Banbrytare eller De första nybyggarne i Amerikas urskogar – 4 avd.
Bortglömd i ångskåpet

13/3
Alhambra
En jernvägstragedi

Grand
Den vilda jakten efter hästtjuvarna
Tjocka fruns olyckliga automobilfärd

Oriental
Prinsessan Törnros – 2015 ft = 613 m = 34 min

Stjärnan
Prinsessan Törnros – La belle au bois dormant 1902 Zecca, Pathé – koloriserad

?/?
Charles Magnussons debut var möjligen “Holmenkollendagen 13 mars”    DP3285

20/3
Grand
Den vilseförda – drama ur livet – lång bild

Olympia
Armod och barmhärtighet

23/3
Stjärnan
Den förtrollade älskaren

25/3
Stjärnan
Guldsmedens dotters historia – 6 avd.

27/3
Olympia
Den första värkliga krigsbilden från Port Arthur

Oriental
Djupets under – 305 m = 17 min

/våren
Ideal
17-årige Anders Carlsson börjar som maskinist, man hade handvevad projektor – året därpå flyttar han till Alhambra. AC minns att han i september 1897, i en lokal i hörnet av Södra Hamngatan & Fredsgatan såg en upptagning från Oskar II:s 25-årsjubileum som regent. Tio öre kostade det att få se eleganta kavallerister rida över den handduksstora vita duken i det ryckigaste tempo man kunde tänka sig. (GT 3/11 -52)

Inkvisitionens martyrer (Fra 1905)
en bloddrypande film som allmänt betraktades som ett tekniskt mirakel. Censuren utövades av polisen på den här tiden. En lördagskväll kom en kommissarie från polisstationen på Masthuggstorget och sökte den 17-årige föreståndaren. Han bad att få se den beryktade filmen och förklarade efter visningen: “Den får ni inte köra.” Efter en stunds pratande fram och tillbaka ångrade han sig.

1/4
Olympia
Barnröfverskan eller den falska tiggerskan

2/4
Exercishuset
Soiré
Poetens serenad till månen – Au clair de la lune, ou Pierrot malheurreux 1904 Méliès, 55 m, kolorerad

3/4
Olympia
Levande kort eller Lillpyttarnas menuett – Le menuet lilliputien 1905 Méliès, 60 m, kolorerad

5/4
Haga
En rundresa i världsrymden i 40 scenerier – 407 m = 22 min

16/4
“Kinematograf i Exercishuset”

Stjärnan
Pojkens kamp den den gamla tanten

17/4
Haga
En resa öfver Atlanten med världens snabbaste fartyg, Hvita Stjernlinjens Celtic om 22.880 ton Afdelning 1 – 39 min (antagligen båda avd); 2:a afd. nästa vecka

19/4
Olympia
*Kleptomani – The kleptomaniac 1905 Porter, Edison, 105 m, med: Florence Auer, Marie Murray, Sidney Olcott

22/4
Haga
Den underbara solfjädern – Le merveilleux éventail vivant 1904, 90 m, kolorerad

24/4?
Haga
En resa öfver Atlanten med världens snabbaste fartyg, Hvita Stjernlinjens Celtic om 22.880 ton Afdelning 2 – 39 min  (antagligen båda avd);

24/4
Alhambra
Mäster Smith och hans dotter – 6 afdelningar, kärlekstragedi

Olympia
Ryttarfästen i Göteborg den 14, 15 och 16 dennes  DP3295
Körtäflingen å Heden (annons 26/4)  DP3313
Corsen i Slottsskogen  DP3331
Prishoppningarne å Idrottsplatsen  DP3348
Kleptomani – i 5 afdelningar §
De båda rivalerna

29/4
Olympia
Den svarta diamanten eller Grufarbetarens dagliga lif
Den vandrande juden – Le juif errant 1904, 60 m, kolorerad
Frieri i alla åldrar – komisk
Den kloke hunden

Stjärnan
Den lille äppletufven – komiskt
Arabiska Nationalspel  – hästdressyr, kapplöpningar
Don Quixote eller Riddaren af den sorgliga skepnaden – 11 afd, historiskt skådespel §
Misslyckadt inbrott – komiskt
Dollarkungen
En naturforskares otur

?Fågel Blå läggs ned.

5/5
Oriental
Automobiltäflan
Gräflings-Jagt
En spårvagnstur i Indien
Engelsk Militärparad
Bufflar, Elgar och Renar i Canada
Det uthuggna lejonet i Schweiz
Barnen i Hönsgården

Stjärnan
1:a maj-demonstrationen 1904    DP3349  extranummer

6/5
Alhambra
*Tio flickor om en brudgum eller Don Juan – Dix femmes pour un mari 1905 Georges Hatot, Pathé

Grand
Kejsar Wilhelms Medelhafsresa

Olympia
Trollkonstnären på restaurationen
Blomsterskörd i Amerika
Parfodejagt efter räf  – äkta engelsk originalbild
Komisk duellscen
Kolingens hämnd

Stjärnan
Drömmen om månen. – L’amant de la lune 1905 Velle, Pathé, 140 m, komisk film om en man som drömmer att han far till månen.

Stora Biografen
öppnar Södra Allégatan 7
5-10 sön 1-5, 6-11 (annons 4/5: Första klassens Kinematograf)
annonsör i HT
musik
Blomstertrolleri (kolorerad)
*Faust och Margareta – La damnation du Docteur Faust 1904, 20 sc, 270 m, kolorerad, handmålad
musik
Den förvandlade åsnan
Kasperföreställning – kolor
Utskeppning af bufflar
Den 2 Maj, månskenssvärmare
En vild häst tämjes och dresseras på två timmar
Lerforsen i Norge
Arbete efter skörden
Flickor dansande quadrill
En intressant lektyr – komiskt
Striden i köket  – komiskt
Hvarje vecka nytt program

9/5
Arkaden
*Kristoffer Columbus – Christoph Colombe 1904 Heilbronn, Pathé

Olympia
*Kristoffer Columbus

13/5
Olympia
Akrobatuppvisning
Utterjagt i England
Fotografens missöden
Miss Lilian Shaffer och hennes dansande häst
Månsken på Lago Maggiore i Italien
Panorama öfver Monte Carlo
Svart och hvitt
En misslyckad enlevering
Landtbornas första besök på teatern

Oriental
Vicekonungens kröning i Indien
Trollsvärdet
Storm i Sofrummet
Rysk befästning stormas af japaner
Tummeliten – sagospel
Kinesiska akrobater
Looping the Loop – bicykel
En komisk duell

Stora Biografen
Nytt program i dag

Stjärnan
Jernvägsresa i Skottland
Poströfveriet vid Spandau
En turistfärd i Schweiz – med jernväg, vattenfall
Judeförföljelse i Ryssland
Torgscen från Yokohama
Lurad fader eller kärleksbrefvet

14/5
Grand
Kortkonstnären – komiskt
En resa i Egypten
Hund- och Kattutställningen i London
Ett stort misstag – komiskt
Då tyngdlagen upphäfves – komisk
Den förtrollade resanden – komisk
Den elake arbetsledaren – komisk

20/5
Oriental
Bogserbåtar i regn och hög sjö
Sanice Dumont afprofvar sitt luftskepp
Förpostfäktningen – mellan Ryssar och Japaner
Påfvens död (Leo XIII)
Dresserade Elefanter Circis Trice[?]
Sjöslag vid Che[?]lpe
Prose[?]/ Trose[?], Docka eller Människa?
Trupprevy i London
Den förtrollade sängkammaren
Londons djärfvaste ficktjuv i arbete

21/5
Grand
Paraplyförsäljaren – komisk
Episod från stormningen af Patilowhöjden
Från Eskimåernas land
På Filippinerna
Kungens besvärligheter – komisk
Djurtransporter öfver hafvet
Resa i det Heliga landet
Fiskmåsar
Den lilla äppeltjufven – komisk

22/5
Olympia
Den lille fotografen
Den förtrollade prinsessan – 20 afd, storartat färgfeeri
Drinkarens hem
Hos den kvinnliga barberaren

26/5
Stora Biografen
10 nummer
Stor elegant salong med god ventilation

27/5
Alhambra
Den helige Antonius’ frestelse – La tentation de St. Antoine 1905 Heilbronn, Pathé, kolorerad

Grand
Dollarkungen
Sjölejon
Judeförföljelser i Ryssland
Nykterhetens välsignelser
Fyrverkeri – kolorerad
Den armlöse
En mör biffstek – komisk
Spisrengöring – komisk

Olympia
Fri brottning mellan Hjalmar Lundin och John Berg  DP3361
m.fl. nyheter
Lundin deltog samma vecka i brottningstävling på Cirkus

Oriental
Denna vecka 15 nummer

29/5
Olympia
Fri brottning mellan Hjalmar Lundin och John Berg
Söndagens kapplöpning vid Kolberg DP3365

senare än juni
Ideal        2x
Motorbåtkappkörning i Monaco Juni 1905 – 3 avd
Samvetet
Strid mellan barn
Franska flottan i Portsmouth
Karaktäristiska kvinnoprydnader – kolorerad
Amiral Caillard och franska officerare mottagas i London
Ömtåligt resgods – roligt
Toffelhjälten – komisk
(KB)

3/6
Stora Biografen
Jungfrun af Orleans – 12 akt, praktfull handmålad bild

Stora Biografen, Grand och Olympia hade öppet större delen av sommaren.

8/6
Grand
Tågsammanstötning i Klippbergen
Bad vid Hamnpiren  DP3384
Eldprofvet
Märta i drömmarnas rike
Trollhättan – 3 min 20 s – kan avse film fr 1910 DP3392
Den olycklige konsthandlaren – komisk
Sotaren i tvättningen – komisk
Pjerrots kärleksöden – komisk

Olympia
Nykterhetsdemonstrationen den 1 Juni 1905  DP3420
Aftäckningen af Jonas Alströmers statyn i Alingsås d. 2 Juni 1905  DP3428

10/6
Grand
Äfventyr på jakt – komisk
Den nyfikne portvakten – komisk
Den lilla hönsvännen
När elefanterna badas
Nykterhetens välsignelser
Målaren och lärlingspojken

Olympia
Kapplöpningarne på Lindarängen i Stockholm d. 21 Maj 1905  DP3443
Pansarbåten Oscar II:s sjösättning d. 6 Juni 1905  DP3446

Stora Biografen
fre-sön fr 6
Jungfrun af Orléans

17/6
Olympia
Hunden som polis eller en inbrottstjufvs kamp för lifvet – Edison – komisk, spännande
En ulf i fårakläder

21/6
Olympia
Originalbilder från fursteparets bröllop i Windsor

29/6
Olympia
Branden i Hisingen  DP3459
Fursteparets bröllop i Windsor

1/7
Olympia
Fursteparets bröllop i Windsor
Hustruns revansch
En Amerikansk mångmiljonär
inga fler annonser i juli

21/7
Grand
6-11, sön 1-5, 6-11

18/8
Kinematograph säljes

Stjärnan
nyreparerad lokal
Tyska pansarfartygens besök i Göteborg i Juli 1905  DP3461
Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Margarethas ankomst till Stockholm  DP3462
Ett eldsläckningsprof å Heden i Göteborg i Juli, 1905 med Kolsyresprutan KOSTOS DP3467
Great Steeple Chase
De förrädiska fläckarna
Lyckligt äktenskap

/8
Oscar II på besök i Marstrand  DP2781
BILD: Sahlberg, s. 28 (Han har 1907)

25/8
Grand
Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Margaretas ankomst till Nynäs hamn och Stockholm
Mefistofeles gäckeri med den elake godsägaren – kolorerad

Ideal
Storslagna nyheter

Olympia
H.M. Konungens mottagning i Marstrand  DP3470
Prinsparets ankomst till Nynäs  DP3479
Mottagningen i Stockholm  DP3480
Skrifmaskinens fördelar och nackdelar (annons 25/8)
(annons 24/8)

Stjärnan
Den Nyfikne Portvakten – komisk
Kungl. Kortègen å Djurgården i Stockholm
Willy och Tim med sina Fruar på äfventyr med den stulna Motorvagnen – roligt
Fiske från ångbåt
Poliskonstapeln som nattvakt – komisk

26/8
Alhambra
*Upproret i Odessa – La cuirasse Potemkine, ou Les évènements d’Odessa 1905 Nonguet, Pathé, 80 m, 9 sc

28/8
Olympia
H.M. Konungens mottagning i Marstrand
Prinsparets ankomst till Nynäs
Mottagningen i Stockholm
Skrifmaskinens fördelar och nackdelar
Världens minsta järnväg

1/9
Oriental öppnar eft sommaren
Ett charmant program. Är fortfarande den största och trefligaste Biograf-Teatern i Gbg

Stjärnan
*De små landstrykarna – Les petits vagabonds 1905 Hatot, Pathé

2/9
Grand
Niagara
Färd med luftskepp i Amerika 16 Juli
Det lyckade inbrottet
En japansk soldats hemkomst
Herr Petterssons nya kläder

Olympia
Boxningskamp till sjöss
Folkdanser och lekar från Närke
H.M. Konungens ankomst till Marstrand §
Sjömannen och hans fästmö
Följden af att hyra möbler

8/9
Stjärnan
*Vendetta    – La vendetta 1905 Zecca, Pathé

9/9
Göteborgs Kinematograf öppnar
(NÄR 217) 1:a annons (HT) med Magnusson som ägare, menar att den funnits i annan ägo tidigare, senare forskn visar att Magnusson inte var ägare)
inspelning av egna reportage
stadens ledande biograf efter Olympia
Port Arthurs kapitulation

12/9
Göteborgs Kinematograf
“Hela bruttoinkomsten … öfverlämnas till kommitterade för ‘Barnens dag’.”
(annons HT) (NÄR 219 bild)

?/?
Göteborgs Kinematograf
“Spårvagnsolyckan i Göteborg den 9 sept. 1905/Obs! Eget tagna/Obs! Enda existerande”
(annons HT)

14/9
Göteborgs Kinematograf
öppnar Kungsgatan 15
inslag av laterna magica
Har ni sett den Odödliga Bilden den hvisslande kolingen?
(UNO: BDk)

Stora Biografen
200 personer

16/9
Biophonteatern
öppnar Östra Hamngatan 41

Olympia
*Den nya springpojken – Boireau déménage 1905 Georges Hatot, Pathé, med: André Deed

20/9
Göteborgs Kinematograf
reportage från Barnens dag i Göteborg  DP2380  Gbg Kinematograf 1905 Charles Magnusson (SF2003, 1 min 48 s) 160 m (NÄR 218) sid 8
DELVIS BEVARAD

22/9
Stjärnan
*Hunden som räddare – Rescued by Rover 1905 Cecil Hepworth, 120 m, manus: mrs Hepworth, med: mr & mrs Hepworth, deras baby, mr & mrs Sebastian Smith, Mabel Clarke

?/?
Göteborgs Kinematograf
Hvalfångarnes lif (NÄR 218)  DP5514

30/9
Göteborgs Kinematograf
Kapprodd i Kristiania – 1905 Charles Magnusson (NÄR 218)  DP3772

2/10
Haga Kinematograf
Räfjakt i England
Torgscen i Yokohama §
Då “lellen” skulle fotograferas
En olycksalig födelsedag §
I hög sjö §
Friaren i brunne
(KB)

4/10
Göteborgs Kinematograf
Gamla Akershus fästning i Kristiania – 1905 Charles Magnusson  DP5515  (NÄR 218)

9/10
Olympia
Flottans dag  DP5516
Flottan i kinematografi av Hj. A. L:th en artikel om inspelning från flottövningar utanför Kungsbacka

Stjärnan
Elektriskt Bioscope
Kaninerna och räfven
Boxande skolpojkar
Originalkrigsbilder från Rysk-Japanska kriget
Rådjursjakt i England
Farfadern och hans barnbarn
Ett storartat féeristycke med härliga förvandlingsscener
Klowner på luffarestråt
Den mekaniska hatten – Chapeau Claquen

14/10
Olympia
En äventyrlig automobilfärd från Paris till Monte Carlo – Le raid Paris – Monte Carlo en 2 heures 1905, 10 sc, 200 m, kolorerad
Den nya springpojken – r

16/10
Haga Kinematograf
Offerfest i Kina §
Kung Alfonso i Paris §
Skönhetstäflan
Oskyldig kurtis §
Tyske Kronprinsens förmälning – Berlin 3-5/6§
Ottillåten kurtis
Fröken Karins första försök att åka Velociped

21/10
Alhambra
*Professorns dröm – The prehistoric peeps 1905 Cecil Hepworth
*Den stora jordbävningen i Italien – Vedute ed episodi del terremoto in Calabria 1905 Arturo Ambrosio, foto: Roberto Omegna

23/10
Haga Kinematograf
Under samvetets gissel – förbrytar
Ett beklagligt utbyte §
En modern martyr – rolig §
Fromma “får” – komiskt §
Firm expedition – komisk§
(KB)

Stjärnan
*Esmeralda – Esmeralda 1905 Alice Guy, 290 m, 8 avd,  stor dramatisk scen eft Victor Hugos berömda roman Ringaren i Notre Dame (RW: 20/10)

25/10
Göteborgs Kinematograf
*Hur Mr Jones förlorade sina kläder – How Jones lost his roll 1905 Porter, Edison, 100 m, komedi, med: William Sorelle

Nya Tivoli
stor varieté, undertecknat Alfred Nordenstam

28/10
Majornas Kinematograf    A
Lefvande staty
Öfversten kommer
Den kloka hunden §
En japansk soldats hemkomst från kriget – 3 avd
Fantastisk dykare
Det förargliga fiskbenet
Förstklassig Musik! God ventilering
(UNO: BD = IM2)

Stora Biografen
Nytt program
Väl uppvärmd och väl ventilerad salong
(UNO: BD = IM2)

3/11
Oriental        A
En ångbåtstur på floden “Seine” i Paris
Gässgården
Fadrens hämnd – färgl
Negern och Poliskonstapeln
De 7 tidsåldrarne – 7 avd, delvis färgl
Den tokiga Åsnan
(KB)

4/11
Alhambra
Bilder från Rysslands revolutionsvärld
Grannens lampa
Den hemlighetsfulla kofferten
Faust i underjorden – konstnärligt kolorerad bild i mångfaldiga afdelningar
(annons NT)

6/11
Haga Kinematograf
En järnvägsresa i alperna
Sjömannens bröllop §
En trollerikonstnär
Det dansande skelettet  – ?= Det glada skelettet /Le squelette joyeux 1897
Stor nationalfest i Bern – aug 1905
Det besvärliga skägget
(KB)

Ideal
Sjömannens Bröllop – gripand bild ur lifvet
komiska bilder
(annons NT)

Olympia
*Opiumrökarens dröm – Rêves d’un fumeur d’opium 1905 Victorin Jasset, 175 m, sv prem

10/11
Oriental        A
En tågsammanstötning
Misslyckadt “Puts”
Huru man inlastar Bufflar i Amerika – grymt djurplågeri
En mör Biffstek
Den tjocke Polisen – rolig
En Tjufhistoria – Lefvande Skuggbilder, delvis färgl
(KB)

11/11
Alhambra
En paschas dröm    – Rêves d’un fumeur d’opium 1905 Victorin Jasset, 175 m

17/11
Oriental
Den kristna processionen i Köln
Den fantastiske Dykaren
Kaptenen inspekterar
Den kloka Hunden
En Fransk rekryt instruerar
Den nyfikne portvakten eller Eldsvådan i “Skyskrapan” – 6 avd §
Den förtrollade älskaren – rolig
(KB)

18/11
Göteborgs Kinematograf
Ceylon och dess folk – delvis kolorerad
Konung Haakons mottagning: Ombordstigningen å ång. “Heimdal”, Nor 1905 Charles Magnusson, Norsk Kinematograf AS DP5517 (NÄR 218-9)
Les Apaches de Paris – 1905 Pathé
(NÄR 220 bild)

20/11
Haga Kinematograf
De listiga inbrottstjufvarna och de magnetiserade polismännen
Faust och Mefiståfilis – 8 avd, färgl
La Vendetta – 8 avd, historiskt sagospel§
Ett besök hos giftermålsagenten – komisk
(KB)

Ideal
Ayrsgarth Vattenfall, Wensleydale
Nihilisterna – 8 scen, drama, Ryssland§
Grannskapets förskräckelse – 4 avd
Hvad pastorn egentligen gjorde eller hur ryktet går – komisk
(KB)

22/11
Alhambra
Apacherna i Paris – 11 afd, stort drama
Pierrot och det stora terminspelet – 15 afd, en krinolinhistoria
En oregerlig hund

Grand
Taflor ur Moses liv – La vie de Moïse 1905 Pathé, Nonguet, kolorerad
Det förargliga fiskbenet – 1 akt, humoresk
Den bollspelande handen
Professorns dröm om förhistoriskt lif
Grefvens underbara kort
“Och på det tryckta programmet meddelas vidare: ‘Dessa kort…ja, det tjäar till intet att söka beskriva detta nummer, det måste ses. Det är tfvivelsutan den mest förtjusande bild, som någonsin skådats.’
Den ‘förtjusande bilden’ består i en kokotts afklädningsscen från det första plagget till det sista, och slutar med en inbjudande gest – till uppbyggelse för de intresserade skolpojkar, som befolka de första bänkarne. – Jag tror icke man behöfver vra i besittning af prydhet i någon form för att reagerna mot et dylikt nummer, framföt för en till stor del knappast halfvuxen publik.” (HT 25/11)

Göteborgs Kinematograf
Inkvisitionens martyrer – L’inquisition 1905 Nonguet, Pathé, “Ej för nervösa personer”
Skurkligan – Les apaches de Paris 1905 Zecca, Pathé

Olympia
Folklif i Fulham Park, London
Störd Thébjudning
Stor karneval o vårfäst i Schweiz
Den stulna grisen
Den stackars Algy
Rhenfallen vid Schaffhausen
Badning förbjuden
(annons HT):
Inqvisitionens Martyrer: Underjordiskt fängelse + Tortyrgalleriet + Skräckbänken + Tortyr med stegel och hjul + En trosakt då kättare frikändes eller brändes
OBS! Nervsvaga personer böra ej se denna bild.
Notis GT: Inhemsk kinematografindustri
(UNO: BDk = IM3)

23/11
Göteborgs Kinematograf
*Hönan med guldägget – La poule aux oeufs d’or 1905 Velle, Pathé, kolorerad
Inkvisitionens martyrer  (2 veckor)

24/11
Ideal
Pappas födelsedagsost – komisk
En älskare, en kolbox och en skorsten – komisk
Amiral Nelsons död
Skurkligan, de s.k. Paris Apacher
(KB)

Majornas Kinematograf
Drottning Marie-Antoinette – 9 avd, franska revolutionen § visas 24/11-1/12
Historien om de afklippta byxorna
Lillans bad
Ballonghandlaren
Den märkvärdiga stamboken – färglagd
(UNO: BD fotokopia av ?affisch = KB. ?kopia)

Oriental
Barnums Trollkoffert
Smugglare och Kvinnolist
Smedmästaren och hans Dotter – 6 avd, kärlekstragedi §
Badande vid Bysum
(KB)

Stjärnan
Formella äktenskap eller Hur stora verlden i Paris gifter sig – 6 scener, kärlekskomedi §
Falskt alarm? – 5 scener, komisk
Pojkarne eller Potatishandlaren – mycket komiskt
Oskyldig flirt eller Skolpojkens första kärleksidyll – kolossalt rolig

25/11
Alhambra
En drinkares lif – 8 afd
Den kvinnliga nyfikenheten – 5 afd
Han skulle sjunga – 4 afd
Luffarnes bragder – 5 afd
Den flygande osten

Grand
Tokdansen – mycket rolig
En kolgrufva i Amerika – lång, kolorerad
Den förtrollade grisen
En praktisk trollkarl

Göteborgs Kinematograf
Hönan med guldäggen
“Vacker, Vackrare än någonting förut, Vackrast af allt som kanske kan uppnås” konstnärligt kolorerad – OBS! 14 000 fotografier

Olympia
Falskt alarm
I zigenarlägret
Inquisitionens Martyrer – 2:a

Oriental
“är Göteborgs största Biograf-Teater och har ständigt glatt program af lefvande bilder”

Art GT: “Folknöjen på afvägar. Ett ströftåg genom våra kinematografer”
(UNO: BD)
Art GT: “Kinematografen”
(UNO: BD)

27/11
Ideal
Elgjakt i vilda Vestern – 6 avd
En skurkligas de s.k. Paris Apachers verksamhet och sprängning
“(Nervösa personer böra dock icke se den.)”
Följden av pratsjuka – komisk
Falskt alarm – komisk
(KB)

Art GT: “Kinematograffrågan”
(UNO: BD)

28/11
Olympia
Falskt alarm
I zigenarlägret
Inquisitionens Martyrer – 2:a
Extranummer: Konung Haakon VII:s intåg i Kristiania – Anders Skogs ateljé  DP5518

29/11
Göteborgs Kinematograf
*Konung Haakons mottagning i Kristiania den 25 november 1905 – Sv Kinematograf 1905 Charles Magnusson, sv prem DP5519
(UNO: BD – den berömda annonsen med främst, först, påpassligast)

Art GT: J-a O-l (= Jeanna Otherdahl): “Kinematograferna”
(UNO: BD)

30/11
Göteborgs Kinematograf
Ceylon och dess folk – delvis kolorerad
Ensam om den intressantaste episoden vid konung Haakons mottagning: Ombordstigningen å ång. Hermdal
[Kung Haakon/Kongeinntoget]

Haga Kinematograf
Ett djärft hopp
Jordbäfningen i Italien – 9 avd §
När tjufven bestal prästen
Dresserade svin
En störd middag
Den nye springpojken
(KB)

Olympia
Falskt alarm – 2:a
En resa genom Ceylon
Konung Haakon VII:s intåg i Christiania
Elefanten som akrobat

Vinter-Tivoliet
Världens starkaste dam, fröken Anna Abs från Hamburg, lyfter 10-12 fullvuxna män. End. 3 dagar [men det verkar som hon stannade längre, framåt nyår lyfter hon 10 fullvuxna män och en häst]

1905?6?
Biophonteatern läggs ned.
Eldorado läggs ned.

1/12
Ideal
Tyska kronprinsparets ankomst till Potsdam
Döpning af nya rekryter i Amerika
Inkvisitionens martyrer – 5 tabl §
Husets förskräckelse eller hvad lille Karl fann på – komisk
När man blir mottagen af sin hustru efter alla konstens regler – komisk
(KB)

Olskrokens Kinematograf
Drottning Marie-Antoinette – 9 avd, franska revolutionen§ visas 1/12-3/12
Historien om de afklippta byxorna
Lillans bad
Kuropotkin i Mukden
Ballonghandlaren

Stjärnan
Med anledning af “Oscars-dagen”
Bilder ur Konung Oscar II:s lif – 10 afd
En dag ur den engelske affärsmannens lif – 15 afd, Londons City
Ceylon, dess land och folk – 8 afd
Elefanten som Gymnast – mycket rolig

Art GT: “Offentligt möte. Örfverläggning i Kinematograffrågan”
(UNO: BD IM:7)

2/12
Alhambra
Konung Haakon VII:s ankomst till Christiania
Nya biler från revolutionen i Ryssland
Barnkrig
Derby-Favoriten – 5 afd
Gymnastiska elefanter
Obehaglig förväxling
(UNO: BD baksida)

Göteborgs Kinematograf
Från Rysk-Japanska Fredsunderhandlingarna i Portsmouth, N.H. – Edison
“Obs Från och med den 1 December är priset för barn detsamma som för vuxna 35 öre 1sta plats 25 öre 2ndra plats
(UNO: BD)

Olympia
Konung Haakon VII:s intåg i Christiania
Eld ombord
En resa genom Ceylon
Den förskrämde målaren

Oriental
Endast anständiga bilder
(UNO: BD)

Stora Biografen
Nytt intressant program

Art GT: Volontaire: “Skolan mot kinematograferna”
(UNO: BD IM:7)

?/12
Olskrokens Kinematograf
läggs ned

4/12
en samling rektorer och andra kända skolmän i Göteborg utlyser ett protestmöte mot biografernas raffelfilmer, som hade ett så fördärvligt inflytande på barn och ungdom
“…dels framställda den anhållan till prässen, att kinematografer, som fortsätta med klandervärda förevisningar, ej måtte få några annonser införda.” (GHT) Annonseringen upphörde.

Haga Kinematograf
5-11, sön 1-5, 6-11 – 25 öre – 10 öre
“Lefvande bilder med nutidens bästa apparater”
“Hvarje vecka nytt program” “Förstklassig musik! God ventilation!”
De amerikanske yrkesbrottarne
En oväntad regnskur
Riddar Blåskägg – 12 akt, sagospel, färgl § “Detta sagospel gafs å Irokesteatern i Chicago den afton då teatern nedbrann och omkring 700 personer innebrändes.”
Konung Haakon VII:s intåg i Christiania
Under toffeln
Pojkens spratt med målaren
(KB)

Ideal
Prinsessan Åsnehuden – 7 avd, sagospel, kol§
Skämta icke i närheten av en damm – komisk
Inkvisitionens martyrer – 5 tabl §
Obehagligt misstag – rolig
Krångliga gäster
(KB)

5/12
“Kinematografens urartning” långt referat i GP fr mötet
Art GT: Kinematograf-frågan. Opinionsmötet i går
(UNO BD = IM4-5)

6/12
Alhambra
Kalle Pettersson på juluppköp – 6 afd
Jungfrun af Orlèans (Johanna d’Arc) – 12 afd, historiskt drama, konstnärligt kolorerad
En hatts öde
Tullvisitation eller En kvinnas list

Göteborgs Kinematograf
“Två gånger i veckan bjuder Göteborgs Kinematograf på totalt nytt program. I dag nytt”
“I dag trefliga komiska vackra lärorika nyheter”

Oriental
En brottningskamp
En forskningsresandes obehagliga dröm
Vattenpantomim i Versailles
Den nyfikna och glada portvaktsgumman
Willie och Jims automobiläventyr
Hattmodellerna – färglagda bilder

7/12
Olympia
Eld ombord
En resa genom Ceylon
Den förskrämde målaren

Upprop urartning i GP
Art GT: Kinematograf-frågan
(UNO: BD IM6)

8/12
Ideal
Lifräddningsscen på Atlantiska kusten
Det seglifvade barnet – komisk
Från Rysk-Japanska Fredsunderhandlingarna i Portsmouth N.H. – 4 avd §
Också en toreador – komisk
En oregerlig kund – komisk
(KB)

Stjärnan
Det förtrollade slottet – 9 handlingar 26 afd, sagospel
Marockanska dagar – 6 afd
Den nye cylindern på äfventyr – kolossalt roligt
Paris sedt i fågelperspektiv
Polisens missräkning – komiskt

9/12
Alhambra
Den frigifnestraff-fången – 9 afd
Bergbestigning i Alperna
Två unga skälmar – 4 afd
En ny springpojke
I barbersstugan

Göteborgs Kinematograf
*Alice i Undrens Land – Alice in Wonderland 1903 Hepworth, Hepworth Manufacturing Co., 16 sc, 260 m, kolorerad, sv prem
“På grund af uppmaning från många har vi i likhet med de flesta andra Kinematografer sänkt våra barnpriser till 1:sta plats 15 öre 2ndra plats 10 öre” “Vår lokal har den bästa ventilationen af alla lokaler i hela staden”

Olympia
Skönheten och vilddjuret – La belle et la bête 1900 Zecca, Pathé, 15 afd, 60 m
Hiss-slussarne vid Voxton
Julgåsen – komiskt
“Från och med i afton äro priserna för barn de vanliga”

11/12
Haga Kinematograf
Falskt alarm
Ett drama på hafvet – 2 handl, 11 sc, skådespel §
Bilder från revolutionen i Ryssland – gräsliga scener från staden Kiev
Herr Brown på äfventyr med Julgåsen – 7 avd, julhistoria§
(KB)

13/12
Göteborgs Kinematograf
En kurs i sann kärlek

15/12
Ideal
Karneval regatta på Canale Grande i Venedig
En f.d. brottslings giftermål – 10 avd §
Dresserade björnar – komiskt
Drama i en kolgruva §
När snapp hör sin herres röst – komisk
Spökgardet – kol
Julen 1905
(KB)

Olympia
Älgjakt i Canadas skogar
Landstrykarens middag
Landtpatrons dotter
Tullvisitationen

Stjärnan
Många missöden på en dag
Sport och nöjen i vintertid
Under opiets inflytande – 4 akt, drömbilder
Skulptörens trium eller Verket prisar Mästar’n

17/12
Göteborgs Kinematograf
“Från och med 1 Dec. är priset för barn detsamma som för vuxna: 1:a plats  35 öre, 2:dra plats 25 öre.”
(annons)

18/12
Haga Kinematograf
Bergstigning på Mont Blanc
Det förtrollade badstället
Ny uppfinning, patenterad rakmaskin
Följden af att ha för goda vänner
Den oväntade julklappen
Grabbens första plats
(KB)

20/12
Göteborgs Kinematograf
Hur gåsen var omöjlig, när pappa hade stekt den, och hur pappa blef omöjlig då gåsen skulle ätas

21/12
Alhambra
*Julnattens under – The night before Christmas 1905 Porter, Edison, kolorerad

22/12
Olympia
Den underliga Julnatten – The night before Christmas 1905 Porter, Edison, kolorerad (RW: Den underbara julnatten) (2 veckor)
Ett storartat fyrverkeri
*Bortförd av zigenare – Volée par les bohémiens 1904 Alice Guy  (RW: 21/12)
Månens tre faser

Stjärnan
Ovälkomna svårigheter vid nyårsräkningarna indrifvande – 8 afd
Elefanten, bärande timmer
Under falsk flagg – 2 akt, 11 scener
Ett briljant fyrverkeri på Stjärnan
En onsdagsrakning med förhinder
Ett muntert gatlopp

23/12
Alhambra
Hafvets skatter – 17 afd
Picnic, Familjen Petterkvists utflykt i det gröna
En stor upptäckt Julnattens under
Stort fyrverkeri

Göteborgs Kinematograf
*De två små vilsnegångna – Les petits coupeurs de bois vert 1904 Alice Guy, kolorerad

24/12
Haga Kinematograf
Hemska uppenbarelser hos en förnäm turk
Ett besök hos svärmodern
Den nya hattens öde
Drömbilder under Opiets inflytande – 4 akt §
De ertappade smugglarna – roande
(KB)

25/12
Stora Biografen
Napoleon
(IM: annons)(annons 23/12)

26/12
Ideal
Skeppsbrott på engelska kusten
En lurad fader eller kärleksbrefvet – komisk
Port Arthurs Kapitulation – 13 avd
Modern vals
Barnums cirkus ankommer till London
Olycklig målskjutning – komisk
Gift eller Wisky – komisk

27/12
Haga Kinematograf
En månskenstur på Themsen
Då missen spisar frukost
De förrädiske fläckorna
“Apacherna” – 11 avd, drama från Paris utkanter§
Park i Barcelona
En resenär som ser syner
(KB)

29/12
Göteborgs Kinematograf
“4 timmar efter aftäckningen af Jonas Alströmers staty förevisade Göteborgs Kinematograf densamma”
(annons 30/12)

Stjärnan
Elefanten på utflykt i det gröna
Skapar pänningen makten? – 13 afd, kärleksdrama
Bland is och snö
Pojkarne o Potatisodlaren

30/12
Alhambra
Féernas rike
“Den mest storslagna bild som förevisats å någon kinematograf – 35 scener konstnärligt kolorerad”
Olofligt fiske – kolorerad
Stor balett af Marigny – konstnärligt kolorerad

Göteborgs Kinematograf
Vid randen av brådjupet

Olympia
Trollslottet ur Tusen och en natt – Les Palais des mille et une nuits 1905 Méliès, 30 sc, 460 m, kolorerad, 1475 ft 2400 fotografier “längre, dyrbarare och mer storartad än någon annan kinematografbild visad i Sverige”

1906

Alhambra  Maskinist Anders Carlson kommer hit från Ideal. Han stannar i nio år. Motordriven projektor, enl AC kunde man ibland klara en typisk 20-minutersföreställning på 15 minuter, publiken hann inte läsa texterna. senare till Göteborgs Kinematograf (GT 3/11 -52)
Biograph-Teatern
Biophonteatern  ?
Colosseum/Vinter-Tivoliet  -30/9
Eldorado  ?
Grand
Gårda Kinematograph  ?
Göteborgs Kinematograf
Haga Kinematograf
Ideal
Kronan  5/12-
Majornas Kinematograf
Nordstadens Kinematograf
Olympia
Oriental  -våren
Pariser-Biograf-Teatern  15/10-?
Stjärnan

Om inget annat sägs gäller hänvisningarna annonser
§ = en utförlig beskr finns i annonsen eller programmet
BD = Biodata (= Pärm #3)
DP = Datapost
IM = Industrimuseet (kopior i UNO Pärm #2)
k = kopia
K = Kinematograferna GT sign Codac, i regel omnämnda flera dagar efter 1:a visningsdag
NÄR: Idestam-Almquist: När filmen kom till Sverige
PGF = Boxar: Filmprogram
RWLB = Rune Waldekranz: Levande bilder
Sidén = Sidén: På bio i Göteborg
UNO = Pärm #3

HT 17/1-3/4
GP -10/10, 2/11-

New York har 16 biografer, Göteborg 19, Stockholm 23 (GP 2/2 -74)

Sveriges Televisions (SVT) arkiv har 10 reportage från 1906.

Harjagt i Göteborgs skärgård 1906 – Olympia  DP5520

3/1    ons
Göteborgs Kinematograf
Den nya kvinnan
Scener från Buffalo Bills ungdomsdagar – ?Selig, kolorerad

5/1
Stjärnan
Samhällets olycksbarn    (RW: 4/1 tor)
Le chemineau 1905 Cappelani, Pathé
6 akt, André Heuzé eft Victor Hugos “Les Miserables” (1:a boken)
(annons 4/1)
Obehaglig förväxling – komisk
Ett lyckans Söndagsbarn – sagospel i 15 tablåer
En framtidens Kvinna – 5 handlingar, romantiskt, dramatiskt, humoristiskt, “mycket rolig”
(annons 4/1 för den sista filmen)

8/1    mån
Alhambra
En emanciperade kvinna – 6 afd
Mjölkflickan och snobben
*Det underbara trädet – sv prem
Jack and the bean-stalk 1902 Porter, Edison, 83 m, kolorerad, Stort sagospel -18 scenerier
Byträta

9/1
Olympia
Trollslottet ur Tusen och en natt – 2:a
Julgubbens misstag

10/1
Göteborgs Kinematograf
Sultanen af Marrocco och krigsöfningarna af hans här

11/1
Olympia
Från drinken till absolutist
Pettersson på flickgymnasiet
Sultanen af Marocco och hans armé
Professorn och fjärilen

12/1
Stjärnan
Hvad hade min son på galejan att göra?
2 akter, 12 tablåer, sorglustig kärlekspastich
(annons 11/1)

Stjärnan
Barmhärtighet – 5 kapitel
(K 17/1)
“Det föll oss in – kanske tack var den briljanta reklam, som årets tre nyårsrevyer gratis bestått – att smyga in på kinematografen “Stjärnan” häromkvällen.
Herrskapet tror kanske att kinematograferna äro till största delen afsedda för tjänstefolk, barn och landsbygdens ej allt för raffinerat nöjeslystna ungdom? I så fall är det bäst att herrskapet korrigerar sin uppfattning. “Stjärnan” åtminstone bor i ett mycket snyggt rum, snyggt möblerat och städat och snyggt dekorerat med mörkröda tapeter, matta på golfvet och palmer längs fondväggen.
Programmet var den dagen någorlunda färskt, och publiken var icke fåtalig.
Hvar för folk som går på kinematograf?
Ja det är ju alltid svårt att svara på en sådan fråga. Barnen voro nästan flertalet.
Hvad de roa sig mest åt?
Jo, de roa sig åt allt, som ger deras i regel lifliga fantasi luft under vingarne: bilder från främmande land, exotiska folks vanor och interiörer från deras tämpel och hem eller dylikt, och så vilja de skratta. Cirkusnumren och akrobatnumren o.d. äro mycket bra.
Men hvilka hade roligt åt att se en tämligen oskän kvinna klä’ af sig och visa sig först i underkläderna och sedan i trikå?
Ja, vi sågo ingen som syntes särskilt uppbyggd.
Ty det var hyggligt folk vi hade sällskap med!
Vi häpnade öfver det oförstånd, som bland ihop ett sådant dumt och osmakligt nummer på programmet. Förstår inte den ärade kinematografdirektären, att han med sådana fånerier skrämmder det hyggliga folket ifrån sig, och att han kan skada ungdomen med dem.
Det finnes ju gu’ nås en klick af människor, som skulle kunna gå på kinematografen endast för att få se det numret, men inte kan det väl vara uträkning att locka dit dem och skrämma bort det hyggliga folket ifrån sig.
Vore det inte mera ekonomiskt månne att förskaffa sig ryktet: en kinematograf dit man kan gå och ta småttingarna med sig?”
(Codac GT = IM8)

13/1
Alhambra
Då hvar och en sin syssla sköter
Brandsoldaten på kurtis – 6 afd
Den närsynte Gentlemannen
Sultanen af Marocko och hans här
Skolpojkarne och Skogvaktaren

17/1
Göteborgs Kinematograf
Förlorad och återfunnen

Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD – kopia av IM:8)

18/1
Olympia
*Mjölnarens dotter – sv. prem.
The miller’s daughter – Edison (Porter) 1905, 15 sc, 330 m, med: Florence Auer, Sidney Olcott

Vinter-Tivoliet
“håller öppet Fredagar, Lördagar och Söndagar fr. kl. 6-10 e.m. Obs! Många folknöjen”

19/1    fre
Göteborgs Kinematograf
*Sillfiske i Bohuslän – Charles Magnusson, sv. prem.

Stjärnan
Människokärlek – 5 scener, meditation
Den store Cyklisten
Brustna strängar
Familjen Hjulberg (13 medl.) motionerar – 12 afd, tragikomisk sporthistoria

20/1
Alhambra
Defilering av araber
Bilder från det oroliga Ryssland – 7 scener
Familjen Lustig på bicykelridt – 9 afd
Messa en vintermorgon i Frankrike
Den lurade fotografen

Stjärnan
Brustna strängar – 7 afd

Stjärnan
Familjen Hjulberg motionerar – 12 afd

22/1 mån
Stora Biografen
En grufexplosion
“Stora Biografens apparater äro de modernaste och återge bilderna i naturlig storlek”

23/1
Stjärnan
Från fantasiens och verklighetens världar – 20000 fotografier, sagospel, färglagd

24/1
Notis: “Polisen inskrider mot en kinematograf.”
“Från polisensdetektiva afdelning hade i går till poliskammaren ingifvits en rapport af innehåll, att de konstaplar, som hade i uppdrag att öfvervaka kinematograf-representationerna gjort anmärkning mot ett nummer, som för någon tid sedan visades å Göteborgs Kinematograf.
Anmärkningarne framställdes till vaktmästaren å lokalen, men med så ringa påföljd att numret gafs två dagar därefter. Då polisen efterhörde anledningen till detta svarade vaktmästaren, att ingenting kunde göras af personalen på kinematografen, då anmärkningen ej var ställd direkt till kinematografens ägare hr Nils Einar Sterner.
Med anledning häraf var hr Sterner i går kallad till inställelse inför poliskammaren och meddelade därvid att han ej hade kännedom om, hurudant det klandrade numret vore.
Poliskammaren erinrade hr Sterner om dennes skyldighet att ställa sig polisens order till efterrättelse och att denna skuldighet jämväl gälde de å kinematografen anställda personerna.
Hr Sterner har en gång förut erhållit en privat påminnelse i samma riktning af polisintendenten.” (GT)
(UNO: BD = IM:9)

25/1
Olympia
Hur Champagne tillverkas. Från drufklasen till fästbägaren
Bilder från Japan. Efter kriget

26/1
Stjärnan
Sillfiske i Bohuslän    DP2796
“På mångas begäran”
enligt vykort (i A1)

Stjärnan
Bort med tamburklockorna – 19 afd, komiskt

27/1
Alhambra
En engelsk sportsman på Laxfise
Le Voyage Dans La Lune/Resan till Månen – 30 tablåer, konstnärligt kolorerad §
Wild West – kolorerad

Göteborgs Kinematograf
Oöfverträffade lefvande bilder från Japan – 16 afd

31/1
Göteborgs Kinematograf
Negergalenskaper

/2
Göteborgs Kinematograf
Kristian IX:s begravningståg från Köpenhamn till Roskilde  DP5522  Charles Magnusson

½
Olympia
Stor import af sportdufvor “Blue rocks” som i Marocco och England användas vid de verldsberömda dufskjutningarne
Tvekamp mellan dur – Indisk originalbild
Små tågplundrare
Blixtens verkan – kolorerad
Samma gamla historia

2/2
Stjärnan
Bag-punching eller en modern Championboxare i träning
Ett raffineradt pojkstreck
Polismän på krigsstråt
En så’n kanalje
Dom fick hvarandra ändå trots allt! – 9 tablåer, kärlekssaga
Hans bättre känslor vaknade
Patron Tjockberg är gräsänkling

3/2    lör
Alhambra
Ett drama på hafvet – Drame en mer 1905 Velle, Pathé, 2 afd, 11 scener
Le Voyage Dans La Lune/Resan till månen
Trollkarlen och hönan
Stormens offer

Göteborgs Kinematograf
Exteriörer och interiörer från dessa stora anläggningar Drags Aktiebolag – Sveriges största fabriker i tygbranschen  DP5523

7/2
Göteborgs Kinematograf
Hur Whisky tillverkas

8/2    tor
Olympia
Gratisfotografering
Dansösens dröm – The dancer’s dream 1905 R. W. Paul
Prinsen af Wales i Indien §
Den vansinnige som mordbränare §
Glöm aldrig nycklarne hemma
Inget gömställe är säkert

9/2
Stjärnan
Hvarför do’m kom i lufven på hvarandra
En människofiende – 1 akt, drama
Sådanst ska ett krigsämne ta’ sig ut – parodi på våra rekrytskolor
Fjärilslek eller En samlares äfventyr i insekternas värld  (RW: 8/2 tor) Les metamorphoses du papillon 1905 Velle, Pathé, 8 afd, kolorerad komisk féeribalett, feerier, baletter, färglagt
En Erkegrobian till svärmor
Det blef ändå inga skilsmässa af, du! – 7 akt §
(annons 8/2 + 9/2)

10/2    lör
Alhambra
En man som drömmer sig vara millionär – 8 afd, spännande
En kinesisk adelsmans drömmar – Le thaumaturge chinois 1904 Méliès, 4 afd, 60 m
En resa i Polartrakterna – 3 afd 5 tabl
En fantasiens kvinna

Göteborgs Kinematograf
Imtara-Fallen i Finland

12/2
Olympia
Gratisfotografering
Dansösens dröm
Prinsen af Wales i Indien §
Den vansinnige som mordbränare §
Glöm aldrig nycklarne hemma
Inget gömställe är säkert
Extra: Skidtäflingar å Hindås d. 11 Febr. 1906    DP5524

13/2
Göteborgs Kinematograf
Extra: Täflingar på Hindås Söndagen den 11 Febr. 1906  DP5525

14/2    ons
Göteborgs Kinematograf
*En flickas hjältedåd  (RW: En flickas hjältemod) The little train robbery 1905 Porter, Edison, med: Marie (Mae) Murray, sv prem
Extra: Täflingar på Hindås Söndagen den 11 Febr. 1906

Olympia
*En flickas hjältedåd – äkta Edison-film – sensations-scenario

15/2
Olympia    ?14/2
Täfvlingarna vid Hindås
Det gamla hemmet §
En flickas hjältedåd §
Det förlorade arfvet eller historien om Mr Browns Hatt

16/2
Stjärnan
Hvar är hatten? eller De försvunna banknoterna – 15 scener, äfventyrlig

17/2
Alhambra
Bilder ur Jesu lif och passionshistoria “I två afdelningar, fint kolorerad bild i 29 scener [listade]. Denna bild tager en tid af 45 minuter att gå genom apparaten.”

Göteborgs Kinematograf
nästa vecka: två nyheter i veckan i serien Svenska Bilder: Värmland
[1:a filmen i serien]

Stjärnan
En hjältebragd. Skolpojarne och de modiga poliserna
Härdad ungdom – America
Där fick du, för du var nyfiken
Herrskapet Freds nya köksfröken – 5 handlingar
Gardisten Dunder på morgonvisit
Hvar är hatten! eller De försvunna banknoterna – 15 scener

Stora Biografen
“Nytt intressant program”

19/2
Göteborgs Kinematograf
Extra: Kung Christian IX:s bisättning /Konung Christian IX:s jordafärd i Roskilde – 1906 (SF2004A:1, 4 min 41 s) ?Magnusson

Olympia
En flickas hjältedåd §
*Konung Christian IX:s begrafning – Anders Skog 1906, DP5526  sv prem
[egna “biografister” var sönd 18/2 i Roskilde & Sundsvall

21/2
Olympia
En flickas hjältedåd §
Konung Christian IX:s begrafning
Traftäflingarne och skidtäflingarne i Sundsvall den 18 Februari  DP5527

24/2
Alhambra
Bilder ur Jesu lif och passionshistoria – 2:a

Göteborgs Kinematograf
*Svenska Bilder: Värmland  DP5528, sv prem

Olympia
Vinteridrottstäflingar  DP5529
Konung Christian IX:s begrafning
En världstidnings tillkomst – London Evening News
Järnvägspanorama från England
“Bobs” teater

Stjärnan
Från Sol- och Sommardagar
Folkbilder från “Midtens rike” – Kina
Till Säters – Alperna
För Fäderneslandets välfärd
Ömma för din lidande och hungrande medmänniska – 9 scener
En Morfeus’ gunstling

26/2
Olympia
Vinteridrottstäflingar
Konung Christian IX:s begrafning
En världstidnings tillkomst – London Evening News
Järnvägspanorama från England
“Bobs” teater
Extra: Gårdagens/Söndagens skidtäflingar i Slottsskogen  DP5530

Stora Biografen
Napoleon Bonapartes liv

27/2
Göteborgs Kinematograf
Svenska bilder: Timmerhuggning vid Förskefors i Vermland    DP5531
Svenska bilder: Lindrotska skådespelaresällskapet leker Snöbollskrig  DP5532

1/3    tor
Olympia
Skidtäflingarne i Slottsskogen den 25 Febr.  DP5530
Bilder från Zoologiska Trädgården i London
En resa från Alexandria genom Suezkanalen
De förlorade glasögonen /De förkomna glasögonen eller den närsynte herrn – J’ai perdu mon lorgnon 1905 Lépine, Pathé, fars

2/3
Stjärnan
Göm Rakknifven
Den brantaste spårväg i världen – delvis kolorerad
Prinsessan Rosenkind från Sommarland – färglagd
Hur en kapplöpningshäst utbildas §
Ett Läkarbesök
Då man har otur i kärlek eller Gardisten “Munter” på friarfot

3/3
Alhambra
Tyst, min man kommer – 9 scener
Lifvet ombord genom Suezkanalen
Samvetets röst
Åsnan och automobilen
Lika mot lika – kolorerad

Göteborgs Kinematograf
Den nye franske presidenten Tallières
Montreux-Oberland-järnvägen

6/3
Göteborgs Kinematograf
En vakthund måste köpas

8/3
Olympia
Norrlandsbilder (egen utsänd Bioscopist)
Från de stora nationella idrottstäflingarna i Luleå den 24 och 25 Febr  DP5533 Prins Carl anländer + Traftäflingen + Längdåkning på skidor + Backåkning
Panorama öfver Ångermanälfven  DP5534
Malmtåg anländer och aflasta vid Svartöstaden  DP5535
Kärleksbref
Vilse i snön
Grodfångst – kolorerad
Hej! Skärskliparen är här

9/3
Stjärnan
Ett svartsjukans offer – 13 afd §

före 14/3
Göteborgs Kinematograf
Onkel Toms stuga

14/3    ons
Göteborgs Kinematograf
Onkel Toms stuga – På grund af mycket stor tillströmning ännu ett par dagar
Från Uruguay till Chile

15/3    tor
Olympia
Sherlock Holmes lif  RW:  Några gripande scener ur privatdetektiven Sherlock Holmes liv –  The adventures of Sherlock Holmes 1905 J. S. Blackton, Vitagraph, med: Maurice Costello, Kyrle Bellew, J. Barney Sherry, (2 veckor)
Skidtäflingarne vid Holmenkollen den 12 dennes  DP5536

“Så togo vi en titt på den kinematograf, som genom sina bilder från Inkvisitionen först väckte uppmärksamheten på den fara, kinematograferna kunna innebära.
Här funno vi nu flera riktigt bra saker, såsom tre olika roande och instruktiva serier af vinteridrott: skidlöpning i Norge, kälkåkning i Schweiz samt curlingspel i England. Programmets egentliga krydda var dock icke utan sensationell bismak. Det var en arrangerad serie, hvari allas vår gamle bekant Sherlock Holmes spelade hjältens roll – banditer, som för utprässning röfva bort en liten millionärflicka, våldsamma slagsmålsscener och till sist efter mycken spännande ängslan en lycklig utgång. Den snälle Sherlock Holmes. Du om någon är odödlig!
Hvad för öfrigt kinematograf-odödligheten beträffar kan det ju erinras om den kända satsen: “det onda är odödligt liksom det goda”. Det gäller ock om hvad kinematograferna bring af godt och ondt. Däraf deras ansvar. Däraf ock krafvet på kontroll öfver dem.”
(Sharp HT 23/3 =eft IM13)

16/3 fre
Alhambra
Modernt järnvägsbygge i 4 bildserier

17/3    lör
Göteborgs Kinematograf
“A.-B. Svensk Kinematograf./ Odödligt! Underbart!/ Odödliga bilder å Göteborgs Kinematograf./ Det är första gången den enda äkta odödliga apparaten visar sina prestationer i Göteborg.”
“Programmet upptog två nummer, som betecknats som odödliga. Det ena visade oss en ung herre af uppenbar engelsk härkomst, som roade sig med en liten flirt, i det han gungade det täcka föremålet helt varligt. Båda sågo emellertid inte alls odödliga ut. En ganska medelmåttig grammofon exekverade en del ljud, som näppeligen häller voror ägnade att förstärka intrycket af odödlighet, om de än lika litet som sfärernas harmoni begrepos af vanliga dödliga. Det skulle visst föreställa en duett mellan de flirtande.
Det andra odödliga numret var ett helt vanligt stycke iscensatt kinematografkomik (mycket komisk, alla måste skratta!) som likaledes kombinerades med grammofon. Det är nog den, som förlänar odödligheten. Ty ett par andra bilder på programmet, som voro mycket styfvare, särskilt att nämna en präktig och högst intressant bildserie från Indien, visande elefanter såsom duktiga och kloka arbetar vid timmerforsling, voro mycket mer förtjänta af ett reklamförstärkande lock-ord än de “odödliga” bilderna – men de fingo vara grammofonlätena förutan.
För öfrigt var ifrågavarande kinematografs program på det hela användbart, alldeles fritt från sensations-ockrande bilder, om än icke genomgående på en idealisk nivå. Men dit kommer man nog inte, förr än det allmänna tager detta ypperliga förströelse- och bildningsmedel om hand.”
(Sharp HT 23/3 = eft IM13)(3-spaltsannons)

20/3    tis
Göteborgs Kinematograf
“Första fullkomligt mekaniska apparat för Odödliga bilder”

22/3    tor
Göteborgs Kinematograf
“I dag ett nytt stortslaget odödligt extranummer”

Stjärnan
Barnet som anklagare – The little witness 1905 G. A. Smith, 6 sc

23/3    fre
Alhambra
Modernt järnvägsbygge – 2:a
Irländska posttåget

Olympia
Prinsen och prinsessan af Wales vistelse i Indien
Privatdetektiven Sherlock Holmes – 2:a

Art: Sharp: “Odödligheten per kinematograf” (?HT/?GT)
(UNO eft IM13)

24/3    lör
Göteborgs Kinematograf
Gregorii marknad i Östersund  DP5537
Trafkörning å Storsjön  DP5538
Nya odödliga bilder

Stjärnan
Högsommardagar i Monte Carlo
En hop med pojkstreck eller Den narrade skolmästaren

25/3    sön
Stor Biografföreställning med Lefvande Bilder Särö Societetssalong kl. 8 e.m.:
Den Stora Skyttefesten vid Särö år 1905  DP5539
Entré 35 öre, reserverad plats 50 öre, barn 20 öre

Stjärnan
Hvem blev kuggad!

26/3
Stjärnan
Grufolyckan i Courrières

27/3    tis
Stjärnan
Gungan
Extra: Grufolyckan i Courrières

28/3    ons
Göteborgs Kinematograf
Den kungliga jakten vid Rambouillet – Förre presidenten Loubet, Kung Alfons XIII
Odödliga bilder: Hon återvände – föredraget af en af Tysklands bästa sångerskor

29/3    tor
Olympia
Trädfällning samt skogsarbete af elefanter i Indiens urskogar
Den förskräckliga tandvärken
En gripande bild ur lifvet
Fiskarens hämnd

30/3    fre
Stjärnan
Oliver Twist (annons 29/3) RW: 29/3 – A modern Oliver Twist, or The life of a pickpocket 1906 J. S. Blackton, Vitagraph, 11 akt, eft Charles Dickens, med: Kyrle Bellew
Slottet Chateau d’Espagnes’ hemlighet – 14 tabl, skådespel
En legend från forna tider – Mistletoe Bough, or Légende de la disparue 1904 Gaumont British, 150 m

31/3    lör
Göteborgs Kinematograf
*Svenska Bilder: Lappbilder – Svensk Kinematograf, foto: Robert Olsson, Nils Thomasson, tre veckors oerhörda strapatser DP2715, sv prem
Nya Odödliga Bilder

3/4    tis
Göteborgs Kinematograf
Svenska Bilder: Lappbilder
Nya Odödliga Bilder
Extra: En lycklig gris

5/4    tor
Olympia
Sotarpojken Jack – Jack le ramoneur 1906 Méliès, 25 sc, 320 m, kolorerad fesaga 25 tabl 1000 fot 16000 fotografier

6/4
Stjärnan
Fader Jöns äskar skillsmässa! §

10/4
Göteborgs Kinematograf fr i dag kl 6 e.m. – 10 e.m. oavbrutet

11/4
Göteborgs Kinematograf
Odödliga Bilder
I dag nytt program

12/4    tor
Olympia
*Bilder ur en amerikansk polismans lif – The life of an American policeman 1905 Porter, Edison, med: Sidney Olcott, sv prem
Storapojken Jack
Upplysn Lärorikt Sista veckan Ö Hamng 41/Kungsg
förevisn Frestelserna i en storstad och dess följder End för herrar

13/4 15/4 stängt

14/4
Göteborgs Kinematograf
Levande blommor – Les fleurs animées 1906 Velle, Pathé, kolorerad

Stjärnan
En episod i blommornas paradis – Les fleurs animées 1906 Velle, Pathé, kolorerad, färglagd

17/4
Göteborgs Kinematograf
Helsingborgs Galoschfabrik  DP5540
Brandkåren i Helsingborg  DP5541

18/4
Göteborgs Kinematograf
Odödliga Bilder
Tre Svenska Bilder af vår egen tillverkning

Stjärnan
Indien. Österns land och folk – 12 afd

19/4
Olympia
Strutsavel i Södern
Järnvägsbron öfver Nordre elf  DP5542  Panorama öfver bron före svängningen + Bron svänges och lägges i sitt läge + Panorama öfver bron efter svängningen + Panorama öfver Kungelf och Bohus fästning
Grand National Steeple Chase – London 30/3
Ombyte af tjensteflickor

20/4
Stjärnan
Sparka mig först och skaka hand med mig sedan
Under armodets gissel – 11 afd
Nog började de sommarnöjet trefligt alltid
Mr Jokers Patentcylinder eller En celeber fuffensmakare

Stora Biografen
öppnar åter eft en genomgripande mondernisering och utvidgning

21/4
Göteborgs Kinematograf
Svensk Bild
Den hvisslande kolingen

24/4
Göteborgs Kinematograf
Vesuvius i fullt utbrott

25/4
Göteborgs Kinematograf
[har beskrivningar snare än titlar]
Skojfriskaste inlägget i Tjänstkvinnofrågan
Muntra Odödliga Nyheter

26/4
Olympia
Botad svartsjuka
Vesuvius’ utbrott
Den skvallrande telefonen
Det förlorade arfvet

27/4    fre
Göteborgs Kinematograf
Vårt enormt komiska program väcker stormande munterhet

Stjärnan
Natt på hafvet – 2 afd
Kärlek och telefon

Stjärnan
Ute i ogjort väder
En bild ur Barnavärlden – färglagd
Natt på Hafvet
“Fotball” i Hemmet – engelskt original
Kärlek och Telefon
*På Jakt efter Peruken – La course à la perruque 1906 Hatot, Pathé, fars med: André Deed, sv prem
(annons 26/4)

28/4
Göteborgs Kinematograf
Ryttarfesten i Göteborg Fredagen d. 27 April 1906  DP5543  Uppvisning af utlottningshästarne + Ekipage-uppvisning + Uppvisning av 8:de batteriet från Göta artilleri + Kanonexcercis
Ny odödlig bild

30/4
Olympia
Ryttarfästen i Göteborg d. 27, 28 och 29 April: DP5544  Artilleriuppvisning + Kanonexcercis + Ekipage-uppvisning + Corso i Slottsskogen + Prishoppning å Idrottsplatsen
+ föreg. program

2/5
Göteborgs Kinematograf
Ny Odödlig Nyhet och ett stort nytt charmant och särdeles roande Kinematograf-Program

3/5
Olympia
1:a-Majdemonstrationen 1906  DP5545
Ryttarfästen i Göteborg
Midfasto-Carneval i Paris
Stor Fyrverkerifäst på Corney Island utanför Newyork
Professorns missöden

4/5
Stjärnan
Ett framgångsrikt giftermål – 6 akt, lustspel
Småfolksgriller – 14 tabl, kärlekskomedi, delvis kolorerad
När Amor förer spiran
Fjärilsfeber eller hvad den ifrige professorn inte skulle ha’ gjort – 6 kap, högsommarhistoria
Polisen vill också vara med att fira 1:sta Maj!

5/5
Göteborgs Kinematograf
Svenska Lefvande Bilder: Blekinge [entusiastisk annons]  DP5546

10/5
Olympia
Hvad elaka pojkar kunna hitta på
Penningarne räddade i breflådan
Jack och Stångbönor /Jack och stångbönan – Jack and the bean-stalk 1902 Porter, Edison, 83 m, kolorerad
Tag fast tjufven

12/5
Stjärnan
Den som inte ser upp med ögone, så… – 15 afd
En färd genom Stockholm med Ringlinien
Den utflugna apan
Den annekterade fårläggen

17/5
Olympia
Arbetet i Albrektsunds kanal
Panorama öfver Marstrand  DP5546
Lillia Julias födelsedagsbjudning
En förskräcklig dröm

Stjärnan
om några dagar!
Olympiska spelen

18/5
Konserthuset
Isadora Duncan på gästbesök

19/5
Olympia
Extra: Olympiska spelen

21/5
Haga Kinematograf
Olympiska spelen från Athén

Olympia
Kapplöpningarne vid Kviberg  DP5547
Olympiska spelen

23/5
Stjärnan
Olympiska spelen – Obs! Extra bilder

26/5
Olympia
Kapplöpningarne vid Linderängen den 24 dennes  DP5548
Barnens dag i Stockholm den 23 och 24 dennes  DP5549
Stor Fotbollsutstäflng i England mellan ett af Englands bästa fotbollslag och Ett lag från Nya Zeeland.

23/8
Societetssalongen?
Marstrand
Lika mot lika – Svensk Kinematograf – N.E. Sterner, Knut Lambert, med: Knut Lambert, Helfrid Lambert, Tollie Zellman

25/8 lör
Göteborgs Kinematograf
öppnar för säsongen
hela det för Hans Majestät Konungen förevisade utfvalda program, som vann Hans  Majestäts särskildt uttallade fulla och nödiga bifall 12/10?
“Vi tala nu icke om det program, som majestätet genom sitt gillande gifvit en mycket bättre reklam, än ett vänligt omnämnande här skulle vara, hvilket program emellertid måste anses vara fullt rekommendabelt.”
“Däremot har en af kinematograferna i Haga startat med mer än vanligt braskande löften. Det annonserade programmet var emllertid af den art, att vi ansågo oss skyldiga våra läsare ett besök där.” (UNO: menar att det är denna biograf)
(Codac GT 1/9 = IM10)(3-spalt)

Stora Biografen Teatern?
*Tapto (Tys) sve prem

“Hvad som i så hög grad bidrager att man öka bildens estetiska värde är att man ser samma aktörer hvilka uppfördt nämnda skådespel å en af Berlins frömsta scener – pliktskyldig diskretion hindrar oss att namngifva hvilken – under det att i hufvudsak samma dekorationer användts. Vår bild gör inga som helst afvikelser från originalskådepelet, det har på sin höjd koncentrerats kring spelets handling.”
(annons 12/10)

31/8
Stora Biografen
öppnar för säsongen
(1)“Säsongen har gjort sin entré. Man märker det bl.a. på de braskande kinematografannonserna.
Vår plikt likmätigt företogo vi i går en helt kort rond för att se, hur kinematograferna tedde sig. Den uppmärksamhet de ådrogo sig under förra säsongen, borde ju ha satt några varaktiga märken och på det stora hela måste man nog medge, att så värkligen är fallet.
Man träffar numera i regel på hvarje kinematografprogram något nummer, som är värdt att se och som har en viss uppfostrande betydelse, liksom man måste erkänna, att de rena osmakligheterna i allmänhet blifvit bortrensade.
Men önskemålen äro fortfarande många och stora.
Vi tala nu icke om det program, som majestätet genom sitt gillande gifvit en mycket bättre reklam, än ett vänligt omnämnande här skulle vara, hvilket program emellertid måste anses vara fullt rekommendabelt.”
(Codac GT)

Arflös eller Ett testamente på villovägar – 14 afd, komedi
Brott och Brott. En flyende smugglares sista ögonblick – drama

(3)“Dessutom förekommer det det oundvikliga numret ‘rymmare och fasttagare’ i ej mindre än två olika upplagor, af hvilka den ena fått den ovanliga, sensationella afslutningen att rymmaren störtar utför höga branter och slår ihjäl sig.”
(Codac GT)

Mattpiskning – Eldsvåda! eller Verket prisar mästarn – 8 tabl, skämt
Zigenarblod – 7 akt, skådespel

Ju fler kockar, ju sämre soppa! eller När äkta män ombesörja hushållsbestyren vaudeville
(2)“Programmet är i sin helhet tämligen klent. Ett nummer är absolut underhaltigt. Det visar hur ett par män lämnar en redan arrangerad middag för att göra ytterligare några uppköp. De berusa sig emellertid hvar och en på sitt håll, så att de bli fullkomligt redlösa, hvilket är det oerhört ‘komiksa’ i bilden. Den skara barn, som alltid utgör kinematografernas hufvudpublik, har åtminstone roligt åt detta absolut meningslösa nummer.”

1/9
Göteborgs Kinematograf
Engelska Journalisterna till Marstrand  DP5551

Haga Kinematograf    (K)
(4) “Den andra kinematografen i Haga., belägen blott några få steg från den förutnämnda håller sig med ett i genomsnitt bättre program. Där förekommer
en ganska instruktiv serie bilder visande sardinfångst och beredning.
och en annan visande ett vackert blomstertåg i Milano.
En betydligt naiv ballet ‘från underjorden’ är måhända något tvifvelaktig men icke bland det allra sämsta i den vägen man sett på kinematograf.
Hufvudnumret, ‘Robinsin Crusoe’, är väl beräknat för barnen och tämligen oförargligt.
Ett utförligare omnämnande finna vi onödigt, men vi ämna återkomma då och då.”
(Codac GT = IM10)

Olympia
Den äktenskapliga återställes
*Ridskolan i Pinerola – La scuola di cavalleria di Pinerolo 1906 Ambrosio, 96 m, foto: Giovanni Vitrotti, sv prem
Göteborgsregattan 1906  DP5552
Jordens och Månens förvandling

Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD = IM:10)

4/9
Olympia
H.M. Konungen och Hertigparet af Västergötland anlända till Göteborg   DO5553
+ som tidigare

5/9
Göteborgs Kinematograf
Göteborgs Segelregatta 1906 – egen fotografering  DP5554

7/9
Stora Biografen
San Francisco dagarna efter det fruktansvärda jordskalfvet – Edison, 10 afd
Det stula juvelskrinet – kolorerad fésaga
Ingen rök utan eld eller En “eldfängd” brandsoldats kärlekshistoria

8/9
Göteborgs Kinematograf
En gripande händelse ur lifvet
Under bitktens insegel
Engelska Eskaderns besök i Göteborg    DP5555

11/9
Olympia
Programmet, utom Extra, har antagligen haft premiär för några dagar sedan
Tennistäflingarne å Särö 1906  DP5557
Engelska Eskaderns besök i Göteborg  DP5556
Ombyte af tjenesteflickor
H.M. Konungens ankomst till Marstrand  DP5558
Omöjlig skilsmässa
extra: Söndagens idrottstäflingar  DP5559

Art GT: “Allmänhetens spalt”: N E Sterner: “Beriktigande”
(UNO = IM:11)

12/9    ons
Göteborgs Kinematograf
Ett tragiskt bröllop
*Kung Oscars mottagning i Kristianstad – Svensk Kinematograf 1906 Robert Olsson, prod: N. E. Sterner, Reportage från Oscar II:s besök i Kristianstad den 6 sept. 1906:  DP2713, sv prem
1. Vy af stationen i Kristianstad.
2. Konungens ankomst.
3. Färd genom Västra Boulevardsgatan.
4. På väg till kasernen.
5. Inspektion af trupperna å kaserngården.
6. Konungen låter fotografera sig.
7. Skolbarnen i Bromölla marschera till stationen för att möta konungen.
8. Det kungliga tåget anländer.
9. Konungen och grefve Wachtmeister stiga i vagnen.
10. Afresan till Årup.
11. Årups slott.
12. Bromölla station i flaggskrud.
(enligt annons)

13/9
Olympia
De stora idrottstäflingarne
Isexport till England
När katten är borta etc.
Kärlek och brott
Då mannen skall sköta samhället eller Då frun tager semester

14/9
Stora Biografen
Ensamjungfru får plats i mindre hushåll – 11 afd
Alltid lite glad
Små tjufvar hänger man, medan de stora få gå lösa! – 5 serier, verklighetsbild
Ohängda ungar i frihet – 26 tabl, fars
(annons 15/9)

19/9
Göteborgs Kinematograf
Ur Korsikanares lif
En fader offrar sin egen sons lif enär han menar att hans heder kräfver det
Från Norrköpingsutställningen

20/9
Olympia
Svanafvel i stor skala
Priset för en middag
Ormjagt i Coloradobergen
Hvar är råttan?

21/9
Stora Biografen
I Mexikanska Vildmarken – Edison, 18 kap, 1510 ft, äfventyrsdrama
Femdubbel Storfluga! eller Magister Gourmands (junior) “kopparslagare” i perspektiv – 15 afd, humoresk

22/9
Göteborgs Kinematograf
Önskar Ni ett godt skratt? Det i dag uppsatta Programmet är Makalöst skrattretande

28/9
Olympia
En fiskares dröm – Le Cauchemar du pêcheur 1905 Méliès
Bondens reseäfventyr
En fiskares vågsamma yrke (RW: 27/9) Fiskernes liv i Norden /Fiskerliv i Norden  /En fiskers farefulde Faerd 1906 Ole Olsen, Nordisk Films Komp., 11 sc, 200 m, med: Margrethe Jespersen, Gustav Lund, Viggo Larsen, foto: A. Sörensen
En present till min hustru

Stora Biografen
På snålskjuts eller Ett “tryckande” teaterbesök – 12 scener
Kärleksbarometern – färglagd
Två mödrar – 9 akt, sorgespel
På orätt plats – 8 perspektiv

29/9    lör
Alhambra    (K)
“Förflytta vi oss från Stjärnan till Alhambra, så erkänna vi genast, att på det senare stället icke finnes någonting, som värkar osmakligt.
“De två unga skälmarnes” bragder kunna visserligen mana till allt utom prisvärd efterföljd, men då ynglingarne för hvarje nytt streck får en afbasning, får man anse den moraliska sidan af saken skyddad.
På Alhambra träffade vi för öfrigt det enda nummer, som innehöll bilder ur värkligheten, af alla de vi i går hunna fara öfver, och det skall vänligen kvitteras. Det var en bild från en kapplöpning i England.”

(Codac GT = IM9)

Göteborgs Kinematograf
*Svenskarne på Krigsstråt /Kriget i Östergötland – Sv Kinematograf 1906, egen kinematografering av kriget i Östergötland, sv prem
Hin Junior – Le voyage de fils du diable à Paris 1906 Lépine, Pathé, 17500 fotografier, kolorerat

Ideal    (K)
“På “Ideal” i Majorna träffade vi samman med ett hundratal barn, som med den intensivaste spänning följde programmet. Där upprullades äfventyr i långa banor. Ett nummer var en hel roman, betydligt rafflande i början. Den skildrar nämligen ett inbrott, där kassahvalfvet spränges med dynamit, och en tjänare blir slagen sanslös. Bofvarne upptäckas och jagas af en hund, som därunder visar prof på ypperlig dressyr”
De öfriga numren tilltala all den ungdomliga publiken, som tydligen var till den grad inne i händelserna att den på förhand visste hvad som skulle inträffa.
“Ideal” är tydligen barnens kinematograf, men just därför har den ansvaret tyngre än andra öfver sig.”
(Codac GT = IM9)

Stjärnan    (K)
“Det måste finnas någon alldeles bestämd orsak till att kinematograferna ej anse sig kunna föra de värdefullaste numren på programmen. Det måste dels vara erhört ondt om dem och dels måste det ställa sig dyrbarare för ägarne med sådana nummer än med af de franska eller andra fabriker hopkonstruerade bilderseriena.
Man torde sålunda få anlägga den synpunkten på kinematografprogrammen, att man får vara glad om man någonstädes finner ett nummer af upplysande eller undervisande art och för resten får man bedöma det öfriga för sig och från den speciella synpunkt som dess publik anlägger.
Det gäller då att reagera mot det fula och skadliga, det som kan på ett eller annat sätt menligt invärka på publikens smak eller föreställningsvärld och låta det öfriga ha de värde det kan ha.
Äfven om man anlägger denna särdeles tolerant synpunkt är en promenad till våra kinematografier icke uteslutande tillfredsställande.
För att börja med en kinematograf, som gör anspråk på att se den bästa och mäst kritiska publiken hos sig, nämligen Stjärnan, lämnar dess nuvarande program åtskilligt öfrigt att önska.
Det första nummet en patenterad kärlekskontrollör lämnar hvarenda en af åskådarne fullständigt oförstående. Då numret är slut hör man ett kväft mummel af förvåning, som ingalunda är undra öfver. Numret är nämligen det absoluta intet, och kanske just därför “särdeles humoristiskt”.
“Bondens första äfventyr i hufvudstaden” bestå uti ett par drumligheter tämligen menlösa och framför allt uti att han ej anser sig ha råd att betala sin 10-öring i en kritisk situation.
Det kan väl tyckas vara lika osmakligt som dumt att bygga ett nummer på en sådan sluteffekt, men hvad skall man så säga om det nummer som från början till slut är byggt på ett liknande motiv. Man kan värkligen utan ringaste öfverdrift säga, att det är “på orätt plats”.
Det finnes emellertid ett nummer “Den svarta masken”, som är en äfventyrsskildring om smuggling, strider, detektivbragder o.d. och den är väl iscensatt och tilltalar naturligtvis i hög grad den ungdomliga fantasin.”

(Codac GT = IM9)

Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD – kopia av IM:9)

3/10
Göteborgs Kinematograf
En härlig Bergbestigning

4/10
Olympia
Hennes första kaka
Guldgräfvare i Klondike – The prospectors, a romance of the goldfields 1906 J. S., lackton, Vitagraph, 6 sc. 12 afd
Fru Brown reser hem till sin mamma

5/10
Stora Biografen
Marmorbrotten i Carrara – 12 afd§

6/10
Göteborgs Kinematograf
En olycklig moder

10/10
Göteborgs Kinematograf
Brottningskamp i Japan – verklighetsbild

Stjärnan
På orätt Plats! eller Små orsaker – Stora verkningar

13/10    lör
Göteborgs Kinematograf
En debut som chaufför – Début d’un chauffeur 1906 Hatot, Pathé, fars med: André Deed

17/10
Grand (K)
“På Grand Kinematograf vid Östra Hamngatan, där vi, mig veterligen, ej varit tillsammans förut, har man vidtagit den underliga anordningen af platserna att de dyraste platserna äro de sämsta. Första plats ligger nämligen längst bort i salen och stolarna äro icke häller så bekväma där som på andra plats, åtminstone i mitt tycke, hvilket meddelande jag hoppas att allmänheten tackar för. För den som går på kinematografen för hvarje nytt program spelar det i längden en roll, om man sitter på första eller andra plats.
Strax vid vår entré i går afton kände vi oss bland bekanta. På duken hoverade sig just vår bekanta klockare från förra stället, här omdöpt till ‘ringaren i Notre Damekyrkan’.
Ett litet nummer af intresse hufvudsaklingen därför att det gör ett äkta intryck heter traftäflan i Derby. Man fullkomligt hissnar af den våldsamma fart de snälla pållarne ha.
De två muntrationsnumren äro båda relativt goda. Det ena, ‘En oväntad hundutställning’ hör till ‘rymmare och fasttagare’-kategorien,
det andra, ‘Den skicklige porslinskrossaren’, till trolleri-bilderna.
Man får vara nöjd om bilderna kunna rekommenderas hvar efter sin art. Det beror väl ytterst på fabrikerna att få med nummer af det slag som man nu blott undantagsvis ser, nämligen värkligheter.
Men blir efterfrågan större så komma väl också de att bli vanligare. Låtom oss hoppas.” (Codac GT =IM12)

Pariser-Biograph-Teatern öppnar (K 17/10)
“I hörnet mellan Park- och Viktoriagatan, där det en gång tänktes att en automat skulle breda ut sina håfvor, torra och våta, mest våta, för de hungrigas och törstigas ögon, där härskar nu ‘Pariser Biografteatern’ och bjuder på en spis af helt annat slag.
Pariser Biografteatern är alldeles ny. Jag tror att det var andra dagen den var igång i går. Ett besök där är därför en enkel skyldighet mot kinematografpubliken, som kanske icke ännu vet om detta nya tillfälle till dess tjänst.”
Entrén låg mitt i det hitre tornet, från Victoriagatan. Salongen sträckte sig längsmed Parkgatan till vänster ut ur bild.
“Man konstaterar att lokalen är en af de bättre, litet långsmal men rymlig och prydlig.
Programmet består af idel konstruerade nummer, ofarliga och delvis ganska roliga, men ändå till fullkomlighet renodlade från alla realiteter.
‘Klockarens dotter’ är en sentimental och moraliserande bild som handlar om en ung kvinnas lidande, en ung mans samvetslöshet och den gamle klockarefaderns förtviflan. Det hela slutar med förlåtelse och en vacker scen med knäfall och välsignande gester.
En historia till af sentimentalt innehåll handlar om kärlek, lättsinne, svartsjukaoch revolverskott.
De två lustiga bitarne, af hvilka den ena handlar om en debut som chauffeur, och är ganska lustig, förmå knappast balansera all denna sentimentalitet, och hade man icke de hiskliga grimaserna i slutet på slutnumret, så vore det nog klent beställt med glädjen då programmet är genomgånget.
En nyhet på programmet var en paus midt uti det, som utfylldes med musik för piano, stråke och mässingsinstrument, jag tror att det var cello och valdthorn. Det är bestämt ingen dum idé.” (Codac GT = IM12)

Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD = IM:12)

19/10    fre
Olympia
Humoristiska teckningar – Humorous phases of funny faces 1906 J. S. Blackton

27/10    lör
Stjärnan
*Aladdin och den underbara lampan – Aladin 1906 Albert Capellani, Pathé, sv prem

2/11    fre
Alhambra
Féen Carabossa – La fée Carabosse 1906 Méliès, 20 sc, 250 m, kolorerad

Olympia
Då krymplingarna mötas
På besök hos trollkarlen
Den fattige skolläraren – Pauvre instituteur 1906 Lépine, Pathé, 5 afd, skildring ur lifvet
Väntande vid kyrkan – 6 afd

Stjärnan
Förödmjukelse – 15 tablåer, komedi

3/11    lör
?    (K)
“Jag hade fått en inbjudan till en kinematograf, som särskilt ville visa en ‘Månskensfärd genom Otzaflodens fall i Japan’. Det lät tillräckligt lofvande, och jag gick men råkade taga miste på adressen och hamnade i stället på Stora biografen vid Södra Allégatan.”
(Codac GT = IM11)

Göteborgs Kinematograf
“Ett stort nytt kolossalt roligt program gifves i dag”

Olympia    (K)
“I ‘Olympia’ gifves denna vecka ett för denna kinematograf ovanligt klent program.
Tyngdpunkten ligger på en sentimental ‘skildring ur lifvet’, som emellertid är särdeles konstruerad. Den visar hur en fattig skollärareyngling är elevernas driftkucku, och hur han blir  bortkörd af rektorn vid skolan som oduglig. Några af de odygdiga barnen hitta emellertid ett rörande bref från den bortkördes mamma, och den omvändas i ett nu till mycket snälla gossar, som bönfalla rektorn till förmån för den bortkörde. Denne hämtas till slut ur sin dystra kammare, där han sitter grubblande och förtvifvlad, och så slutar det med stor försoning. Mycket moralisk.”
Filmen är antagligen Den fattige skolläraren
“Ett enbart dumt och smakligt nummer heter ‘När krymplingar mötas’.
Ett par andra nummer höjde sig icke öfver, knappast till medelmåttan i sina respektive genre.” (Codac GT = IM11)

Pariser Biografteatern
hvarje timme 5-10 à 11 sön 1-5, 6-10 à 11
“Nytt finfint program”

Stora Biografen    (K)
“Udda fick vara jämt och månskensfärden på Otzafloden ersättas af en alpbestigning. Det var för öfvrigt ett bra nummer som man gärna kan se. Delvis är det ju konstruerat men det är vackert och upplysande och gör intryck af värklig natur och icke teaterdekorationer
Af de två öfriga numren på programmet var det andra en ganska lustig ‘rymmare och fasttagare’-bild med flera små nyheter uti.
Det tredje numret åter är en  ny serie af det bekanta olyckshändelseslaget: mannen som sätter sig i baljan och öfverspolas med vatten, men framför allt får smörj. Han kan icke taga många steg utan ha en eller flera öfver sig som slå och misshandla honom på allt sätt. Hvad den här hade utöfver de vanliga olyckshändelserna var att han upptäckte att hans fru bedrog honom. Om det är till receptets förbättring eller motsatsen kan vara en sak för sig.
Huru som hälst, så är det ett faktum, att barnungarne på de främsta bänkarne inte begrepo den poängen.”
(Codac GT = IM11)

Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD = IM:11)

6/11    tis
Pariser Biografteatern
De tre musketörerna – af Alexander Dumas

Stjärnan
Gustaf II Adolfs historia i 15 afd

8/11    tor
Olympia
Bilder från Gustaf Adolfs-dagen 1906  DP5561

9/11    fre
Olympia
Snabb amputation
Bilder från Gustaf Adolfs-dagen 1906
Noaks ark eller lifvet i djurriket
En modern Diogenes

Stjärnan
*Det eviga mörkrets snaror – Les 400 farces du diable 1906 Méliès, 35 sc, 36 akt , 444 m, 2000 fot, kolorerad, fantastiskt mysterium, sv prem
(2-sp)

Stora Biografen
Monsieur “Nyfikens” sista hädanfärd eller När medmänniskors tålamod tryter – 2 handlingar à 5 tablåer & mellanspel
Moderna köksgudinnor utan plats – 13 moment, fars
I Fiendens sold – 15 akt, nutidstragedi, Kaukasiska gränsen

10/11    lör
Göteborgs Kinematograf
“Säsongens mest skrattretande program”

12/11
Stora Biografen
Köpenickskaptenen

13/11    tis
Pariser Biografteatern
Nytt program

Stjärnan
Köpenickskaptenen

“Köpenickskaptenen på kinematograf. Det måste ju locka då tilldragelsen ännu är så färsk som den är, och ‘Stjärnan’, som är den lycklige innehafvaren af denna film, drar också bra med folk. Köpenick-katenen är för rästen icke särskilt väl gjord. Man ser förstås hur han käder sig i uniform, häjdar truppen o. s. v. Men har är för ung och en del af filmen är tämligen oklart menad. Man förstår t. ex. icke riktigt, hvarför de arresterade Köpenick-pamparne gå ut och skaka hand med soldaterna. Och mera sådant.
Men programmet lefver häller icke blott på detta nummer. Ett andra, som heter förgiftad kärlekslycka, är på en gång romantiskt, grannt utstyrt med gondolfärder på Venedigs kanaler och operettkostymer och spännande med ett hopfogat bref, ett hemligt sällskap, upptäckt och dolkstötar med mera.
Denna film skulle ofelbart ha följts med ljudlös uppmärksamhet, om icke någon liten okynnigh åskådare blåst ut nyspulver i rummet. Hela den fulltaliga publiken få undantag nös och hostade som i del allra värsta influensatider. Och pojkarne på bänkarne längst fram skrattade högst opassande midt i de mest rörande scenerna.
Det tredje numret är ett ordentligt skrattnummer, som åskådarne värkligen skratta åt i motsats till så många andra dylika, som åses under det djupaste allvar parat med förvåning.”
(Codac GT 17/11 = IM13)

14/11    ons
Göteborgs Kinematograf
“Folket jublar över det i dag uppsatta nya programmet”

15/11    tor
Olympia
Trogen intill döden – drama, riddartiden
Den lefvande madrassen

16/11
Göteborgs Kinematograf (enl K är detta sista dagen för detta program)
“Detta tredje nummer återfinnes under annan rubrik på Göteborgs Kinematograf vid Kungsgatan. Det heter ‘det lefvande sängredet’ eller ‘den druckna madrassen’.
Här visas dessutom ett nummer som särskilt intresserar en f. d. boråsare, nämligen Borås under marknad. Man placeras än i det ena, än i det andra gathörnet och får se på staden och folket och det är som om man träffade idel bekanta. Och det är roligt, då det kommer så där oförhappandes.
Det stora parisdramat ‘Brottarens hustru’ höjer sig knappast öfver medelnivån men tilltalar de sensationslystna. Man skulle emellertid gärna ha sett att den otäcke brottaren, som genom sin falskhet mot hustrun är orsak till hela tragedien, hade fått något litet straff, och inte afträdt som situationens obestridlige herre.
Programmet skiftas för öfrigt i dag, men det är inte mitt fel eller min förtjänst.”
(Codac GT 17/11 = IM13)

17/11    lör
Göteborgs Kinematograf (K)
Nytt program

Stjärnan (K)
Köpenick-kapten
Förgiftad kärleksolycka – någon blåser ut nyspulver under visningen

Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO: BD = IM:13)

19/11    mån
Stjärnan
Barnets trofasta beskyddare – Hunden som raedningsmand 1906 Nordisk Films Komp. 240 m

21/11    ons
Göteborgs Kinematograf
Vid Hafsbadet
Zoologiska trädgården i London

Pariser Biografteatern
Ett drama i Venedig
Brudens madrass eller Den störda bröllopsnatten

22/11    tor
Olympia
Bilder från Gjöaexpeditionens ankomst till Kristiania den 20 dennes – egen fotografering

23/11    fre
Stjärnan
Barnens trofasta beskyddare – 10 afd §

Stora Biografen
100 mot 1 – 18 afd §
Anarkistens svärmor

24/11    lör
Pariser Biografteatern
Brudens madrass eller den störda bröllopsnatten – Le matelas de la mariée 1906 L. Lépine, Pathé
Ett drama i Venedig – Un drame à Venise 1906 Heilbronn, Pathé

Stjärnan
Historien om Lars Mjölnares 5-kr:s cylinder – humoresk

28/11    ons
Pariser Biografteatern
Grufegarens dotter – Mineejerens datter 1906 Dansk Films, 200 m
Den förtrollade kungadotttern – 13 akt, kolorerad

29/11    tor
Olympia    (K 1/12)
*Kathleen Mavourneen – Kathlyn Mavourneen 1906 Porter, 14 afd, amerikanskt kärleksdrama, delvis kolorerad, med: Florence Auer, Sidney Olcott, sv prem

“Den stora romanen härskar för närvarande på Olympia. Vi vandrade dit af den anledning att en person, som ifvrar för barnens bästa, varskott att där fanns något som borde prickas. Vi kommo försent till det programmet. Den stora romanen hade gjort sitt inträde. Den heter ‘Kathleen Mavourneen’ och innehåller allt, som en spännande sensationsroman skall innehålla. Man fick alltså bevittna den goda kvinnans trohet mot sin vackre och gode fästman, när bofven som älskar henne, gör sina förklaringar, svartsjuka, hemska planer, röfvarband, enlevering, slagsmål, mordbrand, den spionerande allt upptäckande vännens hjältemod, förklädnad, sömndryck, räddning, lycka, klockringning, fäst, bröllop och barn som strö vägen med rosor.
Jag vet sannerligen icke hvad man skulle kunna hitta på mer, och kunde man det, begriper jag inte hur det skulla klämmas in mellan alla äfventyren.
Utöfver denna bilde förekommer blott en, och det är den dummaste, osmakligaste jag sett på länge. Den handlar om hur en häst äter upp ett litet barn, och hur en karl i slaktardräkt sedan med en stor knif skär en lucka på hästens sida och plockar ut barnet.
Man kan häpna inför en sådan fantasi och en sådan brist på känsla för hvad humor är.”
(Codac GT = IM10)

30/11    fre
Stjärnan
Före badet! eller Hvad världen aldrig skulle ha sett, men ändock fick se!
Är gamle “Brunte” kannibal?! eller Världens skickligaste veterinär – 13 afd, burlesk humoresk §

1/12    lör
Grand    (K)
“Grands Kinmatograf har ett program som i någon mån närmar sig det fullt acceptabla. En bild som framställer åtskilliga gatuscener och byggnader i Indien ät berömvärd mest därför att den hör till den kategori af bilder, som vi önska oss på rogrammen, men som äro blott alltför sällsynta.
En serie bilder som heter ‘På ärans fält’ är en liten berättelse om ynglingen som drog ut i kriget och kom hem sårad.
Tre andra nummer af olika slag göra programmet omväxlande och intet under medelmåttet i sin genre.”
(Codac GT)

Haga Kinematograf    (K)
“I Haga-kinematografen bjöds först på ett nummer ‘förstklassig musik’, piano och trumma,
och sedan en bild som kallades Pariserlif. Jag undrar om polisen har sett den bilden. Inte precis därför att det vore så säkert, att den kunde förmå vederbörande att stryka den, hvilket emellertid vore det behagligaste, utan därför, att det skulle vara intressant att veta hvar gränserna för det enligt polisens mening anstötliga går. En nybakad students äfventyr i Paris skall bilden framställa. En flock halfvuxna pojkar sutto längst fram och hade roligt åt fånigheterna, mest åt en cancan som t. o. m. på vår s. k. varieté skulle ansetts tvifvelaktig, så mycket mer som dess omständighet särskilt markeras af , att den ‘nybakade studentens’ stackars föräldrar komma in i orgien.
De två öfvriga bilderna nämner jag icke, därför att så länge programmet upptar ett nummer, som gör det så osmakligt som detta, anser jag mig förhindrad att säga ett enda förmildrande ord.” (Codac GT)

Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD = IM:10)

5/12    ons
Kronan öppnar (UNO)    (K 8/12)
Niagara

“Göteborg har fått en ny kinematograf. Den kallar sig “Kronan” och har lokal i glashuset midt emot Domkyrkan vid Kungsgatan.
Det skulle vara orätt att icke konstatera att starten i anseende till programmet är god. Det upptager nämligen en bild, som är i hög grad sevärd och som, då den blott blir bekant säkerligen kommer att locka folk till lokalen. Filmen, som är mycket lång, visar Niagarafallen och trakten däromkring. Flera af dess olika afdelningar äro mycket värkningsfulla och fotografierna i sin helhet äro så skarpa, att man knappast kan begära mera. Det är precis, som om man gjort en resa till världens största vattenfall, och då kan man ju anse sig ha fått valuta för sin 25-öring.
Dessutom visas en bild af sentimental art: En styfmoder. Den handlar om huru en gosse blir slagen och misshandlad af sin styfmor. Det gör ett pinsamt intryck att bevittna denna upprepade barnmisshandel och finner icke saken gladare, då gossens far till sist under häftig vrede kör den omänskliga styfmodern på dörren.

Ett par roliga bilder: “åkning på rullskridskor”
och “negerns hämnd” äro oförargliga.
Däremot är det nummer som heter “den skyddande melonen” i mitt tycke uteslutande osmakligt. Det är knappast “komiskt” att se hur ett par bofvar ränna knifven i magen på en man så att han stupar, äfven om han händelsevis skulle under västen bära en melon, som får taga emot stöten. Det numret kan saklöst skiljas från programmet, som afgjort vinner på en sådan åtgärd.”

(Codac GT)
(UNO: BDk)

6/12    tor
Pariser Biografteatern
Zigenarlif – 6 akt, skådespel
Ett misslyckat jagtäfventyr
Oväntadt vildt
En styfmoder
En lektion på bicykel
Den kloke (hästen) Hans

7/12    fre
Olympia
Doktorns springpojke eller Den felaktiga medicinen
Blomsterflickan – tragedi
Den som vill – han kan – 18 scener, enleveringshistoria

Stjärnan
Niagara
(annons 6/12)

Stora Biografen (K)
Sköfladt familjlif – 8 akt, proletär
“Å Stora biografen vid Södra Allégatan återfinna vi Styfmodern under annan rubrik.”

Helsingborg – Helsingör, öfver Seeland och Stora Bält via Köpenhamn
“Dessutom visas en bra och intressant bild från en resa Helsingborg-Helsingör-Köpenhamn och vidare ut i Stora Bält. Färden går både med färja, ångbåt och tåg, och man har understundom förnimmelsen af, att den ljusa fläcken på duken i fonden står stilla, och hela salen med ilande fart rusar förbi scenerierna, som synas på den.

Programmet utfylles med ett par humoristiska bitar.”

(Codac GT)

8/12    lör
Göteborgs Kinematograf
En konstig efterrätt
Hvar är barnen
Vyer från Malmö    DP5563
Lotta dricker vårt vin
Emellan två eldar
I stormväder

Ideal            (K)
“På kinematograf “Ideal” vid Johannesplatsen kunde vi vara säkra på att träffa barn i massa, och det gjorde vi också.  De lågo på golfvet när icke sittplatserna räckte eller passade dem. Och det generade dem icke att golfvet bar mycket tydliga spår af slaskvädret ute. Ty de voro nästan öfver lag fruktansvärt smutsiga.”
Programmet utgjordes af tre nummer af roande art och ett af undervisande.
De tre första kunna gärna ses, ty de skada ingen och det senare, som visar en mängd bilder från Indien, är utmärkt. Barnen intressera sig också tydligen för dessa folkbilder och de komma säkert en gång att med större intresse läsa Indiens geografi sedan de sett en sådan serie goda bilder därifrån.
Men en afdelning af filmen, som heter Offer, skulle jag gärna vilja klippa bort. Det är alldeles ointressant och blott pinsamt att se dessa halshuggningar af kattor eller hvad det är för djur.
Barnen blefvo också märkbart tysta då denna del af bilden rullade förbi. Jag håller hundra mot ett att om barnen själfva finge rösta, om offren skulle visas eller ej, skulle de slopas genast.
Ty barn ha oftast känsla för sådant. Mången parfvel, som af obetänksamhet eller okynne kan ge en hund en nyp i förbifarten, vill icke vara med och se honom dödas, ty det bjuder emot. Ungefär sama känsla har här inför “offret”.
Klipp alltså bor den biten, så gör ni barnen en tjänst.”
(Codac GT IM8)

Olympia

Stora Biografen    (K)
Styfmodern
resa Helsingborg – Helsingör – Köpenhamn – Stora Bält med färja, ångbåt, tåg
“ett par humoristiska bitar”

Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD – kopia av IM:8)

12/12    ons
Göteborgs Kinematograf
Rosendoft
“en kort tid… talande, sjungande, lefvande bilder”

Pariser Biografteatern
Bilder från Afrika – 5 afd
Den enträgne fordringägaren
Tidsfördrif ombord på en oceanångare
Paus
En utflykt till Niagarfallen
Den svarta amman och hennes fosterbarn
Poliser i fällan

14/12    fre
Olympia
Tonfiske vid Afrikanska kusten
Vinterbilder från Schweiz
Privatdetektivens vedermödor

Stjärnan
Armodets jul – 9 tablåer

Stora Biografen
Sommardagar i Skotska högländerna – 14 scenerier, delvis kolorerade
Röfvarekaptenens sista strid – Røverhøvdingens flugt og død 1906 Larsen, Nordisk, 12 akt, 192 m

15/12    lör
Göteborgs Kinematograf
Grufarbetarens dotter = Grufegarens dotter
Duett ur Carmen – Kungl. operan, Berlin

Kronan
Kulturbilder från Afrika

17/12
Kronan
kung Oscar och drottning Sofia firar guldbröllop – 1906 Charles Magnusson DP5564
(NÄR 224)

20/12    tor
Kronan
Brottning om Världsmästerskapet
(NÄR 224)

21/12    fre
Stjärnan
Julprogram

Stora Biografen
Jultomtens saga – The realm of Santa Claus 1905  R. W. Paul, 40 tablåer, kolorerad

22/12    lör
Göteborgs Kinematograf
Från senaste ballongtäflingen i London
När hästarne skenade
Stor brottningskamp om världsmästerskapet
En negerkonung i Paris
Prologen ur Pajazzo – talande, sjungande

Kronan
Flodhästjakt på Nilen
(NÄR 224)
Brottning om världsmästerskapet: Carpini – Raoul le Bordelais + Raoul le Boucher – Antonitch

Olympia
Se upp så ingen blir överkörd
Julnatten – 30 afd, sagobild
Följ med tiden om du kan, eller, hvarför alla finge så brått

28/12    fre
Olympia
Carnevalen i Nizza
Hans och Greta – kärlekskomedi
När den äkta mannen tar sig fridag

Pariser Biografteatern
Bilder ur Jesu lif och Passionskådespelen – 27 akt §

Stjärnan
Gallfeber! eller Ju flera kockar ju sämre soppa eller Familjär fluga
Kusin Agathon metar

Stora Biografen
Den gåtfulle smugglarkaptenen – 13 akt, sensationsdrama, Jutländska kusten
Sillfiske utanför Englands ostkust – 14 scenerier

29/12    lör
Göteborgs Kinematograf
Den passionerade biljardspelaren
Förbjuden jakt
De rikes och de fattiges jul
Fridagen
Villars dragoner – sjungande bild

Stora Biografen
Sillfiske utanför Englands ostkust
Våningar till påseende eller Borta är bra(?) – Hemma är bäst
(Den gåtfulle smugglarkaptenen är utplockad efter en dag och kommer nästa vecka, eftersom man först vill köra en film som man inte har ensamrätten till.)

31/12
Kronan
Alla som önska se något innehållsrikt som lämnar något att tänka på böra se vårt i dag nya program
(UNO: BD 30/12 baksida)

Pariser Biografteatern
Stor nyårsvaka:
Musik
Deklamation
Professorns metamorfoser
Julstämning
Stor sluttablå

Stora Biografen
Tål intet ondt i världen, men var glad åt allt godt
en af Englands stora sillfiskare

?/?
Alhambra
Oscar II på Lit de Parade – 1906 Charles Magnusson
(NÄR 226)

Olympia
Oscar II på Lit de Parade

?/?
Folkets afsked – 1906 Charles Magnusson
(NÄR 226)
Stockholm garnison – 1906 Charles Magnusson

1907

Alhambra
Apollo  8/12-
Biograph-Teatern
Favorit  18/10-
Göteborgs Kinematograf
Haga Kinematograf  Hvarje vecka
Ideal
Kronan
Majornas Kinematograf
Olympia
Pariser-Biograf-Teatern  ?
Stjärnan

Om inget annat sägs gäller hänvisningarna annonser
§ = en utförlig beskr finns i annonsen eller programmet
BD = Biodata (= Pärm #3)
DP = Datapost
IM = Industrimuseet (kopior i UNO Pärm #2)
k = kopia
K = Kinematograferna GT sign Codac, i regel omnämnda flera dagar efter 1:a visningsdag
KB = Kungliga Biblioteket
NÄR: Idestam-Almquist: När filmen kom till Sverige
PGF = Boxar: Filmprogram
RWLB = Rune Waldekranz: Levande bilder
Sidén = Sidén: På bio i Göteborg
UNO = Pärm #3

GT
GP 24/4-5/10

Sveriges Televisions (SVT) arkiv har 34 reportage från 1907.

Kungsörn som röfvar ett barn – Rescued From an Eagle’s Nest – Porter
Elddonet – Nordisk Film

Program utan datum
Alhambra
Royal Bioscope
Konung Oscar II på resa
På Glasbruket
Fallfärdiga bostäder
Den första äktenskapliga tvisten
Clown Harry!!!
(PGF program – flyttad av Uno till UNO: BD)

Haga Kinematograf
Sjösättning af en Pansarkryssare  DP5565
Den lille äppeltjuven
Från kolgruvorna i Frankrike – 8 avd
Jakten efter en peruk genom Paris gator – avd
(KB)

Stjärnan
Samhällets olycksbarn
Obehaglig förväxling – komisk
Ett lyckans Söndagsbarn – 15 tablåer, sagospel
En framtidens Kvinna – mycket rolig
(A1 kopia av nyårskort)

Stjärnan
(GP 2/2 -74: annons GP 1907)

5/1
Kronan
“Vi börja idag nytt originellt spännande humoristiskt program”

9/1
Göteborgs Kinematograf

“Göteborgs Kinematograf vid Kungsgatan börjar nytt program i dag och man kunde kanske därför låt det gamla vara.

Det förtjänar dock sägas att på denna ‘A.-B. Svensk Kinematografs’ förevisningslokal visades under det nu nedlagda programmet intet svenskt nummer, och intet värkligen taget ur lifvet.


Två nummer voro af sentimental art och nog så rörande, två af skämtsam art och ett femte hvarken det ena eller det andra.”

(K Codac GT = IM14)

Pariser Biografteatern

“På Pariser Biografteatern vid Viktoriagatan har man också ett originalnummer, hvilket villigt skall erkännas. Det framställer fiske på skotska kusten och förtjänar väl att ses.

Ett annat större nummer är en äfventyrsskildring som kallas Spanska sjörörfvare. Den innehåller en mängd vilda brottningar och bataljer och slutar med den tillfångnatagna kvinnans befrielse.


Ett nummer framställer en scen ur Lohengrin, skäligen klumpigt ihopkommet, ehuru det skulle vara motsatsen. Det gör ingen glad, men förargar ingen.


Precis detsamma kan sägas om slutnumret, som återigen är ett skämt med en kärlekskrank karlstackare.”

(K Codac GT = IM14)

Stora Biografen

“Stora Biografen vid Södra Allégatan har ett program mellan 5 och 7, som särskilt är afsedt för barn, och ett annat rästen af kvällen. Skillnaden var, om jag förstod upplysningen rätt, att ett nummer kallat ‘Hafvets mysterier’ på barnprogrammet utbytes efter 7 mot en liten smugglareroman.

Det bästa numret på programmet är en längre film, som visar hur japanerna tillvärka sina solfjädrar. Bilden som påtagligen är äkta, åskådliggör på ett förträffligt sätt den händighet och snabbhet japanerna utveckla i handtvärk. Man kan följa tillvärkningen i så godt som hvarje moment från vedens klyfning i löftunna spröt till de målade solfjädrarnes granskning. Detta är ett alldeles förträffligt kinemagrafnummer. Blefve dessa och liknande hufvudsak på programmen, skulle man ej ha svårt att finna kinematografens berättigande, ty då skulle de ha en upplysande och bildande mission.

Det torde väl också vara alldeles visst, att intresset ej skulle slappna om man började odla denna genre på bekostnad af den ytliga som nu dominerar. Hur ‘kolossalt roligt’, eller ‘oerhört storartat’ ett skämtnummer eller en konstruerad film af annat slag än må vara, så känner man dock igen alla på en, och man blir fasligt for led i dessa ständiga upprepningar.

En verkligt orignalbild däremot kommer alltid med upplysningar, med sådant som förtjänar intresse, och sådana bli därför aldrig enformiga.
Programmet utfylles med det ofvannämnda numret ‘Hafvets mysterier’, som är ett balettnummer,
samt två bilder, som skämta med kärlekskranka män.”
(K Codac GT = IM14)

Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO: BD = IM:14)

12/1
Kronan
Fakiren – illusionsnumret kolorerat

16/1
Kronan
Hand i hand! Båtbyggeri och Fiskenäring på Island

19/1
Kronan
En sömnig herre

23/1
Kronan
Kavalleriskolan i Torre di Quinto

26/1
Ideal
Den förtappade

Stjärnan
man stjäl föräldrarnas pengar, spelhåla, till Amerika, bordell, drömmer om hemmet, återvänder
flicka söker plats, vit slavhandel “orgier, rida på herrarnas nackar, kysses och kringklappas
(K GT)

27/1
Art GT: “Hur är det med säkerheten på kinematograferna?”
(UNO: BD = IM:14)

29/1
Kronan
Ormjakt i Afrika

30/1
Göteborgs Kinematograf
Kapten Plinford – Eng, sjungande bild

6/2
Kronan
Alperna. Mont Blanc

15/2
Ideal
Öfverstens velociped – komisk
Styfmodern – drama
En munter luftseglingshistoria
Mattpiskning

27/2
Göteborgs Kinematograf
Duett ur Trubaduren – Eng, sjungande bild

Kronan
Nationaldanser från alla länder – handkolorerad

1/3
Olympia
Turistlif i Tyrolen
Champagnetillverkningen
Genom Norra Borneo
Den underbara flaskan
(UNO: BD – fotokopia av annons GP)

Stjärnan
Isbjörnsjakt på Grönland – 19 praktfulla scener
På Sicilien eller Cavalleria Rusticana – opera i en akt och tvenne tablåer, libretto: Torgioni-Tossetti,Messanci
Lefvande konstverk §
En upptågssjuk svärson – satirisk humoresk i 11 afd
(UNO: BD fotokopia av annons GP)

2/3
Ideal
Den lilla blinda
Båtbyggeri
Den passionerade biljardspelaren
Den ostyrige pojken

9/3
Göteborgs Kinematograf
Passionsskådespelen. Jesu barndom – 4 avd. handkolorerad

Ideal
Förbjuden jakt
Kristin i kasärn

14/3
Kronan
Askungen

16/3
[28 inledande moraliserande ord om sensationslystnanden]

“Reflektionerna föranledas gång efter annan af vissa kinematografers program. Stundom kan formen synas ofarlig nog, den visar dock tendensen till ovederhäftighet. Som ett exempel härpå vilja vi göra en jämförelse mellan två kinematografers framförande af absolut samma film, nämligen den som togs vid Hoek van Holland efter ångaren ‘Berlins’ strandning.

Bilden är i sig själf i så måtto intressant som den visar hamnen med dess långa pirar och hur vraket låg i förhållande till dessa. För öfrigt är den blott en bild af högt böljande sjö, små ångbåtar i hamnen och en del människor.

Någonting af själfva räddningsarbetet får man naturligtvisa icke se, möjligen förberedelser och båtar på väg dit.

Detta nummer ha vi sett dels på ‘Kronan’, dels på ‘Stjärnan’ och vi återge de underrubriker, som närmare förklara bildens betydelse på den enas och andra program för att ge en föreställning hvad vi mena med ocker på sensationshungern.”

Kronan
“Den förra har följande underrubriker:
1) Den stora signalapparaten.
2) Inloppet till hamnen, med de kolossala pirerna.
3) Räddningsbåtar med manskap.
4) Prinsen stiger ombord.
5) Vraket.
6) 4 hjältar.
Mot dessa rubriker ha vi ingenting att invända. De säga ungefär hvad bilderna uppenbarligen äro.”
(K GT = IM 15)

Stjärnan

“‘Stjärnan’ kan däremot sätta följander rubriker:

1) Fara å färde.

2) Kännedom om olyckan har nått ortsbefolkningen. På väg till olycksplatsen.
3) Prins Heinrich af Holland deltager i räddningsarbetet.
4) Räddningsbåten går ut till de skeppsbrutna.
5) Kampen mot döden.
6) De rasande vågorna öfverspola vraket.
7) Fyra hjältar. Räddningsmanskapets hjältemod och dödsförakt har oss alla väckt den största beundran.

Vid en jämförelse mellan programmens text står det redan klart hur öfverdrifvet det senare måste vara.

Det är tydligen beräknat att ge allmänheten gigantiska föreställningar om hvad som visas därinne, och på så sätt locka dem att köpa sin biljett.

Sedan bjuder man dem visserligen något väsentligen annat. Allmänheten känner sig i nio fall af tio besviken, men hvad gör det? Hufvudsaken är ju icke att allmänheten får se utan att den betalar.

Allmänheten själf har emellertid intresse af att den får hvad den betalar för. Och den har också makt att förändra förhållandena dithän. Den kan nämligen, om den vill, straffa öfverdriften på samma sätt som man brukar straffa sådant i hvardagslag: Vända ryggen till och söka efter vederhäftigheten på annat håll.

Denna påpekning skulle vara en allvarsam sak, om icke den satsen tyvärr vore sann, att världen vill bedragas.”
(K Codac GT = IM 15)

Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO: BD = IM:15)

30/3
Kronan
Efter Jena-katastrofen

4/4
Kronan
Sedan vi nu fullbordat vårt efter modernaste principer anlagda fotografiska laboratorium kommer vi att visa alla aktuella händelser af allmänt intresse samt naturscenerier och andra verklighetsbilder från Sverige…”
1:a serien: En åktur med Ringlinien – Slottsskogen tvärs genom staden (SF 2053:2, 4 min 30 s) sid 4    DP5566  “hvarje serie visas endast några dagar”
Brottningskamp mellan Hackenschmidt och Madraly    DP5567

5/4
Olympia
Casuals – Ö.I.S. – insp 2/4  DP5568
En resa genom Palestina
Hackenschmidt – Madrali
Förföljelse

“Olympia bör i förbigående få ett erkännande för sitt nuvarande program. Det har nu stått så länge att det visserligen kan väntas nedlagt när som helst.

Där visas först och främst fotbollsmatchen mellan ‘Casuals’ och Ö. I. S. den 2 dennes. Låt vara, att man har mycket svårt att af bilden få någon klar uppfattning om spelets gång, en föreställning om en eller annan detalj får man dock, och det roligaste är att se med hvilken snabbhet denna särskilt göteborgska tafla flyttats från Idrottsplatsen till kinematografduken.


Ett annat mycket godt kinematografnummer på programmet är ‘En resa genom Palestina’. En hel mängd natur-, gatu- och folkbilder, processioner m. m. ge ett helhetsintryck som säkert är äkta.


Den snabbe iakttagaren hinner dessutom att få med en hel hop enskildheter, som naturligtvis äro roliga att ha i minnet, då man möjligen någon gång i framtiden får läsa reseberättelser därifrån.


En af kinematografens största förtjänster är säkert att uppodla iakttagelseförmågan. Men denna egenskap kommer till sin rätt endast i de äkta bilderna. I de vanliga så att säga konstgjorda finne icke denna egenskap.


Programmet utfylles med brottningskampen mellan Hackenschmidt och Madrali, beskrifven i annat sammanhang.


samt en sentimental och tämligen obegriplig bild som heter Förföljelse.


Då jag nu kastar en blick på programmet, ser jag att det står ‘Nytt program hvarje torsdag’ på det. Nå, så får det här bli ett välment och rättvist eftermäle, som kommer bättre sent än aldrig: ty förtjänsten bör icke lämnas oerkänd.”

(KCodac GT 11/4 = IM16)

6/4
Göteborgs Kinematograf
Julvaka i England – Eng, sjungande bild

11/4
Alhambra

“Kan så pass vänliga ord sägas om Olympia, måste man bli så mycket njuggare, när man kommer till närmaste grannen: Alhambra. På programmet finnes visserligen ett nummer med värklighetsbilder, nämligen romerska fontäner, men då man hunnit fram till detta är man fullständigt uttröttad af den gräsliga smörja som gått förut.

Först ett oerhört långrandigt [nummer] som bygger på det enkla motiv med ett antal personer som få på sig ett elektriskt bälte av en någon egendomlig art som lämnar bärarna med stor tillgivenhet för könet. Samma historia upprepas inte mindre än tre gånger. Först spelar en herre offer, sedan en till och till slut en trasvarg. När man så icke fått tag i flera karlar att hänga rocken på, får den dansa för sig själf.


Därpå fick man till lifs en professor, som jagar fjärilar, och efter åtskilliga missöden gör den obligatoriska kullerbyttan i sjön, hvarpå han halas iland.


Tredje numret var ingenting annat än en fiskmånglerska, som berusar sig och bete sig som berusade pläga. Det är otäckt att sådana nummer finnas kvar ännu.


Därpå kommer numret med de romerska brunnarne, hvilket insatts sedan genom allvarlig påstötning det ursprungligen insatta – en boxarkamp – slopats.


Till sists får man se två  karlar stjäla en stek med ett rep, som de fira ned genom skorstenen. Meningslöst och dumt.


Det hela var eländigt och räddades icke af ansatsen till något bättre.”

(K Codac GT = IM16)

Göteborgs Kinematograf

“På Göteborgs Kinematograf har man ett sensationsprogram i den mest braskande stil.

Det inledes af en kärleksaffär i Orienten med enlevering och duell på sabel.


Efter ett ganska lustigt féeri följer så


programmets slagnummer ‘Terrorismen i Ryssland’, en serie bilder hopsatta med stora teatereffekter. Man ser terroristerna lägga råd och skicka ut än med dolk än med revolver på mordiska expeditioner. Så får man se terroristen, som bönfallande nalkas sitt offer med knifven i försåt. Man får se misslyckade och, om uttrycket tillåtes, lyckade attentat, öfverfall, polisundersökningar med sparkar och slag, arkebusering och till sist bombattentatets värkningar. Med ett ord det mest braskande man kan tänka sig.

Särskilt i dessa tider, då det med fog varnas för ryska smittämnen, måste man ställa sig tveksam gent emot sådan teatersensation. Den bidrager i hvarje fall icke till sinnets förädling, men kan vara en risk för svaga till försämring.

Programmet i öfvrigt var hvarken bättre eller sämre än det brukar vara på denna kinematograf.”

(K Codac GT = IM16)

Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO = IM:16)

13/4
Göteborgs Kinematograf
Herr Laboratorns stängningskuplett – Eng, sjungande bild

18/4
Kronan
Göteborg åt göteborgarna   DP5569
3:dje serien: Den stora sjöstaden
Strandmotiver
Arbeten i hamnen
Sveriges nyaste pansarfartyg Oscar II
Den nya flodsprutans pröfningar.
Lindholmen med torrdockan
Fiskefartyg
50 tons Pontonkran
När emigranterna till Amerika afreste Långfredagen

19/4
Ideal

“Ute på kinematografen Ideal vid Johannesplatsen går det fortfarande lika lustigt till. Kvällarna i ända tränges där en stojande, glad och smutsig barnpublik, som med förtjusning sväljer vad som bjuds.

Glädjande nog innehåller det program som upptogs i går ingenting af direkt skadlig art. Alltsammans är oförargligt om också ej just mycket mera.

Hufvudnumret utgöres af Askungen, den gamla präktiga sagan. Man skulle kunna skrifva en lång artikel om sagans dramatisering pr kinematograf. Nu må det vara nog att konstatera, att  i somliga moment går fantasien vida utöfver allt som kan framställas i bild, i andra däremot, t. ex. förvandlingsscener o. d., kommer kinematografens egenskaper väl till sin rätt. Men i alla händelser kvarstår som ett faktum att sagan själf, dess egentliga innehåll suddas ut af all den grannlåt, som måste utvecklas på duken för att effekten inte skall bli matt. Med andra ord. Från att vara en god kärna med ett vackert skal blir sagan dramatiserad och kinematograferad ett skimrande skal allenast.
Att det kan vara roligt att titta på en vacker yta också förnekar ingen, allra minst barnen.

De tre  nummer som fylla ut programmet äro till innehållet absolut intet. Rullskridskor, det gamla clownnumret,

Öfverraskade, af en mycket känd typ,

och till sist mannen i kofferten, som kastas utför trappan, dunkas i marken och misshandlas på tusen sätt.


Det är nödvändigt att nämna några ord om musiken på denna kinematograf, ty det är ej alldeles likgiltigt om barnen få god musik utan att begripa den eller nödgas höra dålig, visserligen utan att besväras.


I förra fallet kan musiken utöfva sitt lugnande goda värk trots allt, i senare kan den spänna nerverna onaturligt och därjämte åstadkomma en musikalisk fördummelse, som sannerligen icke i vår musikarma barnuppfostran behöfver särskilt dunkas in i de små stackarne.

Musiken på Ideal innebär denna fara för barnen. Pianotrumfaren håller sig för god att spela ordentliga kompositioner eller melodier, utan han “improviserar” till bilderna. Stundom låter det som man hade vid pianot satt en björn, som med framramarna bearbetade klaviaturen och med bakbenen pedalen.

Det lönar sig för öfrigt icke att försöka beskrifva, det måste genomgås af den som [] vill förstå det. Det är musikalisk dumhet så att man häpnar och kommer att tänka på skyddslagsstiftning.


För närvarande skola vi nöja oss med detta i förhållandevis milda ordalag gjorda påpekande och vädja till ledningen för kinematografen att för barnens skull åstadkomma ändring i musikförhållandena.”

(K Codac GT 20/4)

20/4
Stjärnan

“Som en urartning af kinematografen skulle jag vilja beteckna Stora Biografens på senare tid upptagna metod att låta programmets hufvudnummer uppbäras af en s.k. humorist, hr Hasse Lind”. Hvad hr Lind har för existensberättigande känner jag icke till men efter att ha sett hans prestationer, vet jag att det icke är humoristens.

De visor han sjöng kunna kanske sjungas roligt, men sångaren bör icke i vokalt afseende likna korpen och i öfrigt vara lika skralt utrustad.

Det som nu framkallade skrattsalvorna var de ganska vågade anspelningar som framkommo, åtminstone i en af de visor som sjöngos i går. Om dylikt presenteras på en varietétribun bedömer man det under andra förutsättningar. På kinematografen blir det något annat, liksom det förrycker kinematografens idé på ett föga glädjande sätt.

Återgå till bilderna.


Äfven hvad programmets kinematografiska bild beträffar vill ajg göra en invändning.


Att få värklighetsbilder att dominera är ett aflägset önskemål, mot hvilken de bästa kinematograferna redan tagit ett godt steg, som vi hoppas icke blott till publikens båtnad utan äfven till egen uppmuntran. Men om vi skola ha idel konstgjorda bilder så slopa dock en gång för alla fyllerihumorn. Den kväljer en hygglig människa och fördärvar smaken hos de unga. Jag vill ej ingå i detaljer, men bör dock sga att nummer två på programmet är ett typiskt sådant nummer. Det innehåller ingenting annat än den art af glädje som barnungar lägga i dagen, då de på gatan förfölja en drucken och kasta spe- och glåpord efter honom.


Sådant är ovärdigt att uppmuntra.

Därför böra fyllerinumren en gång för alla portförbjudas.”
(K Codac GT)

24/4
Olympia    antagligen gammalt program
När herr Brown skulle ut och fiska
Räfjakt i England
Sista gången herr Petterqvist var full

25/4
Olympia
Två oskiljaktiga vänner
En turistfärd genom Irland

Stjärnan
Under tzarens välde – 24 afd, skräckväldet i Ryssland
Herr yrkesbrottare i klämma eller En modern Simson – komisk
(+annons 26/4)
Ett hemlighetsfullt instrument eller Kärlekens underliga vägar – 7 akt, fars

26/4
Stora Biografen
Hasse Lind – live-sångare, fre-lör, foto
Happy Bob på råttjagt
Bland stupande bergforsar och lekande vattenslöjor – Italienska Rivieran

29/4
Göteborgs Kinematograf
Bohuslänska Längdbanan – Göteborg – Uddevalla, extranummer  DP5570

Stora Biografen
Hasse Lind ytterligare ett par dagar

1/5
Stjärnan
1:sta Majblomman erhålles gratis i dag vid besök i kinematografen Stjärnan.

2/5
Göteborgs Kinematograf
Mr Bråttom från New York – 11 kap, humoresk
Bohuslänska Längdbanan
Slut på både kurtis och hjältemod
Tiggarstudenten – Millöcker, bassola, sjungande bild
“gårdagens stora demonstrationståg” (visades fr kl 6 1/5, ges som extranr ett par dagar)

Olympia
Flodpanorama från Belgien
Fiskodling vid Engelsberg i Westmanland
Försonade – tragedi

3/5
Olympia
Flodpanorama från Belgien
Från Engelsbergs fiskodlingsanstalt
Demonstrationståget 1 Maj   DP5571
Kvinnliga brottare

Stora Biografen
“Afskedsafton för Göteborgarnas gunstling: Hasse Lind

4/5
Stora Biografen
Kalle Nämndeman – live
Ekvilibrist-Truppen Les Charcausés
Broder Jonathan från Otaheiti – 9 tabl, bagatell

6/5
Göteborgs Kinematograf
Ryttarfästen i Göteborg  DP5572
Carson i Slottsskogen      DP5573
Prishoppning å Idrottsplatsen  DP5574

8/5
Kronan
Damer som brottare
1:sta Maj-demonstrationen. DP5575
Carson i Slottsskogen    DP5576

10/5
Olympia
När Koljocke blef rik – 5 afd §
Farbrors nya stege

Stora Biografen
Kalle Nämndeman – sista veckan
Som man kokar får man äta – humoresk
Modärn reklamering sedt fr. baksidan – gatukravall
Den fruktansvärde eller Hansomgörvadsomfallerhonomin

13/5
Göteborgs Kinematograf
Tvenne systrar – 12 tabl, skådespel, Sociala samhällsbilder Serien IV
På ren elakhet – sportskämt
Blomstergungan – sjungande

16/5
Olympia
En guldgrufva i Syd-Afrika – Transvaal
Den föräldralösa eller Från mörker till ljus – samhällsskådespel
I flyttningstider eller Då herrskapet Limpe smeto från hyran

17/5
Stora Biografen
Jim Duley – live Endast 5 dagar. “OBS! Äkta neger, ej imiterad”
Förrådd! – 9 akt, socialt skådespel

18/5
Olympia
En guldgrufva i Syd-Afrika – Transvaal
Den föräldralösa eller Från mörker till ljus – samhällsskådespel
I flyttningstider eller Då herrskapet Limpe smeto från hyran
Extranummer: Den närsynte cyklisten

22/5
Olympia
Extranummer: Kapplöpningarne på Kviberg   DP5577
Den närsynte cyklisten

Stora Biografen
Gerda Viberg – live

25/5
Olympia
Kapplöpningarna på Kviberg
När krymplingen skenade
En kvinnas hjältebragd
Här ska’ rakas

Stora Biografen
Gerda Viberg
Folklifsbilder från Marocko
Schappad
Farten gör ‘et! eller Hur Lama Lucas sätter rättvisan i förlägenhet

30/5
Stora Biografen
Gerda Viberg för sista gången

31/5
Stora Biografen
Aissaoua – live fakir från Cairo, ej för nervsvaga, 8 dagar
En fruktansvärd dilemma – drama

6/6
Stjärnan
“Till guldbröllopet i dag gratis erhåller hvarje besökare… en brosch, nål eller staffli med kungaparets bild.”
Den stora folkfästen i Slottsskogen (Linné-fästen)    DP5578  “ännu några dagar”

7/6
Stora Biografen
Aissouaua
Diamantfälten i Colorado
Våran Simson bestormar världen
sista 3 dag

14/6
Stora Biografen
end 3 dagar
Rom och Vatikanen
Grand Hotell Skräpköping

21/6
Stora Biografen
man har de senaste dagarna låtit förbättra lokalens ventilationssystem
Heder – 16 handl 16000 fotografier, etiskt politiskt samhällsdrama fr det förtryckta Ryssland, delvis kolorerad
Tävlingsbrottningar mellan Europas kvinnliga professionals
Renrakad

28/6
Stora Biografen
end 3 dagar
På prärien – äfventyrsberättelse eft Cooper
Genom de svartes världsdel
Pilsner-Posten ?= Firman Snikna Lurifax & Co

5/7
Stora Biografen
Sommarprogram IV
Othello – 5 akt, sorgespel
Genom Sydafrika: Från Kapstaden till Johannisburg i Oranje
Napp
Radikalkur mot långa fingrar

12/7
Stora Biografen
Huru våra moderna stråhattar tillvärkas
Barmhärtighetens skyddsvakt – 11 akt, kriminalt skådespel§
Pastor Slickpotts söndagsskola
Hårt emot hårt eller Den outtröttlige björnen och hans offer – 6 delar, komiskt påhitt

19/7
Stora Biografen
4 nya nummer

26/7
Stora Biografen
Bellmansdagen
nytt program

9/8
Stora Biografen
nytt program

10/8
Alhambra
öppnas åter eft genomgången fullständig reparation och omändring

15/8
“Kinematografer – Films. Nye og brugte Films sælges og udlejes. Lager af Kinematografer og Reservdele. Skandinaviens störste Kinematograf- och Films-forretning. Kinematografen, Frederiksberggade 25, Köbenhavn K.”

17/8
Stjärnan
En mystisk affär eller Åsnan Daggy på krigsstigen – 6 akt, tragikomisk fars
I armodets skola – 12 tabl, dimbilder
Hur Efraim Tj-g bonar salongsgolf
Smärtfri tandutdragning eller Ett perspektiv öfver tandläkare Knölströms praktik
(lång 1-sp)

23/8
Göteborgs Kinematograf
Den glada ankan
Huskvarna vattenfall – egen tillverkn  DP5579

Stora Biografen
nytt program

Stjärnan
Min fru önskar en spatsertur
Snabbmodellären
Öde – 10 akt, sorgespel
Mellan himmel och jord eller Baron Luftigs första och sista ballongfärd

24/8
Stjärnan
beskr av Öde

29/8
Göteborgs Kinematograf
Huskvarna vattenfall
Primadonnans konststycken – handkolorerad
Häxans kärlek – drama
Tjensteflickans arf eller Notariens misstag
Den glada änkan – sjungande

Olympia
öppnar för säsongen
Den förlorade 25-öringen
Diamantgrufva i Kimberley
Carl Hagenbecks Zoologiska trädgård
Herre öfver situationen

30/8
Stjärnan
För hennes skull – 13 akt, kärlekstragedi, delvis kolorerad
En kvinnosakskvinna i sin prydno – Marocko – 9 moment
Från upprorsdagarna i Casa Blanca – Marocko§
Rökfria kaminen “Lucas” eller Rök
(2-sp)
Stora Biografen
På fallets brant – skådespel
Hur vår cement kommer till
Lider hundar av kleptomani
Hypnositör i praktiken eller Unge her Douglas’ hemlighetsfulle kurator

2/9
Göteborgs Kinematograf
Internationella idrottstäflingarne    – å Idrottsplatsen  DP5580
Geishan – sjungande

5/9
Olympia
Gossen med det sjätte sinnet
De stora Victoriafallen i Zambesifloden vid Rhodesia i Sydafrika
Efter maskeraden
Bilder från Göteborgsregattan 1907  DP5581

6/9
Stjärnan
Codac om dåliga bioannonser:  Paris strejkande ammor
alla “ungkarlar (småttingar undantagna) måste skratta”
(K Codac GT 7/9)
Paris’ ammor sträjka §
(lång 2-sp)
Ned med vapnen – 14 akt, fransk-tyska kriget, delvis kolorerad§
(lång 1-sp)
Vykort från Spanien – Alhambra, delvis kolorerad
Blomsterlek

Stora Biografen
Vilse – 22 tabl, delvis kolorerad
Mästerskapsbrottaren Jöns Lundin eller Ett stycke imaginär brottning
Paris’ ammor sträjka

9/9
Göteborgs Kinematograf
Spelet Diablo
Cigarrfodralet – handkolorerad
Sjömannens änka
Komisk brottningskamp

12/9
Göteborgs Kinematograf
Elfkarleö vattenfall – egen fotografering  DP5582
För sent – drama
Lefvande silhuetter

14/9
Göteborgs Kinematograf
Ett jagtäfventyr
Elfkarleö vattenfall
Engelsmannen i Harem
Java och dess innevånare
Två Pellejönsar
Barnens dag – Gbg Kinematograf 1907 (SF2009A, 3 min 12 s) sid 8    DP5583

Olympia
Att löna ondt med godt
S.S, Göternas regatta 1907  DP5584
Idrottsmän: En mångsidig sportsman  DP5585

16/9
Göteborgs Kinematograf
Ballonguppstigningen – en misslyckad sådan i Lorensbergsparken i går, visades i går kl 6. e.m.  DP5586
Barnens dag

20/9
Göteborgs Kinematograf
Herdinnan hos spågumman
Barnens dag
Den misslyckade ballonguppstigningen
H.K.H. Kronprinsens besök i Göteborg    DP5587
Den ogenerade köksan

Stora Biografen
Ruterdam. Den lilla herdinnan låter spå sig – 8 akt §
Hvem 17 är generad?
Lejonjakten
(Teckning)
(2-sp)

Stjärnan
Lejonjakten utanför Roskilde i Danmark
(2-sp)
En 5-årig hjältinna – 9 tabl §
(1-sp)

Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO = IM:19)

21/9
Alhambra
Odödlig Teater, sjungande och talande bilder – “som af herr Otto Montgomery under flera års träget arbete blifvit utarbetade och fulländade”
(annons 20/9)

Olympia
Från fältmanövern i Bohuslän  DP5587 Tagen av vår utsände Bioscopist, 1:a serien
a) Bivack vid Ljungskile
b) Fältkockar i arbete
c) Fältbakeri
d) Trupper ?öfvar marsch
Fästtåget på Barnens dag  DP5588
Den glada enkan
Flugjakt

22/9
Göteborgs Kinematograf  DP5589

“Den påpasslighet och snabbhet, som Göteborgs kinematograf lagt i dagen genom att fr. o. m i går visa en film från skogsbranden i lördags bör erkännas.

Bilden visar oss brandkårens afdelning på väg till brandplatsens olika brandhärdar från olika sidor, hur elden sprider sig i en ängmark och slutligen arbetet på att hålla elden inom gränser.


Filmen är onekligen mycket lyckad och förtjänar att ses.


Utom detta nummer, som gifves extra, finnes en hel del på programmet, som är godt. En bild från Göteborgs olika torg en torgdag är ganska karaktäristisk. En hel del roliga detaljer finnas med. Gummorna se t. ex. ömsom nyfikna, besvärade och roade ut, här och där skymtar en bekant förbi o. s. v.”

(Detta är antagligen Torghandel i Göteborg BILD: Sahlberg, s. 37.)    DP5590

“Ett annat nummer, som bjuder åtskilligt af intresse är kapplöpningen vid Liverpool.

Den långa filmen visar en hel del olika moment af en löpning: start, åtskilliga hinder, fall och kullridningar och slutspurten. Man kan nära nog följa löpningen från början till slut.


Så långt är allt godt och väl. En del af det mera muntrande på programmet är ju skäligen oförargligt äfven om det är allt som kan sägas om det, men ‘bröderna ??schströms’ spelade fylleri är lika äckligt som kinematografnummer under hvilka rubriker det än presenteras.


Programmet är ju så väl försedt att detta nummer är fullständigt öfverflödigt och genom att helt enkelt slopa det, höjes nivån af det hela.


Bort med fyllerihumorn borde hrr kinematografägares motto under någon tid, tills fabrikerna slutade att producera sådant.”

(K Codac GT 23/9 = IM17)

Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO = IM: 17)

24/9
Stjärnan
Engelska flottans paradmanöver 1907    DP5591
(annons 25/9)

25/9
Göteborgs Kinematograf
“Kriget” i Bohuslän   DP5591

Kronan
“Biografen Kronan Göteborgs Största och Elegantaste Biografteater är nu åter här öppnad”
(2-sp)

26/9
Kronan
“Biografen Kronan Kungsgatan 31 Göteborgs största och elegantaste Biografteater öppnas åter i dag torsdag”
(2-sp)
“Vi ha i sommar själfva fotograferat en massa intressanta och sevärda saker.”
(1-sp)
*Bilder från Vårt eget land: Krigsbilder från Bohuslän    sv prem DP2711
Biokronan 1907 Charles Magnusson
(BILD: Sahlberg, s. 26)

27/9
Haga Kinematograf
Den glada änkan – musik av Frans Lehar

Stjärnan
Kriget i Bohuslän – 14 afd §
Striderna vid Casa Blanca den 18 augusti
(1-sp)
“Kriget” i Bohuslän
Striderna vid Caca Blanca den 18 augusti –  12 akt §
(2-sp)

Stora Biografen
Daniel Boone – Thomas A. Edison, 37 afd över 1000 fot, delvis kolororerad
Kriget i Bohuslän §
Familjtyrannen borstar upp sig

Art GT: Allmänhetens spalt: Stora Biografens Direktion: “Kinematograferna” + svar fr Codac
(UNO = IM:20-21)

28/9
Alhambra
Odödlig teater
Den store frihetskämpen Garibaldis lif och lefverne
Barnens kinematografiteater
En anarkists vedermödor
Lilla Karin och John – sjungande bild duett Gung-sång

Göteborgs Kinematograf
Spökerierna i riddarsalen – balett, förvandl.
en färd på Arlbergsbanan
En afrikansk kärlekssaga
engelska bulldogar
La tarantella
(K)

Haga Kinematograf
Hvad spåkvinnan säger
Den glada änkan
De förväxlade hotellrummen
(K)

Olympia
Råttan
Yellowstone National Park
Kriget i Bohuslän    DP5592
a) Förpostfäktning
b) Artilleri under framryckning och eldgifning
c) Infanteri i skyttelinier
d) Artilleri och kavalleri passera pontonbron vid Kungelf

30/9
Stora Biografen
Daniel Boone §
(2-sp)

1/10
Göteborgs Kinematograf
Egypten – naturproduktion

2/10
Göteborgs Kinematograf
naturscenerier fr. vårt eget land
Egypten

3/10
Stora Biografen
sista dagen
Daniel Boone § Den förste nybyggaren i Amerika, Edison, 37 avd. över 1000 ft ca 320 m delvis kolorerad
(UNO: BD – kopia annons)

4/10
Stjärnan
Engelska manövrer vid Portsmouth – Bilder från ett tillbakaslaget landstigningsförsök – 9 afd §
Västafrikanska bilder – Scenerier från livet bland de svarta i 10 afd §
Soldaten som amma – 5 akt, tragikomiskt lustspel
(UNO: BD, 2-sp)

Stora Biografen
Tonfiskeri vid Medelhavet – 9 afd §
Torpedbåt i aktion
Den svarta kammartjänarens bravader
Cyklistens vedermödor

5/10
Alhambra
Fridstöraren
Naturbilder från Java
Hvad spåkvinnan säger
Trubaduren – sjungande bild, duett

“På Alhambra visas en bild af någorlunda intresse. Den kallas naturbilder från Java och är rätt lustig att se. Man ställer ju ej anspråk på att den skall vara särskilt instruktiv.

Programmet utfylles med en skämtbild som vi ej gåfvo oss tid att invänta, den förut omnämnda, halft moraliserande bilden: ‘Hvad spåkvinnan säger’ och slutligen en ‘sjungande bild’: Duett ur operan Trubaduren.


Den senare öfvertygade oss mer än någon föregående bild i samma väg om olämpligheten af att sammanställa en grammofon med kinematografen.


En människa som läte på det viset på scenen som t. ex. den kvinliga operaartisten i går beskyldes för att låta, skulle utan barmhärtighet bli uthvisslad, och vore det i Amerika skulle säkert lynchning ha ifrågsatts.


Utom denna anmärkning som är den väsentliga, kan jag ej neka mig nöjet att fästa uppmärksamheten på det löjliga intryck det hela gör då de båda apparaterna icke arbeta precis gemensamt. Sångerskan rör t. ex. läpparna hastigt under det grammofonen utstöter ett ihållande, entonigt tjut, eller grammofonen snatrrar på en lång rad medan sångerskan gapar oerhört.”

(K Codac GT 12/10 = IM17)

Kronan
lång, 1-sp annons

“Biografen Kronan har efter sin flyttning fått den obestridligen elegantaste lokalen i staden. Man har icke nekat sig någonting i dekorativt och belysningshänseende. Resultatet är också godt. Lokalen är ett mellanting mellan konserthuset i tiondels skala och Kontinentals kafé. Det mäst epokgörande av allt: pianisten sitter icke bakom en skärm, utan synligt för allt folket.

Programmet lät sig se. ‘Laterna magica’ var för en gångs skull något nytt. Man får så sällan intrycken uppfriskade med nya idéer, att man är tacksam till och med för något så anspråkslöst som numret i fråga.


Isupptagning vid Djurgårdsbrunnsviken är ett bra nummer. Sådant är alltid roligt att se, och vi hörde flera uttryck af belåtenhet rundt om i salen.


‘En hjältinna’ är en hjärtnupen liten äfventyrsroman. Den kan godt ses af hvem som hälst, men till barnens upplysning må det sägas, att det inte är passande att skratta, när den lilla flickan ramlar i vattnet och är nära att drunkna, äfven om det ser litet lustigt ut. Det lustiga hör nämligen inte till pjäsen.


Den ursinniga cykelfärden är tämligen rolig. Särskilt hade man omåttligt roligt, då cyklisten före och hela det förföljande sällskapet efter hoppar i vattnet fårn den höga bron. Bilden skulle varit roligare ändå om det sparats något på sparkarne. Det ser så illa ut att karlar slå och sparka en kvinna, äfven om denna ställt till något litet spektakel.


Nå, man får ju ännu icke vara allt för granntyckt. Det ena först och det andra sedan.


Det är angenämnt att konstatera att på två hela kinematografprogram icke funnits något som värkat direkt osmaklingt. Det tyder på utveckling.”

(K GT 12/10 = IM17)

Olympia
Den vilda gåsjakten
Marknadslif i Borås        DP5593
Elddonet – af H.C. Andersen
Bobs födelsedagspresent
(UNO: BD)

11/10
?
En geishas offer – komedi från rysk-japanska kriget
Lusitanias jungfrufärd

Stora Biografen
Hemlösa – 18 tablåer, samhällsskådespel

12/10
Alhambra
Robert och Bertram eller flykten undan jordskalvet
duett ur operan Läderlappen

Kronan
Laterna magica
isupptagning vid Djurgårdsbrunnsviken
En hjältinna
en ursinnig cykelfärd
(K)

Kronan
Stockholm –
Serie: Sverige
Gamla staden
Riksbron
Nordiska museet
Upp och nedför Katarinahissen

Olympia
Ett stycke limburgerost
Kriget i Bohuslän

Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO = IM: 17)

18/10
Favorit
öppnar Kungsgatan 23; F S Mannerborg

“Vi ha fått en ny kinematograf. Den ligger på Kungsgatan strax ofvanför Västra Hamngatan och den kallar sig ‘Favorit’.

Naturligtvis gällde vår sedvanliga fredagspromenad nykomlingen och han blef också den ende för dagen – Topsy hade stulit för mycket af vår eftermiddag.


Lokalen?


Åh, jo, tämligen väl belägen, snyggt inredd. Men den gör ej ens ett försök att imponera på samma sätt som t. ex. dess granne vid Domkyrkan. Den har en olägenhet. Det är för långsträckt. De som sitta öfverst ha svårt att se, i synnerhet om man icke är ytterst noga med att hålla dörrarna till upplysta förstugor stängda. Det var man icke i går och det påpekas af idel välvilja.


Programmet?


Åh ja, inte illa. Det skall först och främst ha ett erkännande för, att det var fullständigt fritt från råhet och sådant som man måste afråda ungdomen från att se. Vi blefvo litet tveksamma inför det första numret,


‘Uppfinnarens dröm’,

i synnerhet början af drömmen, men sedan man väl lyckats åstadkomma en någorlunda fullständig illusion af drömsepl försvann det pinsamma intrycket. En smula hemsk kände man sig förstås i de mest svindlande ögonblicken, men man törstade sig alltid med att: det blir så mycket angenämare att vakna.

Sedan kom ett högeligen ‘lärorikt’ nummer, som hette

[O]tacksamhetens lön.

Därpå följde de värdefullaste numren:

en kapplöpning [Hästkapplöpning vid Paris

och en folkbild från Kambodja. [Seder i Kambodja]


‘Tio flickor om en brudgum’

var enkelt och  okonstlat.

Man lämnade föreställningen precis lika ofördärfvad som man kommit dit.”

(K Codac GT 19/10 = IM18) (UNO: BD x 2 GP)

Stjärnan
Modernt jordbruk – Bland jordbruk och farmare i Australien §
Kameliadamen –  La Dame au Camelias, skådespel i 5 akt af Alexander Dumas d y
Medeltida kärleksgriller pr telefon – en sprittande galenskap 3 hufvuddelar
(UNO: BD annons GP)

Stora Biografen
Siouxindianer och blekansikten – 9 avd, drama från mexika nska djungeln
Modern – skådespel i 3 tabl, En vandrande kolsäck
(UNO: BD GP)

19/10
Kronan
En resa genom Dalarne – Leksand, Rättvik, Mora
(2 sp)

Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO = IM:18)

21/10
Alhambra
Odödliga teater: Min hustrus födelsedag
En amerikansk såpfabrik
Telefonsamtal i Medeltiden
Den store kortkonstnären
Den glada trion eller Skyttelisa – sjungande bild

Göteborgs Kinematograf
Kameliadamen

22/10
Stjärnan
Daniel Boone – 37 afd, end 3 dagar
(2-sp)

25/10
Kronan
“Biografen
Kronan.
är
alltid
den främste
då det gäller att gifva bilder af
värkligt värde.
Således visade vi
redan i Torsdags
som extranummer
Storhertig Friedrich I:s
af Baden begrafning
och vore därigenom den biograf som
först framförde
detta nummer.
Förevisas endast t. o. m. söndag. På
fleras begäran ännu ett par dagar vår
lyckade bild från
Fotbollsmatchen
mellan Ö. I. S och K. B
(Köpenhams Boldklub)
jämte de
Bästa af de dramatiska
nyheterna för dagen.
Biografen
Kronan
Kungsgatan 31.
Göteborgs störste, modernaste och
elegantaste Biograf.”
(UNO = IM:18)

Stjärnan
Alpernas offer – 24 akt
På skördefäst i Holland
En misslyckad apotekares misstag
(3-sp)

Stora Biografen
Inom skogsnymfernas trollsfer
Huggormens öga
Storhertig Friedrich I:s af Baden begravning (7/10) §
(1- + 3-sp)
(UNO: BD annons GP)

26/10
Alhambra
Livets afvigsida – 12 avd
Sport i Japan
De små upptägsmakarna
Aria ur operan Mikadon – sjungande bild

Göteborgs Kinematograf
En medeltidsromans

Kronan
“Alltid främst! Visade storhertigens begravning redan i torsdags…”
Storhertig Friedrich I:s af Baden begrafning – “redan i torsdags som extranummer… och voro därigenom den biograf som först framförde detta nummer”
“Förevisas endast t.o.m. söndag”
Fotbollsmatchen mellan Ö.I.S. och K.B. (Köpenhamns Bollklubb) – “på fleras begäran ännu ett par dagar”
(annons, alt. el även 25/10:)

Olympia
Lady Godivas ritt §
Fördelen af att kunna japansk brottning
De stora automobiltäflingarne vid Brooksland, England §
Hunddressyr

Stjärnan
En drömflykt genom naturen – fantastisk julesverniana, delvis kolorerad §
Alpernas offer
(1+4-sp)

29/10
Göteborgs Kinematograf
Bergningsarbetet vid den utanför Simrishamn strandade ryska emigrantångaren “Lituania”DP5594
En medeltidsroman – drama
Golfbonare Kvicklund i jämn värksamhet

31/10
Favorit
De två föräldralösa

1/11
Göteborgs Kinematograf
Försumma ej att se nyheterna i afton

Stora Biografen
Det gamla slottskabinettets hemligheter – färgl
Table race på det! eller Kalaugust mä’ stegen
Akrobatskolans primus eller Instruktionsakrobatik på lediga stunder

Stjärnan
Oförgänglighet – 24 avd, allegori, färgl§
Expressrek –     10 avd §
Prinsessan Diamantes lekstunder – färgl §

Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO = IM:23)

2/11
Alhambra
Féen Carabussa eller Den ödesdigra värjan –  20 tablåer, sagospel, färgl
Indiska arkobater i Paris
Elden är lös

Olympia
Skjutöfningar och exercis vid en skola i Grekland
En spårvagnstur till Långedrag        DP5595
Bulgariskt infanteri §
Bedragen men nöjd

4/11
Favorit
Slottet Tusen och natt – 0 min, handkol

6/11
Favorit
Lifvets vexlingar eller en liten gosses lefnadsöden
Den bortröfvade

Göteborgs Kinematograf
Gustaf Adolfs-dagen 1907    DP5596
(annons 7/11)

Stora Biografen
Gustaf II Adolf. En minnesteckning – 15 avd, färgl
Akrobatskolans primus eller Instruktionsakrobatik på lediga stunder
Lifvets hån. Louise. En kvinnas roman – 25 tabl, tragedi

Stjärnan
Hjältekonungens, Gustaf II Adolf, historia – 15 avd, scioptikonsbilder§
Sjöfåglarnes lif bland Saint Kildas klippor – 9 avd §

8/11
Göteborgs Kinematograf
Fribrytarne – drama, färglagt
En konst??
Gustaf Adolfs-dagen 1907
En bröllopshistoria

9/11
Alhambra
Familjedrama eller Kärlek och plikt – 6 avd
Lifvet bland negrerna i Väst-Afrika
Den kärlekskranke friaren – komisk
En lektion i den ädla cirkuskonsten

Favorit
Oloflig fångst – kolorerad
Nattvakten
Den lille Jules Verne

Kronan
Nya bilder från händelserna i Marocko
Ali Baba och de fyratio röfvarne – färg!

“Från ett par håll mottogo vi i går klagomål öfver att det på två kinematografer visades en bild som i ett par detaljer var alltför rått sensationell för att lämpa sig för barn. Numret i fråga var ‘Ali Baba och 40 röfvarna’ och de utpekade kinematograferna voro ‘Stjärnan’ och ‘Kronan’.

Vi inställde oss på ‘Kronan’ för att se.

Numret är en dramatisering af en saga ur ‘Tusen och en natt’. Och i de sagorna förekomma som bekant diverse hemska tilldragelser. Så är också fallet med sagan om Ali Baba. En gammal girigburk öfverraskas af röfvarne i deras hemliga gömställe och dödas och en annan gång dödas röfvarhöfdingen med ett dolksting.

Sådant där är visserligen ohyggligt spännande och hemskt då man läser, och frågan om det är god läsning för barn hänskjuter jag till lärares och föräldrars afgörande. Men då man får se dessa uppskakande händelser iscensatta, värka de mångdubbelt starkare. Det skall vara ett underligt barn som inte känner den ena kalla kåren efter den andra löpa öfver ryggen, då det ser de omständliga förberedelserna till girigbukens och förvarhöfdingens afrättning.Och sådana kårar äro icke hälsosamma, ty de komma af en onaturlig nervspänning som skadar.

‘Kronan’ åtgärd att skära bort dessa sensationspartier ur filmen är därför värd erkännande. Som bilden nu är framkallas fullkomligt tillräcklig spänning, dock utan skadlig sensation.

Iscensättningen är för öfrigt värkställd med utmärkt omsorg och trots den oerhörda svårigheten att få någon slags sagostämning i en kinematografbild, hade man här lyckats så pass att bilden väl försvarar sin plats på programmet.

Detta utfylldes med en mycket intressant och vacker bild från Marocko under orosdagarne,

ett skämtnummer af icke allt för originellt slag

samt ett extranummer visande Örgrytarne och Kamraterna i söndagens revanschmatch i Balders hage.
Jag skulle tro att det är en attraction.”
K Codac GT 13/11)

Olympia
Bilder från Gustaf Adolfsdagen    DP5597
Sjöfoglar
Krymplingen på äfventyr
Tre vänner för livet – 15 avd, äventyr

Stjärnan
Ali Baba och de fyratio röfvarne – 22 avd, sagospel
Pelle Brudgums motigheter
Dra’ sladden
(4-sp)

Stora Biografen
Drinkaren – 12 akt
Tre goda vänner – 10 kap
Konvenansens martyr eller ett stycke karbad

11/11
Favorit
Slottet Tusen och en natt

Göteborgs Kinematograf
Bilder från Gustaf Adolfs kapellets högtidliga invigning vid Lützen d. 6 Nov 1907  DP5598

13/11
Göteborgs Kinematograf
Duett ur Lyckoflickan
Musik: Edmond Audran, Producent: AB Svensk Kinematograf
Artister i bild: Svea Textorius, Algot Jansson
Skivartister: Emma Meissner, Oscar Bergström
(annons 14/11)(BILD: Olsson:55)

Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO = IM:23)

16/11
Alhambra
Ett originelt testamente
Sotarpojkens äfventyr
Tip-Top eller Lustige Karlssons spektakel
Barnjungfruarna i Paris

Kronan
*Bilder från Fryksdalen (Gösta Berlings land) Biokronan 1907 Charles Magnusson, DP2644, sv prem
(2-sp)

Olympia
Fotbollsmatchen mellan Örgryte I och Kamraterna I  DP5599
Gustaf Adolfs kapellets högtidliga invigning vid Lützen d. 6 Nov 1907  DP5600
En resa genom norra Wales
Kejsar Nero på krigsstigen eller Bildhuggarens dröm

Stjärnan
Tornurets mysterium – 17 avd, sagodrama§
Bedragen eller En tragisk episod ur assessor Fläderholms äktenskapliga lif – 7 akt, sorglustigt

Stora Biografen
Texas Tex – 21 avd
(Teckning 19/11)
Bortröfvad och återfunnen – 12 akt, drama
En damhatts historia eller Så förgår denna världens härlighet
(2-sp)

18/11
Favorit
Slottet Tusen och natt
för sista gången

21/11
Göteborgs Kinematograf
Tyska kejsarparets besök i England
De stackars gamla – 8 avd, samhällsdrama
Promenad i vagn
Det förtrollade fängelset – handkol
På omnibussens tak

22/11
Haga Kinematograf
“Haga Kinematograf hör kanske till dem som förr oftast gifvit anledning till missnöjesyttringar i denna tidnings spalter. Det är så mycket angenämare att konstatera att det program, som visades i fredags icke lämnar rum för allt för allvarliga anmärkningar.
Får man tyda detta som ett löfte för framtiden, är kinemmatografen att lyckönska till ett sådant beslut.”
(K Codac GT 26/11 = IM22)

Ideal
“Den här lilla recensionen kommer något efter sin tid, och den skulle ej alls blifvit synlig om icke det gällde dels att påpeka för den speciella barnkinematografens innehafvare vissa berättigade önskemål, dels att ge ett erkännande åt en en kinematograf, som hittills blott sällan gifvit anledning därtill.

Den speciella barnkinematografen är Ideal vid Johannesplatsen. Det billiga inträdet – 5 öre – för barn och ett utmärkt läge men ringa konkurens tillförsäkrar den hvarenda afton en mycket stor och mycket ungdomlig publik.

Så mycket angelägnare är det, att de program som där visas äro omsorgsfullt valda med hänsyn till hvad som är lämpligt för barnen. Och ur denna synpunkt har jag åtskilliga anmärkningar att göra mot det program som visades sistlidne fredag afton.

Bilden från Gustaf Adolfsdagen var utan anmärkning,

men redan den andra numret var icke lämpligt. Jag har redan, då ‘den ogenerade köksan’ debuterade på en annan kinematograf uttalat som min åsikt, att bilden var plump, och detta omdöme har icke ändrats. Den sensation, som afklädningsscenen – låt vara att den är i sig själf tämligen oförarglig – afser att framkalla, går kanske förbi de flesta af barnen, troligen dock ej de äldre gossarna, men bilden ger i sin helhet ett intryck af fräckhet och oblyghet, som stannar kvar hos alla.

Mot det tredje numret är tills vidare den invändningen att det måhända är för svårfattligt för flertalet af småttingarna, den enda som kan anses befogad.

‘Fröken Hjulbergs’ äfventyr skulle kunna vara ett oförargligt nummer, om man blott klippt bort från filmen de delar som visa hur den olyckliga cyklisten sparkas och misshandlas. Dessa förtaga det lustiga och värka frånstötande rått.

Man invänder kanske, att detta är ett alltför ömtåligt kalfatrande af en kinematografbild, men då det gäller att skydda barne från förråande intryck, kan man icke vara ömtålig nog.

A.-B. svensk kinematograf torde ej häller vara hänvisad till hvad smörja som hälst som utbjudes från filmfabrikerna. Det visar ofta prof på, att den vill hålla sina program snygga. Det bästa af hvad det har bör filialen vid Johannesplatsen få.”
(K Codac GT 26/11 = IM22)

Stjärnan
Hygienisk fotbehandling eller Ett stycke barfotasamhälle – 14 scener, humbugskämt
Somnambulen
Sorg – 13 avd, drama§
Hustaflan idealiserad eller Hvad kvinnan vill det… får hon

Stora Biografen
Perlhalsbandet – 10 akt, brottsmålsdrama
Tillverkning af olika glasvaror – danskt glasbruk
Prosit!!
Lurad eller Bakom andras rygg! – 15 akt, spektakel

23/11
Alhambra
Hvarför bröllopet blef inställdt
Den tankspridde lantbrukaren
Stenhuggarens dotter
Drömbilder ur sagovärlden
Pansarbåtsvisan
sjungande bild på svenska
Text och Musik: Axel Engdahl, Producent: ?Erik Montgomery, ?Jarl Östman
Artist i bild: ?Svea Textorius, Skivartister: Inga Berentz, August Svensson

Favorit
Episoder ur smugglarlifvet – beskr
En sångerskas roman – 11 avd §
I nöden pröfvas vännen
En fruntimmershatts historia
Cake walk
“Musik af Musikdirektör Alex. Hubert”

Kronan
En åktur med Ringlinien – r – 19 avd, § av gator som passeras
Ett drama i Venedig

Olympia
Babyn hos pantlånaren
Spelpassionens offer
Lilla Johnnies spratt

25/11
Alhambra
Stenhuggarens dotter
Sjungande bild på svenska: Pansarbåtsvisan
(antagligen samma program som 23/11)

26/11
Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO = IM:22)

29/11
Stora Biografen
Boireau debuterar som statist – 13 avd, drama, 12 akt
En moders hemlighet – 13 avd, drama, 10 avd
Pank eller Familjen Jönssons badresa till Trouville

Stjärnan
Storslagna nyheter från Göteborg
En fasankoloni i Frankrike §
Hycklad kärlek –  15 akt §
Konstens masker eller När världen blockerar konstens utöfvare – 9 akt
30/11    lör
Alhambra
Din hustru bedrar oss – 10 avd, drama
Bilder från Bretagne
Kvinnoduell – 7 scener, tragedi
Faunen eller Skogsnymfernas rike
Den gamla mamsellen och hennes sång
Text och Musik: Otto Lindblad
Producent: ?Erik Montgomery, ?Jarl Östman
Skivartister: ?Inga Berentz, ?Oscar Bergström
(annons 2/12)

Favorit
Den lustiga ankan
Urmakarens hemlighet – 17 avd, sagodrama
En alltför liflig promenad
Afbrutet bad
Skåpet
Det var en gång

Göteborgs Kinematograf
Lyckoflickan – r
Malmberget – 15 avd

Kronan
Kung Edwards dröm om Tunneln under Engelska kanalen
Den väpnade freden – 15 avd

1/12
Stjärnan
Zigenerskans trollring

5/12
Stjärnan
Jack kyssrövaren § Jack the kisser Edison – 25 tabl
Hos Skandinaviens allmoge
Lilla fru Kerstin får ideer

6/12
Stora Biografen
Onkel Sams peruk på afvägar – 19 tabl
Herrskapet Bräsig köper “kritter” eller Hur man metodiskt lokaliserar en tålig mjölkko
Holländska slagskeppet Montagne’s undergång – 13 afd

7/12
Alhambra
Bill Jack från Vilda Västern – 20 avd
Den förtrollade dammen
Underjordens furste
Den förälskade kolhandlerskan
Kalle i Nabben – sång m handklaver

Favorit
Föreslagna tjuvar
Indiska elefanter
Ett tragiskt ögonblick – komisk
Förtrollade glas
Kalle går i lära
The Whistling Bowery Boy – Odödliga teatern
End några dagar

Göteborgs Kinematograf
Balsirenen “Den glada änkan” – sjungande
Den svarta konstnärskan – färgl
Lifvet ombord på ett franskt krigsskepp
Historien om en peruk

Kronan
Bland kannibaler på Fidji öarne
Under svarsjukans raseri – nutidsroman
En sammanstötning i rymden – kol
Den kärleken den kärleken eller Jag är inbrottstjuf

Olympia
Hvad ett äpple kan innehålla
En ingeniörsbragd
Landtbruk, boskapsskötsel och mejerihandtering
Den förtrollade droskan

12/12
Favorit
??Sveriges konung Gustaf den 5:e
Ceylons land och folk
Hos tandläkaren
Fjärilens förvandling – kolor
Den svarta trollkvinnan
Ett offer för sin tjenstenit
Själavandring – kolor
Fru M.A. Michailowa från S:Petersburg – operasångerska

Stora Biografen
En handtvärkares julafton – 14 avd
Boulognerskogen, det mondäna Paris’ corad

Stjärnan
Floden kommer
På stenbocksjakt i Alperna
Regentskiftet – “Under dagens lopp anlända kinematografiska bilder från högtidligheterna i Stockholm” [kom tydligen inte förrän 13/12]
Hvad hustru min vill ha i julklapp eller Öfvermåttan rik välsignelse
Oväntad utmärkelse eller Garfvare Gidströms ofrivilliga kapplöpning

13/12
Olympia
Den lilla modellen §
Ett fartyg i brand eller 10 dagar på en flotte §
H.M. Konungens mottagning i Marstrand sommaren 1907    DP5601
(annons 14/12)

Stjärnan
Regentskiftet

20/12
Göteborgs Kinematograf
Sorghögtidligheterna vid Konung Oscars bisättning – egen fotografering  DP5603

Stjärnan
Vid konung Oscar II:s dödsläger

Stora Biografen
Konung Oscar II:s bisättning i Stockholm den 19 d:s
Underbara resor i den okända världen

21/12
Olympia
Eld! Eld! – branden i Rhyl
Drömlandets äfventyr eller Barnens juldröm §
Begrafningshögtidligheterna  DP5602

24/12
Stora Biografen
Konung Oscar II:s begrafning i Stockholm den 19 d:s
I sista ögonblicket –     11 akt
Kronan bland galgfåglar

28/12
Göteborgs Kinematograf
Soldatchor ur Faust – sjungande
Trollringen – eft Chr. Winthers Hjortens flykt
Soldatinstruktion
Borgstenaparet Rosenkvist-Lindström

Olympia
En radikalkur för drinkare
Trollringen §

Stjärnan
Zigenerskans trollring – 12 akt, drama
“Allhärskarinnan” och hennes förhäxade måg
Lektor Knarrigs bakterieskräck eller Sviterna efter en influensaepidemi

Stora Biografen
Mr Jenkins debuterar som kanotroddare
I sista ögonblicket
Obehöriga äga ej tillträde eller Som man kokar får man äta
Konung Oscar II:s begrafning den 19 d:s

31/12
Stjärnan
Sirenerna och den fattige perlfiskaren – 18 scen, färgl
En onaturlig fader – 13 akt
Tack för hjälpen eller Erbjuden hjälp är alltid försmådd

Stora Biografen
Speldemonen – 15 avd
Hr Jenkins debuterar som kanotroddare
Kronan bland galgfåglar eller En bit dåligt samvete

Menageri vid Stampbron
Panoptikon N. Hamngatan 22
Arenateatern, Kungsgatan 33
Arkaden, varieté 1907 12/12 världens starkaste man, gotlänningen Gustaf Edman jämte hustru

1908

Alhambra
Annedals-Biografen  15/2-?
Apollo  -15/8 (Biograph-Teatern)
Biograph-Teatern  -15/8?
Biograph-Teatern  16/8-
Cosmorama  2/9-
Favorit
Göteborgs Kinematograf
Haga Kinematograf
Ideal  -30/1
Kronan
Majornas Kinematograf  ?
Olympia
Stjärnan

Om inget annat sägs gäller hänvisningarna annonser
§ = en utförlig beskr finns i annonsen eller programmet
BD = Biodata (= Pärm #3)
DP = Datapost
IM = Industrimuseet (kopior i UNO Pärm #2)
k = kopia
K = Kinematograferna GT sign Codac, i regel omnämnda flera dagar efter 1:a visningsdag
NÄR: Idestam-Almquist: När filmen kom till Sverige
PGF = Boxar: Filmprogram
RWLB = Rune Waldekranz: Levande bilder
Sidén = Sidén: På bio i Göteborg
UNO = Pärm #3

New York har 500 biografer. (GP 2/2 -74)
Protesterna mot filmen minskar i och med Cosmoramas finare miljö. (GP 2/2 -74)
Sveriges Televisions (SVT) arkiv har 100 reportage från 1908.

Bilder från Åmål  DP2383  ?1908 våren (SF2057:1, 2 min 44 s)
Vinterbilder från Uddevalla  DP2381  1908 (SF2054:3, 4 min 54 s) sid 6
Bilder från Seffle  DP2382  1908 (SF2057:2, 2 min 14 s)
Mordet på hertigen av Guise – L’assassinat du duc de Guise
Trollhättan  DP5604  ett praktfullt och oförargligt sceneri i 7 storslagna afd: Genom slussarne vid Åkersvass + Hälvetesfallen + Toppö och Gullöfallen + Stampeströmsfallet + Toppöfallet sedt från norr + Generell vy af fallen, sedt från en plats, strax söder om järnvägsbron + Kungsgrottan

3/1
Stjärnan
“Kinematograferna ha goda dagar nu i hälgen. Folk ger sig tid att gå ut och titta på sådant mera under hälgen än eljes och ger sig kanske också tid att läsa de lockande annonserna, så komme man att vara på en tre, fyra ställen hvarje afton, ooch då det är omöjligt redan därför, att förevisningarne tendera att draga ut på längden, så måste man taga en i högen.
Vi befinna oss alltså på ‘Stjärnans’ trängselfylda lokal i går afton. Det var som vanligt på denna kinematograf ett alltigenom gjort program. Värklighetsbilder förekommon icke”

Det kostar en kyss mylady
“Första numret handlade om ett par officerare som vid en spång utkräfde en kyss som broafgift af hvarje passerande dam.”

En häxas kyss – 13 avd, färgl
“Det andra var ett balett- och förvandlingsnummer med eld och fyrverkeri i långa banor. Det kallas för häxans kyss, emedan en sådan är signalen till spökeriernas början.”

Begärens slafvar – 15 tabl, drama
“Sen kom ett sentimentalt nummer, om en man som stjäl, går ut och svirar, drömmer om sin familj och blir en bättre människa sedan hans lilla dotter med kyssar bevekt den hårde måsäganden.”

Skottdagen – Damernas egen dag eller En man måste jag ha – 14 tabl, kärleksyrsel
“Till sist visas ett gammalt lustigt nummer om en hel svärm damer, som göra anspråk på en gentleman, som på grund av en annons infunnit sig till ett litet möte. Det uppstår först en väldig terränglöpning, sedan fasttagande och den rättmätiga ägarinnans triumpf och sist mannens triumf öfver henne.”

Det hela serveras nu som skottårsskämt.
Publiken hade roligt.”
(K Codac GT 4/1)

Stora Biografen
Genom Brasilien
Präriens nidingar – 15 avd, Nordamerikanska jungeln
När damernas eget år begynner eller Hemligheten med kvinnlig framgång

4/1
Art GT: Codac: “Kinematograferna”
(UNO = IM:24)

7/1
Göteborgs Kinematograf
Vinterlif i Slottsskogen  DP5605  Kälkbacksåkning + Folklif på skridskobanan + Friluftsmusiker
Enslingens skatt – 17 tabl, drama
Giftermålsannonsen
Duett ur Op. Hugenotterna – sjungande lefvande bild

9/1
Stjärnan
Nattnes gigantiska vidunder
Niagarfallen
Hundarnes parodiska varieté-teater
Beväringsrekryten N:o 30 Gustafson inmönstras! eller Hemtrefnad uti kasärn – 13 tabl
Onsdagen den 2 Dec eller Fabrikör Hufvudlös dagen efter

10/1
Göteborgs Kinematograf
I dag fullständigt nytt program

Haga Kinematograf
kvinnoöde
fågelunge kryper ur skalet
Zeppelins luftskepp
japanska akrobater
hafvens under
snögubbe
(K GT 11/1)

Olympia
Vådaskottet – 6 avd, tragedi
Vilda fogler i sina nästen – 14 avd

Stora Biografen
Vackra Marie. Torpflickan från Miraldis – 28 tabl
En kyckling som “kryper” ur sitt ägg!
Sno dig Krestöffer, din fästmös man är efter dig

11/1
Göteborgs Kinematograf
Prinsessan Iris – color, baletter, danser
Hunddressyr eller Varietéföreställning i miniatyr
Smyrna
Sömniga Peter och slinkiga Jakob eller Det kan man kalla för otur

15/1
Göteborgs Kinematograf
Ett medryckande drama ur fiskarlivet
En tenorstämmas förrödelser
Toreadorens sång ur Carmen

16/1
Olympia
Hjältetenorens stämma
“Vikingarnas” kappsimning
Helgoland
Hans dotters röst
Hypnotismens makt

Stjärnan
Det krossade vilddjuret – 26 avd
Kärlek i affärer

17/1
Göteborgs Kinematograf
Grand Steeple-Chase
En förtjusande maskinskrifverska eller Så gär de’te’ när principalen ej ser’et
Toreadorens sång ur Carmen

Stora Biografen
För sent! – 16 tabl, skådespel

Stjärnan
Lilla Madame Sans Gêne eller Ett rekord i efterhängsenhet
Det krossade vilddjuret – 26 avd, delvis färgl
Kärlek i affärer

24/1
Ideal brinner ner.

Olympia
Skampålen
Ben Hur – 8 avd
De små välgörarne
Konung för en natt – eft Ludv Holbergs Jeppe på berget

Stjärnan
Dödsloppet – 7 delar
Nutidens snabbaste fortskaffningsmedel till sjöss – hydroplan
Vykort ur en äkta mans privatlif
Högsta lotterivinsten
Paris’ skönaste kvinna! eller Hur gåt det nu för alla Adams söner?

Stora Biografen
En upptågssjuks hästkrakes galenskaper! eller Den muntre Brunte utan körsven
Hofköket slumrar
Bland Lapplands nomader
Herrskapet Klockons nyaste betjänt

25/1
Göteborgs Kinematograf
De båda rivalerna
Den underbara smedjan – färgl
Profkörning med den nya motorbilen Ricochet-Antoinette
Den muntre hösten

Stora Biografen
“7 Södra Allégat. 7
Göteborgs populäraste och
mäst frekventerade/ nöjeslokal.
I fråga om
Originalitet, Inträsse och den
mäst burläskt uppslupna/ galenskap
står vårt
I dag
ingående
Nyhetsprogram
absolut
Non plus ultra!!
Hvad sägs om t. ex. ett sådant n:r som
En upptågssjuk häst-
krakes galenskaper! eller
Den muntre Brunte utan körsven.
Burleska galenskaper i ett stort flertal
halsbrytande upptåg och tillställningar!
Säsongens mäst häpnads-
väckande och skrattretande
nyhet!
Eller så öfverraskande originell bild
som
Hofköket slumrar.
En skämtsam köksnisses upptåg i
ett flertal märkliga öfverraskningar.
En sannskyldig triumf
för den kinematografiska/ tekniken!
Bland Lapplands
nomader.
Originalteckningar från en tids vistelse bland
lapparne.
Intressant! Lärorikt!
Herrskapet Klockons
nyaste betjänt.
(Huslig “Idyll” i många afdeln.
(Komiskt)
Besök
Stora Biografen
Veckans absolut mest gouterade
förlustelse.
7 Södra Allégatan 7″
(annons)
(UNO = IM:24)

27/1
Göteborgs Kinematograf
Vinteridrott på Hindås Sön d. 26 jan – 7 avd  DP5606

28/1
Art GT: “Säkerheten på kinematograferna”
(UNO: BD – kopia av IM:24)

31/1
Stora Biografen
Lustgårdens rosor – färglagd
Björnen som yrkesbrottare
En kuriös minnesstod öfver stadens grundläggare

Stjärnan
Modern framställning af träkol – 9 scen
Farbror Jonas’ testamente – 9 akt, humoristisk tragedi
En hyrkusks hjärnspöken
Trollnästets narrspel eller Gubben Par gycklar med människorna

Art: “Eldsvådan i kinematografen vid Johannesplatsen”
(UNO: BD – kopia av IM:25)

1/2
Alhambra

“På Alhambra visades en med mycket lif iscensatt och raskt berättad liten roman, som kallades ‘Lotsens dotter’,
en sentimental bild om ett hittebarn

och en skämtbild om en råttjakt öfver bord och bänkar, hvilka kunna ses.

‘Nassarnes hämnd’ däremot, ett dröm- och balettnummer, är till sitt uppslag alltför ruskigt för att lämpa sig för barnen. De kunna nog plågas af elaka drömmar ändå utan att matas med de mest hårresande fantasibilder på kinematograf.


Det är sådana nummer vi så småningom skola få bort och ersatta med graciösa och vackra bilder.”

(K Codac GT ?/2)

Göteborgs Kinematograf
Farbror Holije – Jeo Jackson, sjungande bild
Idrottslif på Hindås (26/1)
Träkolstillverkning
Det förtrollade huset
Inga tjensteandar mer

Olympia
Hur man fiskar på landbacken
“Vi hälsade på Olympia i går. Det program som där bjöds, var alltigenom acceptabelt, om än det första skämtnumret: ‘Hur man fiskar på landbacken’, var både för långt och innehållslöst för att vara roligt.”

En enlevering vintertid
En resa genom Skandinavien: Kristiania – Hönefors (tåg) vattenfall, fabrik, värmlandsskogen – ångfärja fr Helsingborg
“De båda vinterbilderna ‘En resa genom Skandinavien’ och ‘En enlevering vintertid’ äro vackra naturbilder, som förtjäna ses.”

Skräckinjagande statyer
“‘Den skräckinjagande statyn’ roade de yngsta och var skäligen oförarglig.”
(K Codac GT ?/2)
Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD – kopia av IM:26)

7/2
Göteborgs Kinematograf
Sjösättning af det italienska pansarfartyget “Roma”  DP5607
Kapprodd på Themsen
Brobyggnad i Afrika
Arabiska akrobater
Rymmare och fasttagare

Olympia
Den arabiska akrobattruppen Abdullah
När astronomen tog ett glas för mycket – handkol
Musikens makt –     verklighetsdrama
Det går långsamt fram

Stjärnan
Italienska slagskeppet Romas sjösättning   DP5608
Förtappad – 16 avd
Envåldshärskaren eller Han gör vad som faller honom in

Stora Biografen
Lystnadens trälar
Arabiska akrobatfamiljen Abdullah
Se upp, så ingen blir fördärfvad
Olaga utskänkning af maltdrycker eller Systematisk afyttring från fat

12/2
Nordstadens Kinematograf
Besök
Lokalen väl uppvärmd och ventilerad
Fint usökt program
Finfin musik
(UNO: BD annons kopia IM:25)

14/2
Stjärnan
“Dunderreklam” eller Kvicka Pothifars explosioner
Den stora ofredens hjältar – 17 tabl, Boerkriget, delvis med fragment ur Bernhard Shanz tidsdrama Hjältar
Sjöman Jokkes hustrur eller kapten på egen skuta – 15 kap
Kung Carlos’ och kronprins Luiz’ bisättning – Portugal
(1-sp + 3-sp + 3-sp)

Stora Biografen
Den röda hanens raseri – 20 tabl
Artisten Bluffs flyttekalas
Fru Fasansvärd och sonen af börd
(1-sp + 2-sp)

15/2
Annedals-Biografen
Övre Husargatan 16 öppnar.

Göteborgs Kinematograf
Kung Carlos’ och kronprins Luiz’ begrafning i Lissabon
Automobiltäflan Göteborg – Stockholm    DP5609

Olympia
Högtidligheterna vid Kung Carlos och kronprins Luiz bisättning den 8 Februari

19/2
Göteborgs Kinematograf
En ny serie fr. begr. i Lissabon, som ej ska förväxlas med de som visats tidigare

20/2
Notis: En säkerhetsåtgärd (GT)
(UNO: BD – kopia av IM:26)

21/2
Stjärnan
Naturens underliga nyck /Monsieur N.W. Kobelkoff – född utan armar & ben
Den förborgade skatten – 15 tabl, mysterium

Stora Biografen
Hjälten från Washington – 10 tabl, skådespel, Paul Rivere
(UNO: BD – kopia annons IM:27)

26/2
Olympia
De stora Vintertäflingarne i Sundsvall den 21-25 dns    DP5612
1) Distansridt och distanskörning på skidor eftrer häst
2) Fältskjutning på skidor
3) Kapplöpning på Sundsvallsfjärden
4) Backåkning på skidor

27/2
Göteborgs Kinematograf
Fästligheterna i Stockholm  DP5610
Roskildedagen  DP5611 (Egen fotografering)
jämte andra nyheter för Göteborg

Olympia
Vintertäflingarne i Sundsvall den 21-25 dennes – egen fotografering

28/2
Castans Panoptikon & Anatom. Vaxmuseum
N. Hamng 22 – dagligen 10fm – 10em Tisdagar för damer – end kort tid kvar

Stjärnan
Ett invecklat rättsmål
Skymningens oäktingar
En resa jorden rundt pr automobil – I. Expeditionens start från Paris till Havre
“Herrn! Herrn! Kärra’ ta’r slut!!” eller Ultraprimitiva droskars förintelse

Stora Biografen
En måste vika – 4 akt, tragedi
Med cowboys och slafjägare öfver prärier och träsk
Ett lass vansinniga kurbitsar
Lyckliga Bobs första innerliga kärlek

29/2
Art: “Kinematografförevisningar för skolbarn” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:29)

4/3
Nya London
*Svenska nationaldanser – Pathé 1908, sv prem

5/3
“Biografaffär, lättskött och vinstgifvande, kan få öfvertagas av reel person nu genast. Svar till ‘Biograf 5000’…”
(GP)

6/3
Stjärnan
Lif för lif – 17 akt, historiskt drama, Venezia
“Herr Pastorns andra jag” eller En fager prästmans svårigheter – 9 akt
Våran stridstupp

Stora Biografen
Guldets marodörer – 4 akt, drama, Klondyke
Italienskt artilleri under krigsberedskap
Bristfalligt bakverk
Herr Efraim med uppsluppna byxor

9/3
Göteborgs Kinematograf
Skidtäflingar å Hindås  DP5613

Kronan
Specialité: Verklighetsbilder
Nordisk vinter  DP5614  En serie tjusande naturscenerier från det nordliga Sverige

10/3
Notis: “Biografteatrarne och den uppväxande ungdomen”
(UNO: BD – kopia av IM:26)

11/3
Kronan
Karneval i Nizza

13/3
Göteborgs Kinematograf
Hufvudsakligen verklighetsbilder
Skidtäflingarne på Hindås
Jorden rundt på automobil – 2:dra afdelningen ur serien
Sport- och idrottsbilder – 28 avd
Den plikttrogne betjenten
“Orkestermusik under föreställningarna”

Olympia
Nytt intressant program

Stora Biografen
Människorätt – 15 tabl, politiskt skådespel
Vår tids sport och idrott

Stjärnan
Jorden rundt pr automobil – Serien 2. Världshafvet, New York
Francesca da Rimin – 8 akt, tragedi
(2-sp nästan full längd)
Hvad gör man ej af kärlek eller En fästmö för 29:50 – 1 akt

14/3
Kronan
Brottningskamp
Den Japanska Jiu-jitsu
Den Grekisk Romerska – Bech-Olsen, Bau, Boulanger

Nordstadens Kinematograf
Den bortrövade bruden – drama
Brottning om Världsmästerskapet
Världens skickligaste akrobater
Professorn i knipa

16/3
Göteborgs Kinematograf
Gårdagens skidtäflingar på Hindås  DP5615

Olympia
Gårdagens stora skidtäflingar på Hindås    DP5617

18/3
Göteborgs Kinematograf
Dagens demonstration af de arbetslöse    DP5616
Obs! Orkestermusik

Kronan
London-Paris pr Automobil – naturbild, handkolorerad
Prästinnan i Vestas tämpel

Olympia
Skidtäflingarne på Hindås den 15 dennes  DP5617  egen fotografering
Vestalen – konstnärligt färglagd

19/3
Göteborgs Kinematograf
“Dagens nettoinkomst afsättes till förmån för de arbetslösa i Göteborg. Intressant program, däribland de arbetslösas demonstration.”

20/3
Kronan
Den svenska Gymnastiken i England

Stora Biografen
Lejonbruden
Dolda brott – 12 tabl, brottmälodrama
En mystisk anderingning eller hvad?

Stjärnan
Med döden för ögonen – 17 avd, indiska upproret
Lejonbruden
Glåmiga Hickan får storhetsdrömmar eller Jongleri för själfsstudium

21/3 – 22/3
Vinterpaviljongen
Stor Basar

24/3
Göteborgs Kinematograf
I dag nytt program
Orkestermusik

Nordstadens Kinematograf
Göteborgs nyaste och bästa biografteater
Kärlekstragedi
Faran af kurtisera jungfrun – skämt
finfin musik

26/3
Favorit
Qvarnen – kärleksdrama
“Hela nettoinkomsten tillfaller de arbetslösa.”
Nytt program i morgon

Olympia
Nytt intressant och innehållsrikt program

27/3
Stjärnan
Kungsörn som röfvar ett barn – 12 avd
(28/3 bild på barnet hängande i klorna)
Skulpturell konst – handfärgl
Det sista afskedet – 3 akt
Konsten att bli gift eller “Jag gifta mig af kärlek” “Brrr. nej!!”

28/3
Frälsningsarmén
S. Allég. 9
6 & ½9
Kinematografförevisningar under ledn af Kapten Seth Jonson

Nordstadens Kinematograf
De båda gamla – socialt drama
Kapplöpningarna vid Liverpool
2 skämtnummer

Stora Biografen
Donska kosacker under stridsöfning
Förräderi! – 9 akt, samhällsdrama
Adjö fru Grannlåt! eller Otur och retur
(UNO: BD – annons kopia IM/K:31)

3/4
Stjärnan
Präriens vindthundar – 15 avd
Britanniens höglandsnatur och kustpoesi
Konkursrealisationens hos Max Lucas & Co

4/4
Göteborgs Kinematograf
Tågmissödet vid Hultafors den 1 april  DP5618  egen fotografering: Panorama öfver olycksplatsen + Grusvagnarna upphalas
Nästa serie från tågmissödet såsom upptagning af lokomotivet m.m. kommer att visas i den mån arbetet fortskrider

Stora Biografen
Konstberidarne – 14 tabl, drama
Australiensk sport
1:sta April-fuffens eller Hämnden är ljuf!
Calle Byting spelar brandchef!
(UNO: BD – kopia annons IM/K 27)

6/4
Göteborgs Kinematograf
Fotbollstäflan i går i Balders hage  DP5619

9/4
Kronan
1908 års stora Steeple-Chase i Liverpool

Olympia
Följden af ett misstag
Ett besök i Stockholm
En olyckligs historia
Hänglampan

Stora Biografen
(annons)

10/4
Kronan
Tännforsen i vinterskrud    DP5620
Kronans egna svenska bildserie, Fotograferat i 42 graders kyla

Stjärnan
Margareta, den olyckliga tragediennen
Italiensk tegelindustri
Domkyrkan i Milano
Trollsömn – 11 handl, fantasmagori
Så kureras kärlekskrämpor eller Fick du fikon, Z

Stora Biografen
Vanfrejd – 15 tabl
Fotbollstäflingarne i Balders hage i söndags  DP5621  ÖIS-Kamraterna
En dags vistelse i vår hufvudstad
Kamps nyaste hänglampa

11/4
Nordstadens Kinematograf
Eldsvåda i Stockholm – gripande drama, 2 skämtnummer

15/4
Göteborgs Kinematograf
Ångaren Göta Elfs förolyckande    DP5623
(annons 16/4)

16/4
Vykort öfver ångaren “Göta Älfs” kantring utkommer i dag
(2 artiklar med TECKNINGAR: Katastrofen i Lilla Bommens hamn GHT)

Kronan
Fruktansvärd katastrof  DP2677  Bilder från den kantrade ångaren “Göta Elf” tagna strax efter olyckan (Sve 1908) Charles Magnusson
(Bild: Sahlberg, s. 36 (2))

Olympia
Katastrofen i Lilla Bommens hamn. Den kantrade ångaren “Göta Elf”    DP5622

Stjärnan
Katastrofen i Lilla Bommens hamn  DP5622

Stora Biografen
Universums gycklare – färglagd
Anklagad – 10 handl, tragedi
Pittoreska Londonstudier
Professionell elektrik

17/4     långfredag

18/4
Alhambra
Bilder ur Jesu lif och lefverbe från bebådelsen till hans död

Göteborgs Kinematograf
“Göta-Elfs-”katastrofen    DP5623
Emma Meissner och Rosa Grünberg
En barnkrubba i Paris

21/4
Stora Biografen
(annons)

23/4
Olympia
Stenbrottet
Lilla Hannas sista dröm
Tjuf af nöd
Den unge byggmästaren

24/4
Stora Biografen
En fruktansvärd kraftmätning – 15 avd
Genom Britanniens högland
“Jag gifta mig af kärlek? Brrr, nej!!” eller Konsten att bli gift

Stjärnan
Sorgligt slut på leken ?= Känslolivets tragik – 1 akt, tragedi
En rundtur genom Zoologiska trädgården i Buenos Aires
“Byggmästare” Boireau tappar sugen eller Ett stycke förfeladt arbetsnit
Hur man bygger järnvägar i Förenta Staterna

27/4
Göteborgs Kinematograf
Engelska konungaparets besök i Stockholm (26-27/4)    DP5624
(BILD: Sahlberg, s. 38 + omslag)

Kronan
Engelska Kungabesöket i Stockholm söndag och måndag  DP5625

28/4
Kronan
Engelska Kungabesöket i Stockholm  DP5626
I dag: Ny serie, Obs! Alla de kungliga i full storlek. Egen fotografering

Olympia
Engelska konungaparets besök i Stockholm  DP5627

30/4
Olympia
Nytt intressant program

1/5
Göteborgs Kinematograf
1:sta Maj-Demonstrationen  DP5629  redan i kväll

Olympia
Redan i afton visas
Bilder från 1:sta Maj-demonstrationen  DP5628  egen fotografering

5/5
Kronan
Stockholm-Göteborg genom Göta- och Trollhätte kanaler  DP5630  2:ndra serien
Söndagens idrottstäflingar: DP5631 Velocipedkapplöpning + Ö.I.S. – kamraterna

7/5
Olympia
Kärlekens seger
Oväder och solsken

8/5
Olympia
Från beduinernas land
Den svarta prinsessan – 18 akt, skådespel

11/5
Kronan
Ö.I.S:s Terränglöpning om Svenska mästerskapet i går    DP5632

Olympia
Gårdagens stora Terränglöpning  DP5633  Starten + Olika pointer under tärflingen + Ankomsten till målet + Prisutdelningen

13/5
Göteborgs Kinematograf
Hultafors  DP5634  Andra serien: Upptagningen af lokomotivet + En färd med järnvägen Göteborg-Hultafors – egen fotografering

14/5
Olympia
Det natursköna Biarritz – lång beskrivning

15/5 – 17/5
Göteborgs Kinematograf
Mattis Pärsa på Hultet – berättar lurper och paschaser på Östgötamål

16/5
Kronan
Studentkarnevalen i Lund   DP5635

21/5 – 24/5
Göteborgs Kinematograf
Mattis Pärsa på Hultet – berättar lurper och paschaser på Östgötamål

Olympia
Fotbollsmatch. Finalen om the English cup
Wolverhampton Wanderers och Newcastle United den 25 april 1908

25/5
Göteborgs Kinematograf
Bröllopshögtidligheterna i S:t Petersburg

Kronan
Prishoppning å Idrottsplatsen    DP5636
Kapplöpningarna vid Kviberg    DP5637

Olympia
Fotbollsmatch. Finalen om the English cup
Wolverhampton Wanderers och Newcastle United den 25 april 1908
Bilder från Ryttarfästen och Kapplöpningarna    DP5638

27/5 – 30/5
Göteborgs Kinematograf
Skådespelaren Max Mohlin reciterar dikter af Gustaf Fröding

29/5
Göteborgs Kinematograf
Barnens dag i Stockholm    DP5639  egen fotografering

30/5
Göteborgs Kinematograf
(annons)

Kronan
Kung Gustaf i Göteborg    DP5641

1/6
Göteborgs Kinematograf
Konung Gustafs besök i Göteborg  DP5640
(UNO: BD – annons 30/5 IM:26)

11/6
Notis: “Talande kinematografbilder” (GT)
(UNO: BD – kopia av IM:26)

11/7
Art: “Biografägarnes fackförening” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:31)

/?
Kronan
film om lappar

3/8
Grand Kinematograf
Marathon-löpningen vid Olympiska spelen

10/8
Frälsningsarmén
Kinematografafton – Kapten A. Johansson
Kongressen 1908
Flottrevy – Dalfolk i nationaldräkter, Gossmusikkåren, Folkliv utanför templet
En resa i Kina
Ett drama på havet
Neapel och Vesuvius
Var barmhärtig mot djuren

14/8
Alhambra öppnar efter restaurering.

15/8
Grand
Maratonlöpningen i Olympiska Spelen

16/8
Nordstadens Kinematograf byter namn till Biograph-Teatern
Biograph-Teatern flyttar fr Sveag till Torgg 19.

18/8
Kronan öppnas åter i dag för den nya säsongen – Midt för Domkyrkan
lång programförklaring

Stjärnan öppnar [eft. renovering?]

Art: “Kinematografcensur” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:30)

19/8
Kronan
Biografen Kronan är åter öppnad för den nya säsongen
(UNO: BD – annons kopia IM:31)

20/8
Göteborgs Kinematograph
Olympiska spelen i London 1908
Orkestermusik under föreställningarna

21/8
Kronan
Olympiska spelen – Enda fullkomliga serie, upptagande samtliga sportgrenar

Stjärnan
Lidelsernas narrspel

28/8
Stjärnan
Köpenickkaptenen

/hösten
Nya bilder från Åmål    DP2384  ?1908 hösten (SF2057:3, 2 min 25 s)
Bilder från Seffle    DP2385  ?1908 hösten (SF2057:4, 3 min 34 s)

2/9
Cosmorama
(Östra Hamngatan 48) öppnar

Göteborgs Kinematograf
Lars Anders och Jan Anders
text: Gustaf af Geijerstam
producent: AB Svensk Kinematograf
artist i bild: Max Mohlin (“Matts Persa på Hultet”)
skivartist: ?Carl Barcklind
(Sv Filmogr 1)
egen fotografering
(HT)

3/9
Cosmorama
“En så elegant kinematograflokal som den i går invigda ‘Cosmorama’ i huset nr 48 vid Östra Hamngatan ha vi icke förut.
Redan entrén åt gatan drager uppmärksamheten till sig med sitt hvalf af färgade lampor och gipsornamenter och då man passerat detta och de i hela livréer klädda vaktmästarne och kommit in i salongen mötes ögat af en stor, särdeles solidt och icke utan smak inredd salong med sittplatser för mellan 3 och 4 hundra personer. Färgerna är ljusa utan att irritera. Taket är hvälft och längs alla lister rikt ornerat med guld och skulptur.
Lokalen invigdes i går i närvaro af representanter för prässen, leverantörer m. fl.”

Sir Thomas A. Liptons theplantager på Ceylon – naturmålningar
“Programmet förtjänar några ord särskilt.
Den första bilden är vacker och skulle fullt försvara sin plats på en förstklassig kinematografs program, om den blott ränsats från det påhäng av dunderreklam för en viss affär som nu sätter sin prägel på hela serien. Ränsningen kunde vara lätt gjord, ty det är blott de gröfsta puffarna som behöfva skäras bort.
Låt bilden tala för sig själf. Den är ju i och för sig en reklam, då firmachefens namn synes litet hvarstädes på vagnar, lådor, korgar m. m.”

Amor och Psyche – komedi, färg
“Den andra bilden var en fantasibil som skildrade gud Amors vedermödor. Den saknade icke förtjänster, var graciös, oskyldig och lättfattlig.”

Den Skottska vildnaturen – Cornwall, högsommaren 1908
“Den tredje bilden var en serie mycket vackra bilder från Skottland och Cornwall
Det är det slaget av bilder som gifva biograferna berättigande äfven om de komma att bli ännu bättre då de åtföljas af täxt och karta.”

En måg på försök – skämt
“Den fjärde bilden hörde afgjort till det slag som är dömt till undergång. Äfven om det rent dårhusmässiga stundom är löjligt och lockar till skratt, så reser sig det sunda omdömet däremot, och man har ingen glädje i behåll sedan det är slut.

Det vore glädjande om Cosmorama ville arbeta på att höja kinematografnivån här. Den har förutsättningar att bli förstklassig.
Ett oeftergifligt vilkor härför är att programmet redigeras efter helt och hållet andra metoder, än den som följts i går. Korrekt och lagom böra vara rättesnörena.

För öfrigt lyckönskas hrr Knut Husberg och Axel Reuterberg till det fördelaktiga första intrycket.”
(K Codac GT 3/9)
Gala-Konsert af Kungl Rumäniskt Ziguenerkapell under ledning af Kapellmäst Nicolai Georgscu – Solister: George Kerceata (vio pianot), Fanica Constandinuson (flöjtist), Pepi Nicoli (2:dra violin), Versani (1:sta violin), George Jordache (Timbal), Niccolai Georgscu (kontrabas)
(UNO: BD annons kopia IM:32)

Olympia
öppnar för säsongen
Nytt förstklassigt och intressant program

Stora Biografen
öppnar för säsongen
Vintersejouren 1908-09
Vallflickan från Polenta – 9 tablåer, sorgespel
Från Quebec till Niagara
(UNO: BD – annons kopia IM:33)

Art: Codac: “Kinematograferna: Cosmorama” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:32)

4/9
Stjärnan
I narrkåpa – 13 akter, komedi

5/9
Stora Biografen
(annons)

7/9
Favorit
öppnar [efter renovering?]

8/9
Cosmorama
Öis inviger sin nya idrottsplats Walhalla (6/9)    DP5642

9/9
Stjärnan
Fäderneslandets offer

10/9
Cosmorama
Simson och Delila – 5 akt, sorgespel

11/9
Stjärnan
Ett brustet modershjärta – 10 akt

12/9
Biograf-Teatern
Jämna och vackra bilder
Den girige fadern – färglagd
En Mästerskälm
Oskyldigt misstänkt – afd 1: 4 sc, afd 2: 8 sc, skådespel
Den ogenerade fästmön
(2-sp GHT)

16/9
Cosmorama
Skogsforsens trollslag och människorna – 18 tablåer, sagospel

Göteborgs Kinematograf
Célestins och Denises duett ur Lilla Helgonet    DP5643
AB Svensk Kinematograf, musik: Florimond Hervé, med: Carl & Martha Carlander (i bild); ?Inga Berentz & G A Lund (skivartister)
(Sv Filmogr 1) Svensk text

18/9
Cosmorama
Eld och lågor – ett litet kärleksraseri med avkylande epilog

19/9
Biograf-Teatern
Skifferbrotten i Angers – 8 akt §
Kärlekens seger
Den underbara blomman – kolorerad
Låt bli att raka dig själv

Olympia
har den bästa apparaten och de mest sevärda bilderna

19/9 – 20/9
Reallärovärkets Högtidssal
*Passionsskådespelen – kolorerad
1:a 75 öre, 2:a 50, barn 25
(HT 21/9) (UNO: BD annons GP)

23/9
Göteborgs Kinematograf
Duett ur Nerkingarne    DP5644
AB Svensk Kinematograf, musik: C G R Littmarck
med: Carl & Martha Carlander (i bild); ?Inga Berentz & ?Oscar Bergström (skivartister)
(Sv Filmogr 1)
Denna reproduktion såväl fotografering som tillverkning är utförd å vår egen atelier

24/9
Olympia
Panorama öfver världsstaden Paris

25/9
Stjärnan
Den falska baronessan eller Högvälborna fruns betjänt tager sig små oråd

Stora Biografen
Den förlorade dottern

26/9
Olympia
I Olympia ses alla bilder naturligt, såsom en bild framträder i värkligheten

28/9
Favorit
förevisar i denna vecka en intressant och storslagen nyhet.
Som enhvar nogsamt vet, är det en omöjlighet för alla utomstående personer att komma i närheten af Ryske Tsaren och hans familj.
Det har dock ändtligen nu lyckats att genom särskildt tillstånd komma i tillfälle att få kinefotografera såväl käjsaren och käjsarinnan som ock den lille tronföljaren Alexi Nikolajewitsch.
Kinematografbilden visasr oss Käjseriliga 1:a Kosackregementets intåg i Tsarskoje Selo.
Käjsaren huru han talar och dricker en skål för regementet, samt slutligen hela käjserliga familjens affärd.
Denna storslagna och innehållsrika Kinematografbild har förut aldrig varit förevisad å någon Kinematograf i Sverige.
(UNO: BD annons GP)

Kronan
Kronan’ gaf nytt program i går. Det innehöll flera värkligt vackra och intressanta bilder. Särskilt militärt intresserade borde gå och se det.

Först en längre film, som visar tyska och franska arméernas sommaröfningar 1908. Den är både omväxlande och vacker och dessutom visar den en del märkliga personer, bland dem kejsar Wilhelm.

Litet senare får man se Lifregementets husarer inspekteras af prins Carl. Det är en bild med anmärkningsvärd fart och färg och ingen hästvän försummar att se den.

Ett annat nummer var en detektivhistoria, hvarken mer eller mindre än ‘Amatörtjufven Raffles i väsentligt tillökt framställning. En dylik sak gör sig nära på bättre kinematograf än på teatern, ty man slipper ifrån allt ondödigt resonnemang och en förklaring som på teatern kräfver en eller flera hela scener med långrandiga dialoger, expedieras på kinematografen med en eller ett par handrörelser.

Skämtnumren förargade ingen men roade många.
Programmet innehöll icke en enda smaklöshet. Och biografen bör därför flitigt besökas.” (K Codac GT 29/9)

29/9
Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:33)

30/9
Biograf-Teatern
Romeo och Julia

1/10
Göteborgs Kinematograf
Järnvägskatastrofen i Berlin

3/10
Biograf-Teatern
Marmorbrotten i Carrara
Romeo och Julia
Olympia
Paris parkanläggningar

5/10
Göteborgs Kinematograf
Red. Victor Larssons begrafning i Halmstad  DP5645  egen fotografering

9/10
Alhambra
“I Alhambra frossade man i motsats till förenämnda i det mäst ängsligt sentimentala.

‘De blinda’,  en ömklig och hjärtnupen historia,

‘En modists historia’     med själfmordsförsök af förtviflan,

‘Nöden hos guldgräfvarne’,  en ännu mera sentimental skildring.

Och som lättare dessert ofvanpå all denna jämmer en värkligt lustig bild som väckte liflig munterhet.

Tårar och löjen men alltihop så tunnt och flackt att man ovilkorligen kommer att tänka på vattvälling.”
(K Codac GT 10/10)

Biograf-Teatern
Prins Wilhelm och Prinsessan Maria – ny upplaga af deras ankomst till Stockholm från bröllopsresan
President Fallières besök – Stockholm
Romeo och Julia – af Shakspeare  -11/10

Olympia

“Två hela kinematografprogram hann jag igenom i går och fann icke ett enda nummer som tagits ur värkligheten utan idel pajasupptåg i en variation mellan den djupaste förtviflan den som lägger snara om halsen på en och det vanliga gycklet utan mening.

På Olympia var det öfvervägande ‘komiska’ nummer af hvilka två dock voro att anse mera som balettnummer. Det bästa var nog frimärksdansen, fastän dans på kinematograf är lika orimligt som musik i fonograf, och det är som bekant något af det orimligaste som finns.”
(K Codac GT 10/10)

10/10
Olympia
vackert kolorerade bilder

Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:33)

15/10
Göteborgs Kinematograf
De stora internationella ballongtäflingarne i Berlin

16/10
Olympia
100,000 mil i timmen – kolorerad

19/10 – 22/10
Biograf-Teatern
Tummeliten – sagospel

20/10
Olympia
Glöm ej att besöka Olympia

22/10
Olympia
Den förtrollade konungadottern eller Prinsessan Törnrosa §
12 akt, féeriskådespel, kolorerat

23/10
Olympia
Talande och sjungande bilder

24/10
Biograf-Teatern
Kameliadamen – 5 akt, skådespel af Alexander Dumas d.y.
Från det natursköna Biarritz
(UNO: BD – annons kopia IM:34)

26/10
Biograf-Teatern
Fläckad heder A la Ulmo

28/10
Stora Biografen
(annons)

31/10
Kronan
Efter restaureringen framträder vår biograf i ett fullständigt Ljushaf!
Fenomenala ljuseffekter i öfverväldigande färgprakt
Skandinaviens hittills Ljusaste salong och Elegantaste biografteater
Ett sjöslag år 19…?
(HT)

Stora Biografen
Göteborgs populäraste och mest frekventerade nöjeslokal
Indianernas hämnd – Bland vildmarkens röfvarhorder, 8 handl, äfventyrstragedi
Med infödingar på flodhästjakt – Afrika
Staden Kasan och dess befolkning – sociala tidsbilder
Stor i orden, liten på jorden

2/11 – 5/11
Biograf-Teatern
Romeo och Julia – r – skådespel av Shakspeare

5/11
Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
“‘Cosmorama’/ har fått rätt mycket smäll rättvist och välförtjänt, för olämplig reklam och för felaktiga uppgifter i sina program och för dåliga program, men f. n. gör Cosmorama skäl för ett litet vänligt ord, ty det program som nu visats de närmaste kvällarne har bjudit på tre riktigt goda och intressanta värklighetsbilder.

Bananodling på Costa Rica,
en ståtlig flottmanöver någonständes
och en rundtur i Büssel(!)

äro alla förtjänta af att ses och kunna t. o. m. ses två gånger. Undertecknad fann åtminstoe nöje af flottmanövern äfven nu fast jag förut sett den på ‘Kronan’, den kinematograf, som hållit sig närmast önskemålen hittills. Förlåt parentesen.

Komma vi nu till fantasibilderna, två till antalet, så skall jag låta bilderna vara hvad de äro utan ett ondt ord, men Cosmoramas programförfattare, måste ha en liten snärt.

Publiken på Cosmorama var vid mitt besök förvånande distingerad. Där fanns både jurister, läkare, apotekare och en kunglig hoffotograf och sådan folk har pretentioner.

När de läsa sådan gallimatias som står som täxt till det s. k. järtecknet så göra de omedvetet eller medvetet den reflexionen: ‘Det här är underklass’.

Det kan inte gagna företaget. Hvarför icke anskaffa en skrifkunnig programförfattare till en kinematograf som vill vara första klass.”
(UNO: BD – kopia IM:33)

Olympia
Sherlock Holmes

7/11
Biografteatern
Mont Blanc
Slottsherrens och den vackra smedhustruns kärlekshistoria
Resan till Månen – färg
När Pelle köpte sin Mårtensgås

Olympia
Sherlock Holmes – 20 afdelningar, detektivdrama
(annons BfB)

9/11
Göteborgs Kinematograf
Fästligheterna den 6 Nov. 1908    DP5646
(annons BfB)

Olympia
Sherlock Holmes

11/11
Biografteatern
Sherlock Holmes – 30 afd, detektivdrama

18/11
Olympia
Sherlock Holmes eller Raffles flykt från fängelset – Andra serien “Icke förut visad i Sverige”
(annons i BfB)

24/11
Notis: “Aktiebolag i Stora biografen” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:33)

28/11
Art: Codac: “Kinematograferna: Detektivgiftet” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:30)
Art: “Kinematografen i skolans tjänst. Föreställningar under lärarekontroll ställas i utsikt” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:28)

30/11    ons
Biografteatern
Hamlet – dramatisk skådespel af Schakspere
(annons i BfB)

2/12    fre
Alhambra
Nick Carter
(annons i BfB)

Biografteatern
Konung Oscars begravning
(annons i Bfb)

3/12
Biografteatern

Notis: “En biografreklam inför rådhusrätten” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:33)

10/12
Olympia
Sherlock Holmes – 3:dje serien, 12 afd detektivdrama §
(annons i B f B)

12/12
Biografteatern/Teatern (Torgg. 19)
Indianer och Cowboys. Rödskinnen skipa rättvisa.– 20 avd, drama från Vilda Västern
Kuplettsångaren och humoristen Herr Oscar Göthe
varje afton efter kl. 7 e.m.
(annons i BfB)

23/12
Notis: “Räfsten med de olämpliga kinematografnumren” (GT)
(UNO: BD – kopia av IM:26)

1908?
Annedals-Biografen läggs ned.

1908?-10?
Majornas Kinematograf läggs ned.

1909

Alhambra
Biograph-Teatern
Cosmorama
Favorit
Göteborgs Kinematograf
Haga Kinematograf    Pianomusik. Svulstigt grafiskt huvud i programbladet
Kronan
Majornas Kinematograf  ?
Olympia
Stjärnan
Svea-Biografen  28/9-

Om inget annat sägs gäller hänvisningarna annonser
§ = en utförlig beskr finns i annonsen eller programmet
BD = Biodata (= Pärm #3)
C = Cosmorama
DP = Datapost
IM = Industrimuseet (kopior i UNO Pärm #2)
k = kopia
K = Kinematograferna GT sign Codac, i regel omnämnda flera dagar efter 1:a visningsdag
KB = KB
NÄR: Idestam-Almquist: När filmen kom till Sverige
PGF = Boxar: Filmprogram
RWLB = Rune Waldekranz: Levande bilder
Sidén = Sidén: På bio i Göteborg
UNO = Pärm #3

Sveriges Televisions (SVT) arkiv har 44 reportage från 1909.

Effektisten satt bakom en skärm och gjorde ljudeffekter med hjälp av sandpappersklädda träklotsar, låda med skrot, plåt, bastrumma etc. projektorerna hade båglampa och vevades för hand, maxlängd 1600 m ung. 22 min.,

Biograferna börjar ersätta kalkljuset och handdrivna apparater med elektrisk projicering (RWLB45)
Storstrejk, annonserna krymper, försvinner ofta.

Bokhållarens diplomatiska hustru – The Lonely Villa – Griffith
Marstrand    – Sv Bio ?1909 (SF2049:1, 4 min 40 s) sid 1 DP2386
Sjöresa Marstrand-Göteborg – Sv Bio ?1909 (SF2049:3, 2 min 2 s) sid 1  DP2387
Göteborgs hamn och skärgård – Sv Bio 1909 (SF2050:2, 3 min 32 s) sid 2    DP2388
Göteborgs hamn – L 1909/1910 (SF2052:2, 1 min 10 s) sid 3  DP2389
Spårvagnsresa Majorna-Kviberg – 1909/1910 (SF2052:3, 4 min) sid 3  DP2390
Automobiltäfvlan Göteborg-Stockholm – Sv Bio 1909/1910 (SF2052:5, 1 min 55 s) sid 3  DP2391
Barnens dag i Göteborg – Sv Bio 1909/1910/1911 (SF2053:1, 3 min 58 s) sid 4  DP2392
Kanalresa Stockholm-Vadstena – Biokronan 1909/1910 (SF 2053:3, 5 min 33 s) sid 5 DP5647
(Heäffs samling)

Program utan datum
Cosmorama
Timmarna! – 9 afdelningar, mythologiskt drama, konstnärlig films
(§C1 4 bilder, synopsis)

Haga Kinematograf
20:de århundradets spegel §
Han blef lurad! eller Hvar tog min hustru vägen – 12 avd
Indianflickan & mexikanaren – 30 avd
Sjungande bild: Kägelscenen ur Oprt Evangeliemannen
Tre älskare på en gång – 10 avd, lustspel
(KB)

Haga Kinematograf
Den tappra Prascovia eller Sibiriens offer – 15 avd §
Kina, kina, kinaman – 15 avd §
Lejondrottningen – 15 avd
När Ludvig Boxman öfvade sig i Boxkonsten
(KB)

14/1
Art: “Notiser från domstolarne” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:35)

18/1
Notis: “Eldsvådetillbud å kinematograf” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:33)

27/1
Favorit
‘Favorit hade i går inbjudit oss till en förevisning, hufvuudsakligen för att få visa huru den nu ordnat till säkerhetsinrättningen i händelse af filmantändning, hvilken eventualitet juu på senare tid blifvit allt oftare återkommande.

Anordningarna bestodo dels i en automatisk tillslutning af gluggen mellan apparatskåpet och salen, om filmen fattar eld, dels i en därmed sammanhängande automatisk tändning af ljuset i salen.

Den ville naturligtvis också visa sitt nya program, på hvilket brorslotten upptages af s. k. sjungande bilder. De roa många, men inte mig, ty jag kan inte med grammofonmusik. Ur teknisk synpunkt hade nog bilderna sina förtjänster.

Jag och många med mig fingo vederlag för det myckna katzenjamret i två särdelse förtjänstfulla bildserier,

den ena från Bretagne,

den andra från Irland.

När direktören godhetsfullt aflägsnar det sista meningslösa, tråkiga och dumma numret, som för länge sedan hvarje kinematografbesökare i den civiliserade världen sett och varit missnöjd med, skall jag lifligt rekommendera ett besök på Favorit för de vackra Bretagne-flickornas och de ståtliga irländska bärgens och sjöarnas skull.”
(K Codac GT 28/1)

28/1
Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:35)

30/1
Notis: “Kinematograferna och censuren” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:38)

9/2
Notis: “Kinematograferna och censuren” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:37)

11/2
Notis: “Målet mot kinematografreklamen” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:35)

9/3
Notis: “Två eldsvådetillbud” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:36)

23/3
Notis: “Skyddsåtgärder mot eldfara på kinematografer” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:35)

28/4
Notis: “Kinematografförevisningar för folkskolebarn” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:38)

9/5
Notis: “Kontrollen öfver biograferna” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:37)

1/9
Cosmorama
öppnar för säsongen
“För att komma in på Cosmorama, som i förgår öppnade sin värksamhet, måste man ha god tid, ty salongen tycktes ständigt vara fullsatt. Här fick man se en god bild från

ångfärjan ‘Gustaf V:s’ sjösättning å Lindholmen,  DP5648

vidare vackra och intressanta bilder från Portugal och Azurkusten.

Det österländska dramat var dåligt

och de två oförargliga skämtnumren väckte ihållande skrattsalfvor från den ungdomligaste delen af publiken.”
(K Pellegrinius 3/9)

Notis: “Kinematografföreställningar för skolbarn” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:36)

2/9
Kronan
“Ett tydligt bevis för att sommaren börjar lida mot sitt slut är att kinematograferna börja öppnas, efter att ha stått stängda under sommarmånaderna. Visserligen har kanske en och annan äfven under denna tid haft föreställningar, men dessa torde ej ha varit många.

Den af de större kinematograferna, som varit längst öppen, hela åtta dagar, är Kronan. I går var där nytt program, s. k. ‘specialitéprogram’ t. o. m. Hvad denna benämning innebär, vet jag inte, men godt var det i alla händelser.

Ett värkligt nöje var det att se

cowboyslifvet i Argentina

och de vackra bilderna från Menam.

Utom sitt aktuella intresse, hvilket också vederbörligen påpekades, voro bilderna af ‘Zeppelin II’ synnerligen goda.

Att ‘briljanta skämtbitar’ ej saknades på programmet säger sig själft,
och äfven ett ‘drama ur lifvet’.

De vanligtvis underhaltiga, iscensatta dramatiska bilderna, öfverträffades på ett fördelaktigt sätt af ‘Scheikens dotter’.
(K Pellegrinius GT 3/9)

3/9
Art: Kinematografsäsongen börjar (GT)
(UNO: BD – kopia IM:39)

28/9
Svea-Biografen
(Hvitfeldtsplatsen 1 B) öppnar.

4/10
Cosmorama
På väg till Nordpolen – Balonin-Zieglerska nordpolsexpeditionen

19/10
Kronan
Löjtnant Shackletons sydpolsexpedition
“Biografteatrarnes små lysande salonger synas bibehålla sig utmärkt i publikens tycke, och vissa elaka spådomar att det skulle vara på upphällningen med deras existens lära få vänta innan de besanna sig. Det går ej gärna frånkänna biografteatrarne en kulturell uppgift, låt vara att de ofta blanda ihop sitt program med förskräckliga saker, men smaken kan ju utvecklas. Hvarför skall man så önska den all världens väg? Man kanske i stället får bevittna att lefvande bilder bli till en ny konstart, ehuru det kan vara svårt att säga, hur det skulle ske. Men alltid finns det kulturella uppgifter för filmen, om den ock ej fullt ut kan göra skönhetssinnets kraft till fylles.

Jag tänker närmast på de utomordentliga Shackletonbilder som Kronan förevisar: ett helt epos rullas upp; pingvinbilderna äro idealiska nummer för en kinematograf, och hela denna bildserie är något enastående. Sådana saker ha ett odisputabelt värde, som folk dessutom förstår att uppskatta, och biografägarne skulle göra sig själfva och allmänheten den största nyttan om de sökte ersätta sina ofta plumpt hopkomna ‘rörande’ eller ‘urkomiska’ nummer med liknande saker.”
(K Pen. 20/10)

20/10
Art: Pen: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:39)

13/11
Art: Pen: “Biografelände” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:36)

16/11
Kronan
Krig i luften – Charles Urban Prod.

20/11
Olympia
Maratonlöparen Svanberg i täflan på 25.000 m.
Den mystiska kofferten – detektivdrama

25/11
Cosmorama
Kameliadamen

27/11
Olympia
Indianer mot regeringstrupper

2/12
Restaurang Phoenix (Norra Hamngatan 28) erhåller tillstånd, men det är  ovisst om bioverksamhet startade.

3/12
Stora Biografen
Skinnstrumpa

1910

Alhambra
Biograph-Teatern
Cosmorama
Favorit
Göteborgs Kinematograf
Haga Kinematograf
IOGT-Biografen
Kronan
Majornas Kinematograf         ?
Olympia
Stjärnan
Svea-Biografen

PGF = Pärm Gamla filmprogram

Sveriges Televisions (SVT) arkiv har 42 reportage från 1910.

Okända år
Dalslands kanal /Trollhätte kanal  DP2393  Sv Bio 1908/1909/1910 (SF2054:1, 4 min 46 s) sid 5

Uddevalla  DP2394  Sv Bio 1909/1910 (SF2054:2, 4 min 24 s) sid 6

Marstrand  DP2395  Frans Lundberg 1910 foto: Ernst Dittmer

Göteborgarens Marstrandsresa  DP2396  Frans Lundberg 1910 foto: Ernst Dittmer

Emigranter lämnar Göteborg på ångaren Calypso  DP2397  191? – BILD: Sahlberg, s. 90 (2)

Axel Engdahl och Bullen Berglund  DP2398  191? – BILD: Sahlberg, s. 112

Västkusten  DP2399  Sv Bio ca1910 (SF2050:1, 2 min 3 s) sid 1

Bilder från Bohuslän  DP2400  Sv Bio ca1910 (SF2050:3, 3 min 52 s) sid 2

Okända datum
Olympia
1. Fernpasset. Från det romerska Tyrolen – härliga alplandsbilder
2. Hvem vinner mitt hjärta? eller Många kallade, en utvald – humoresk, med: (fröken Helyett)
3. En adelsmans roman
iscensatt af M:r Maurice de Férandy å Comedie Française, Paris, teaterfilm, drama af Donelly, med: mr Donelly, mr Derigal, mr Morgand, fru Augusta Vallée, Darlot
4. Naturens under! – vattenfall
5. Herkules vid regementet eller Atleten i uniform – humoresk, med: atleten Victorius
(PGF)

Olympia
nya förevisningslokalen
Olympia Elektric Biograph
Fotbollstäfling å Idrottsplatsen  DP5649
Turistfärd på Automobil i Alperna
Skidtäflingen i Slotsskogen  DP5650
Den lilla Japanen besegrar den Ryska kolossen
Spökhotellet – färgl
Hvarje måndag nytt program
(SM)

12/1
Kronan
Från Pearys nordpolsexpedition

18/1
Cosmorama
Fiskarvals från Bohuslän  DP5651
Ch Magnusson, sjungen av Rosa Grünberg
(PGF SAKNAS 1 bild, sångtexten)

20/1
Cosmorama
Värmlänningarne/Värmländigarne – Sv Bio 1910/1 Carl Engdahl, 400 m
(TURE: Klippbok 1964)

22/1
Göteborgs Kinematograf
I arktiska regioner

24/1
Cosmorama
*Entrésång ur Dollarprinsessan – 1909 Robert Ohlsson (foto), Sv Bio, ljud, med: Carl Barcklind  – musik: Leo Fall, sv prem
(Sv Filmog 1 – BILD: Olsson:99)

Svea
Nytt storartat program

1/2
Cosmorama
De stora översvämningarna i Frankrike
Söndagens stora idrottstävling på Hindås  DP5652
Gluntsångarna Edberg och Wennman

14/2
Cosmorama
Greven av Luxemburg
Rosa Grünberg sjunger Fiorella ur Frihetsbröderna

/våren
Emigranten  DP2401
Robert Olsson, Svenska Bio, 331 m – aldrig visad, avresan från Göteborg med S/S Ariosto filmad 22/4
BILD: Snickars, s. 193 – (SF3285A, 5 min 13 s)

10/3
Cosmorama
Fänrik Ståls sägner – regi: Carl Engdahl

16/3
Notis: “En hygglig konkurs” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:40)

21/10
Art: “Planer på mönsterbiograf i Göteborg” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:41)

5/11
Art: “Teatrarna och biograferna. Ett uttalande af Albert Ranft”

21/11
Art: Codac: “Kinematograferna” (GT)
(UNO: BD – kopia IM:41)

28/11
Cosmorama
Regina von Emmeritz och konung Gustaf II Adolf (1910/10) – Sv Bio
Gustaf Linden 800 m (700 m)
historiskt, dramatiskt utstyrselstycke efter motiv af Z. Topelius och Aug. Blanche För Kinematografen af Kaifas.
[Biografen i Blanch’s 14/11]
(PGF: original + kopia)

?/? ev 1911
Göteborgs Kinematograf
Värmländingarna (1910/8) Stora Biograft
Ebba Lindkvist; Frans Lundberg, 580 m
[27/10 1910 Stora Biograft (Malmö)]
(§GG1 7 bilder, synopsis)